J-Impact

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2pv)

 

Tämä koulutus järjestetään myös 3.-4.10., ja 14.-15.11.2018.


 
Yritystoiminta ja ammattimainen esimiestyö vaativat talouden perusteiden hallintaa. Monet esimiehet ja yrittäjät eivät kuitenkaan ole saaneet laskentatoimen- tai muuta taloushallinnon koulutusta.

Tämä peruskurssi tarjoaa selkeän kuvauksen yritystalouden eri osa-alueista, sekä monia neuvoja ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Tällä käytännönläheisellä kurssilla keskitymme siihen yritystaloutta koskevaan osaamiseen, jota esimies, yrittäjä tai asiantuntija tarvitsee päivittäisessä työssään.

 

Kenelle

Kurssi on tarkoitettu kaikille esimiehille, yrittäjille ja asiantuntijoille, jotka kaipaavat tehokasta tapaa taloudellisen osaamisensa terästämiseen.

Järjestämme aiheesta myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.

 

Hyöty osallistujalle

Kurssi antaa selkeän yleisnäkemyksen yritystalouden perusteista ja lainalaisuuksista. Koulutuksen jälkeen ymmärrät taloussanastoa ja osaat arvioida, mitä yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kertovat.

Koulutuksen jälkeen:

 • Tunnet yritystalouden tärkeimmät käsitteet ja raportit
 • Osaat suunnitella ja budjetoida toimintaasi entistä ammattimaisemmin
 • Tunnet kirjanpidon perusperiaatteet ja osaat laatia tuloslaskelman ja taseen sekä analysoida niitä
 • Osaat laskea erilaisten investointien kannattavuutta
 • Tunnet rahoituksen perusperiaatteet ja yrityksen erilaiset rahoituslähteet
 • Tunnet kassavirran käsitteen ja osaat laskea toiminnan ylläpitämiseksi tarvittavan käyttöpääoman määrän
 • Osaat laskea tärkeimmät yrityksen tehokkuutta kuvaavat tunnusluvut

J-Impactin korkeatasoinen pedagoginen osaaminen yhdistettynä pitkäaikaiseen kokemukseen yritystoiminnasta takaavat, että kurssin sisältö on kattava, mutta myös helppo omaksua. Koulutus sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, joita osallistujat voivat hyödyntää omassa työssään.

Pienryhmä -koulutuksessamme osallistujat voivat syvällisesti pohtia oman vastuualueensa haasteita inspiroivassa ilmapiirissä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

 

Osallistujat ovat kommentoineet koulutustamme mm. seuraavasti:

"Kiitos erinomaisesta koulutuksesta. Sisältö oli erittäin hyvä ja tarpeellinen ja käsitteli aihetta riittävällä laajuudella. Keskustelu oli hyvää ja kouluttaja erittäin asiantunteva ja miellyttävä. Kaiken kaikkiaan ihan 10+!"

"Koulutus oli hyvä ja hyödyllinen, jota tukee erinomainen materiaali. Voin suositella!“

“Erinomainen paketti! Hyvä koulutuspaikka ja hyvä porukka.”

 

Hinta

Tilaisuuden hinta on 1490 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, lounaan sekä kahvitarjoilun. Lisäksi osallistumismaksuun kuuluu Uuden esimiehen -kirja, joka käsittelee laajasti erilaisia esimiestyön osa-alueita myös taloudellisesta näkökulmasta. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta tai osoitteesta info(a)j-impact.fi.

 

Peruutusehdot

Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

 

Ohjelma, Päivä 1.

