Julkisten hankintojen hankintasopimukset, Rovaniemi, 20.11.2018

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Lapin kesäyliopisto, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Kilpailutusvaihe monesti korostuu hankinnoista puhuttaessa, vaikka se on useimmiten vain murto-osa varsinaisen hankintasopimuksen kestosta. Hankintasopimuksen tärkeimmät sopimusehdot on lain mukaan ilmoitettava jo tarjouspyynnössä. Tehokkaan ja toimivan sopimuksen laatiminen on molempien osapuolten etu.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet sopimustyöskentelyyn, jottei sopimus jää kilpailutusta valmisteltaessa muiden hankinta-asiakirjojen varjoon. Käymme läpi selkeän ja ennakoitavan sopimuksen laatimista ja sopimuskauden aikaisiin riskeihin varautumista molempien sopijaosapuolten kannalta. Kokeneelta kouluttajalta saat käytännön vinkkejä myös sopimusten hallintaan ja seurantaan.

Koulutuksessa käsitellään myös julkishallinnon käyttämiä sopimusehtoja, jotka niin hankintayksiköiden kuin kilpailutuksiin osallistuvien yritystenkin on tärkeää tuntea.
Kurssi sopii sekä hankintayksiköille että kilpailutuksiin osallistuville tarjoajille.

Ohjelma 9.00 - 16.00

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa
•Sopimuksen laatiminen ja sopimusneuvottelut julkisissa hankinnoissa
•Lainsäädännön reunaehdot

Hyvän hankintasopimuksen ABC
•Miten laatia hankintaan sopiva sopimus, mitä pitää ottaa huomioon?
•Erilaisia sopimusrakenteita, puitesopimukset ja yleiset ehdot

Keskeiset sopimusehdot käytännössä
•Sopimuksen kohde
•Velvoitteet
•Laatutason määrittely
•Tekijänoikeudet
•Tietosuoja
•Salassapito
•Hintaan liittyvät sopimusehdot
      oHinnan muuttaminen
      oBonukset ja sanktiot
•Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot

Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen
•Mitä sopimusseuranalla tarkoitetaan?
•Reklamaation tekeminen
•Sopimusrikkomusten seuraamukset

Sopimusmuutokset
•Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

Ilmoittautuminen Lapin kesäyliopiston sivuilla >>

Ajankohta

Alkaa:
20.11.2018 09:00
Päättyy:
20.11.2018 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Lapin kesäyliopisto
Hiihtomajantie 2
96400 Rovaniemi

Järjestäjä

Lapin kesäyliopisto