Näin laadin hyvän sopimuksen, 1,5 pv, Helsinki, 17.-18.2.2021

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Ensimmäisenä koulutuspäivänä käydään läpi hyvän sopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa. Päivä antaa valmiudet keskeisten sopimusehtojen huomioimiseen ja tarkoituksenmukaisen tavara- ja palvelusopimuksen laatimiseen toimialasta riippumatta. 

Hyvälläkään sopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Toisena koulutuspäivänä käsitellään sopimuksen seurantaa ja valvomista. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten se kannattaa tehdä? Miten sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen tulee puuttua. 

Osallistujat saavat käyttöönsä tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Koulutuksessa tehdään harjoituksia ja syvennetään teoriaa pienryhmätyöskentelyllä.

Kohderyhmä: kaikki tavara- ja palvelusopimuksia laativat henkilöt.

Otetaan yhdessä sopimukset haltuun – tervetuloa!

Ohjelma

1. päivä klo 9.00 - 16.00

Hyvän sopimuksen peruskivet

Hyvän sopimuksen haasteet
Sopimusvapaus
Lainsäädännön reunaehdot
Sopimusrakenteen ideaalimalli ja suhde yleisiin ehtoihin

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
Hintaan liittyvät sopimusehdot

  • Hinnan muuttaminen
  • Bonukset ja sanktiot

Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen (käsitellään tarkemmin seuraavana päivänä)

Pienryhmätyöskentelyä

Jakaannutaan osallistujien toimialojen mukaisiin ryhmiin ja harjoitellaan päivän oppeja työpajatyyppisesti.
Osallistujat saavat käyttöönsä tavara – ja palveluhankintojen sopimusmallit
 

2. päivä klo 9.00 - 13.00                         

Sopimuksen seuranta

Miksi sopimuksen seuranta on tärkeää?
Sopimuksen seurannan välineet ja vastuunjaot


Sopimuksen noudattamatta jättäminen ja seuraamukset

Ongelmiin varautuminen jo ennakolta
Reklamaatioiden tekeminen
Vahingonkorvaus
Sopimussakko
Maksuista pidättäytyminen
Sopimuksen irtisanominen
Sopimuksen purkaminen

Pienryhmätyöskentelyä

Tehdään käytännön harjoituksia erilaisten sopimushäiriötilanteiden osalta työpajatyyppisesti. 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Näin laadin hyvän sopimuksen, Hki, 17.-18.2.2021 990,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
17.2.2021 09:00
Päättyy:
18.2.2021 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Radisson Blu Seaside
00100 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Kouluttajina PTCS:n asiantuntijat:

  • OTK, eMBA, asiantuntija Niina Elo
  • VT, OTM, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro
  • VT, asiantuntija Jenni Miettinen