8.30 Ilmoittautuminen ja aamiainen

9.00 Tilaisuuden avaus ja osallistujien odotukset koulutukselle

9.15 Mitä esimiehen tulee tietää yritystaloudesta?

 • Taloudellisen toiminnan perusperiaatteet
 • Tärkeimmät raportit ja tunnusluvut
 • Esimiehen vastuu taloudenpidosta
 • Taloudenpidon hyvät käytänteet

10.15 Tauko

10.30 Toiminnan suunnittelu ja budjetointi

 • Toiminnan tavoitteet ja päämäärät
 • Tavoitteiden toteuttamisen taloudelliset ulottuvuudet
 • Osabudjetit
 • Tulosbudjetti ja tase-ennuste
 • Tasapainon löytäminen tulojen ja menojen välillä

Harjoitus: Budjetin laatimisen osa-alueet

12.00 Lounas

13.00 Investointilaskelmat

 • Investointien suunnittelu
 • Investoinnin kannattavuuden arvioiminen eri laskentamenetelmillä
 • Investointiriskien arviointi ja hallinta
 • Investointilaskelmien tunnuslukuja

Harjoitus: Investointilaskelmien laatiminen

14.15 Kahvi

14.30 Yritysrahoituksen perusteet

 • Oma ja vieras pääoma
 • Tulorahoitus
 • Osakkeenomistajan näkökulma yritystoimintaan
 • Rahoituslaitokset ja muut rahanlähteet
 • Rahoituksen riittävyyden varmistaminen
 • Rahoittajien valintakriteereitä

Harjoitus: Yleisimpien rahoittajien käyttämien tunnuslukujen laskeminen

16.00 Koulutuspäivä päättyy

 

Ohjelma, Päivä 2.

8.30 Aamiainen

09.00 Tuloslaskelma

 • Kirjanpidon perusperiaatteet
 • Yrityksen tuloksen muodostuminen
 • Tuloslaskelman laatimisen periaatteet
 • Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • Poikkeamien tunnistaminen
 • Katetuottolaskelmat
 • Arvonlisävero

Harjoitus: Tuloslaskelman tunnusluvut ja niiden analysointi

10.30 Tauko

10.45 Tase

 • Miten tase laaditaan?
 • Taseen tärkeimmät tunnusluvut ja niiden tulkinta
 • Poikkeamien tunnistaminen
 • Tilinpäätöstietojen analysointi ja vertailu
 • Mihin rahoittajat ja analyytikot kiinnittävät huomiota taseessa?

Harjoitus: Taseen tulkitseminen

12.00 Lounas

13.00 Kassavirta ja käyttöpääoman riittävyys

 • Tulo- ja menovirtojen synkronointi
 • Kolme kassavirtaa
 • Mitä kassavirrat kertovat
 • Käyttöpääomatarpeen laskeminen
 • Keinoja kassavirran tasapainottamiseen

Harjoitus: Käyttöpääoman riittävyyden arvioiminen

14.30 Kahvi

14.45 Organisaation tehokkuuden arvioiminen

 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Erilaiset kiertonopeudet
 • Henkilöstön tuottavuus

Harjoitus: Toiminnan tehokkuuden mittaaminen

15.45 Loppukeskustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja

Vastuukouluttaja Jari Salminen

040-4160104

jari.salminen(a)j-impact.fi

Tapahtuma on päättynyt.

Kouluttaja

Vastuukouluttaja KTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hänellä on myös pitkä kokemus rahoitusjohtajan tehtävistä, yrittäjänä toimimisesta ja siihen liittyvien erilaisten taloudellisten tehtävien hoitamisesta. Jarilla on myös pitkä kokemus valmentamisesta ja hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Hän on kirjoittanut 12 esimiestyön kehittämistä koskevaa kirjaa ja lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

Ajankohta

Alkaa:
13.6.2018 09:00
Päättyy:
14.6.2018 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Hotel Haven
Unioninkatu 17
00130 Helsinki

Järjestäjä

J-Impact Koulutus Oy

050 366 2638

info@j-impact.fi

1. Rekisterinpitäjä

”J-Impact Koulutus Oy/ 2559168-7, Särkiniementie 3 A, 00210, Helsinki, info@j-impact.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

J-Impact Koulutus Oy :n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeemme tilanneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

· Nimi

· Sähköpostiosoite

· Matka- ja/tai muu puhelinnumero

· Organisaatio ja asema

· Organisaation osoitetiedot

· Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Eventilla

Powered by Eventilla.