World Bioeconomy Forum 2018

No tickets available anymore.

Event time

Starts:
11.9.2018
Ends:
13.9.2018

Add event to your calendar

Event location

Rukakeskus
Rukatunturintie 9
93830 Kuusamo

Rekisterinpitäjä

World Circular BioEconomy Forum Oy
Uusikatu 24 G 70
info@wcbef.com

Yhteyshenkilörekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Kantola
jukka.kantola@wcbef.com

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään World Circular BioEconomy Forum Oy:n järjestämien tapahtumien organisoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

Nimi, yhteystiedot, organisaatio jota edustaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään lippuoston yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltäviin tietoihin on pääsy vain organisaation jäsenillä.

Laatimispäivä

15.3.2018

Avaa rekisteriseloste tästä.

Powered by Eventilla