Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 12.1.2022 - Helsinki ja striimaus

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Kohderyhmä: Hankintayksiköiden edustajat, julkisiin hankintoihin osallistuvat tarjoajat.

Hyvin laadittu hankintasopimus on julkisissa hankinnoissakin toimivan yhteistyön ydin. Hankintasopimuksen merkitys jää usein kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittelee koko myöhemmän yhteistyön. Koulutuksessa käydään läpi sopimusehtojen huomioiminen tarjouspyyntövaiheessa ja yleisten sopimusehtojen käyttäminen sopimuksen laatimisen apuna.

Päivän aikana käydään läpi hyvän julkisten hankintojen hankintasopimuksen peruskivet sekä keskeisimmät sopimusehdot tavara- ja palvelusopimuksissa, sekä se miten ne kannattaa huomioida sopimuksen laatimisessa.

Hyvälläkään hankintasopimuksella ei tee mitään, jos sopijapuolet eivät sitä noudata. Päivän aikana käsitellään hankintasopimuksen seurantaa ja valvomista ja sitä, onko sopimusta mahdollista muuttaa sopimuskaudella. Voiko ongelmatilanteisiin varautua ennalta ja miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?

Osallistujat saavat käyttöönsä JYSE – ehtoihin pohjautuvat tavara- ja palveluhankintojen sopimusmallit.

Otetaan yhdessä julkisten hankintojen hankintasopimukset haltuun – tervetuloa!

Ohjelma:

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

 Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

 • Hankintalain reunaehdot - Milloin ja miten hankintasopimus syntyy?
 • Neuvotteluvara

Julkishallinnon käyttämät sopimusehdot

 • Käydään läpi julkisissa hankinnoissa useimmiten käytetyt sopimushedot

Keskeiset sopimusehdot käytännössä

 • Sopimuksen kohteen ja laatutason määrittely
 • Sopimuskauden pituus ja mahdolliset optiot
 • Laatutason määritteleminen - miksi se on niin vaikeaa vai onko?
  • Bonukset ja sanktio
 • Hintaan liittyvät sopimusehdot

 Sopimuksen seuranta, sopimusrikkomukset ja sopimuksen päättäminen

 • Miten ja miksi sopimusta kannattaa valvoa?
 • Miten sopimusreklamaatiot kannattaa tehdä?
 • Sopimusrikkomusten seuraamukset
  • Vahingonkorvaus

 Sopimusmuutokset

 • Voiko hankintasopimuksesta vetäytyä tai voiko sopimusta muuttaa?
 • Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen
 • Miten varaudun muutoksiin sopimuskauden aikana?

Tilaisuuden yhteenveto ja päättäminen

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Julkisten hankintojen hankintasopimukset, 12.1.2022 590,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
12.1.2022 09:00
Päättyy:
12.1.2022 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Radisson Blu Seaside + Webinanari
Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Järjestäjä

Yritysakatemia

Luennoitsijat:

 • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta