Omistaja-arvon lisääminen talousjohtamisen ja rakennejärjestelyjen näkökulmasta

Hyvin hoidettu talousjohtaminen on investointi, johon kannattaa panostaa. Parhaimmillaan talousohjauksesta ja tiedolla johtamisesta voi tehdä ratkaisevan ylivoimatekijän. Hyvin toteutetut talousohjauksen rakenteet ja -prosessit mahdollistavat omistajan tai hallituksen ja toimivan johdon tehokkaan työskentelyn, kun informaatio on läpinäkyvää ja oikeasti liiketoiminnan ydinalueet kattavaa. Myös rahoituslaitokset, sijoittajat ja muut sidosryhmät arvostavat toimivaa raportointia ja talouden hallintaa, jotka lisäävät selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ja alentavat riskejä.

Selkeät etukäteen luodut omistus- ja ohjausrakenteet auttavat omistajaa tekemään oikeita valintoja muutostilanteissa. Eri liiketoiminta-alueiden arvot ja niihin liittyvät tekijät on hyvä olla tiedossa toiminnan järjestelyjen, vakauttamisen ja riskien hallinnan näkökulmasta koko ajan. Nykyaikaiset yrityksen prosessit ja niiden hyvä hallinta on yksi merkittävimpiä kilpailuetua tuottavia tekijöitä. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen edellyttää liiketoimintojen ja talouden prosessien rakentamista uudella, erilaisella tavalla verrattuna perinteisiin tapoihin.

Yrityksen omistaja-arvoa ja verotehokkuutta voidaan yleensä kartuttaa myös rakennejärjestelyin. Tilanteesta riippuen omistaja-arvo voi kasvaa eriyttämällä liiketoimintoja tai muodostamalla esimerkiksi konsernirakenne. Useimmat rakenteet voidaan toteuttaa veroneutraalisti. Hyvin suunnitellut yritysrakenteet parantavat verotehokkuutta niin liiketoiminnassa kuin varojen jakamisessa osakkaille. Samalla ne voivat mahdollistaa esimerkiksi yrityskauppojen toteuttamisen mahdollisimman pienin verokustannuksin.

Tilaisuudessa käydään myös lävitse yleisimpiä perhevarallisuusasiakirjoja (kuten testamentti ja edunvalvontavaltakirja) ja kerrotaan, miksi näiden asiakirjojen laatiminen on tärkeää myös yrityksen kannalta.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:
5.3.2019 08:45
Päättyy:
5.3.2019 11:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

KPMG Oy Ab
Hämeenkatu 9
33100 Tampere

Powered by Eventilla.