suomeksi in English

ARCTIC CHALLENGE - WINTER EDITION

Levi, Finland - 25.1.2020

Hyytävän arktinen mittelö, Arctic Challenge Winter Edition, iskeytyy Leville 25.1.2020.

Jos luulit kesän Arctic Challenge kisassa kohdanneesi ja antaneesi jo kaiken, niin Arctic Challenge Winter Edition muokkaa käsityksesi uudelleen. Nyt ei kahlata suossa, tai uida rapakossa, vaan rämmitään lumessa arktisen ilman armoilla ja todella annetaan kaikkemme. Arctic Challenge Winter Edition päivittää Levin lomasi tälle vuosituhannelle - se on kokemus, josta todellakin riittää muisteltavaa ja kerrottavaa. Otatko arktisen haasteen vastaan?

Arctic Challenge Winter Edition rata kulkee jälleen Levitunturin uuvuttavissa maisemissa, jossa metrinen lumikerros laittaa haastekertoimen kohdilleen. Juoksuosuus koluaa rinteitä ylös ja alas n. 6 km verran. Reitin varrella koet haasteita jotka koettelevat sekä fyysisiä että henkisiä voimavaroja. Takaamme, että osallistujat tulevat jälleen kastumaan, rämpimään, taistelemaan ja ennenkaikkea voittamaan itsensä. Myös kuuluisa kisapölli on jälleen matkassa, muita yllätyksiä emme vielä paljasta.

Arctic Challenge perusperiaatteet säilyvät ennallaan ja valavat voimaa kisailijoille. Kisan voimakkaita arvoja ovat itsensä voittaminen, tahdonvoima, tiimityöskentely sekä luonnon kunnioitus. Kyse on pari- tai joukkuekisasta, sekä ennen kaikkea itsensä ylittämisestä. Emme edellenkään laita osallistujia paremmuusjärjestykseen, eli kisassa ei ole ajanottoa.

Arctic Challenge Winter Edition osallistumismaksu on 70 €. 

Arctic Challenge Winter Edition on huikea tapahtuma, joka tarjoaa osallistujille ja heidän kannattajajoukoilleen sisältöä aamusta iltaan. Kyseessä tulee olemaan kokonaisvaltainen pohjoinen ja lappilainen elämys, jonka vierailijat muistavat vielä pitkään. Valmistaudu siis elämäsi haasteeseen, kerää voimanrippeesi ja uskaltaudu mukaan – se on sen arvoista!

LIPUT 70€ 

NOT ME BUT WE!


Lisätietoja

Levi Wellness Club Oy

www.arcticchallenge.fi

info@leviwellnessclub.fi

+358 400 232 641

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Jaana Suutari
Tuomas Olkkonen
Elina Palojoki
Henry Vuorela
Marianne Rasmus
Mia Laine
Timo Havana
Kaija Mäkiö
Elisa Kinnunen
Jenni Ristimaa
Heidi Herranen
Nina Viiri
Marika Kahilainen
Sami Halttunen
Emilia Attias
Heli Alatalo
Katri Krohns
Marika Koskela
Hanna Nieminen
Henna Kullberg
Tero Leinonen
Kaisa Haapanen
Sonja Sarajärvi
Joni Valkama
Marko Sarajärvi
Anniina Karjarinta
Päivi Lintula
Jaana Fält
Turo Siipo
Tiina Karjalainen
Tiina Uutela
Julia Kuikka
Ulla Jääskeläinen
Nina Sunnari
Tero Kylä-Kaila
Tero Niemelä
Paula Suvanto
Janne Mikkola
Liisa Kallio
Lenita Lähdemäki
Mirka Romakkaniemi
Harri Vanhanarkaus
Piia Parviainen
silja kinnunen
Helena Jaukkuri
Teppo Jaukkuri
Hilla Lahdensuu
Mikko Välimaa
Veera Huotari
Birit Angeli
Arto Naasko
Markus Rovio
Anna-Maria Tepsa
Valtteri Timonen
Jenni Pelkonen
Katja Tuukkanen
Pauliina Anias
Matti Tuukkanen
Miia Lapinniemi
Pekka Kadenius
Maija Kärkkäinen
Suvi Riisalo
Paula Niskala
Mika Kaikkonen
Jaana Kaikkonen
Juuso Herajärvi
Saara Palosaari
Pekka Kelloniemi
Päivi Ylitalo
Tero Kuusela
Pinja Hiljanen
Ville Jussila
Jaana Fingerroos
Tanja Laine
Manu Karjalainen
Heli Harila
Laura Ritakorpi-Filppula
Eveliina Louhimaa
Antti Suistola
Teemu Ylinampa
jussi reuna
Miia Tyvitalo
Seila Ruokamo
Riitta-Liisa Kultima
Anni Heikkinen
Mirja Laukka
Riikka Salonpää
Joonas Lassila
Liisi Vähäsöyrinki
Henna Takalo
Sarianna Kalapudas
Marita Hulkkonen
Petteri vuopio
Atte Hulkkonen
Tiia Rauhala
Teija-Leena Luoma
Anu Annala
Minna Rantapää
Noora Pääkkölä
Johanna Aikio
Mika Väisänen
Jani-Pekka Jäntti
Laura Leppäjärvi
Jonna Alariesto
Juuso Mehtälä
Marko Kononen
Riikka Kononen
Elina Hiltula
Salla Nieminen
Carita Koskensalo
Marge Ollila
Johanna Raappana
Lotta Porola
Sara Kuotesaho
Terhi Pätsi
Mikko Ahnger
Jenni Raivikko
Olli-Pekka Liimatta
Eemeli Valve
Ari Hyvärinen
Jarno Illikainen
Anni Romo
Sanna Kivivirta
Saara Lehtoranta-Naskali
Ilona Lehtonen
Ronja Kulmala
Anni Lehtonen
Nora Saloranta
Laura Cannavo
Risto Luokkanen
Katriina Sieppi
Pihla Tiilikainen
Katriina Säkkinen
Terhi Ruokangas
Pirjo Lohilahti
Heli Soitula
Saara Ranta
Jutta Niemi
Sari Saariniemi
Eemeli Määttä
Johanna Ylisaukko-oja
Maarit Reiniharju
Mari Frilander
Hanna Oiva
Soile Krzywacki
Reima Nurmi
Tapio Moberg
Jesse Kuokkanen
Jarkko Hoikka
Sara Heino
Reeta Kauppinen
Kiia Tefke
Tiia Paavola
Meri Peuhkurinen
Joona Alikoski
Olli Marttila
Markus Pikkarainen
Jouni Heikkilä
Saija Pikkarainen
Satu Lappalainen
Emilia Sormunen
Elina Rantapää
Henna Smolander
Heidi Smolander
Mika Ylitalo
Juha Pallas
Elina Kivimäki-Keto
Katja Pasma
Tommi Hannukainen
Anna Mäkitalo
Jenna Harju
Heidi Pukema
Katja Lohiniva
Jari Hietanen
Kati Jantunen
Piia Niinivirta-Rauhala
Petra Nurminen
Janne Vänskä
Matti Tiikkainen
Outi Teeriaho
Riitta Pauna
Jukka-Pekka Hyvärinen
Aino Karjalainen
Jasmin Toivanen
erno alanko
Janne Keskiniva
Jenni Kantola
Jessica Juvonen
Susanna Huuhilo
Leena Mört
Henry Ollila
Patrik Ollila
Ines Mielikäinen
Amanda Palmgren
Jouni Olsen
Seppo Paldanius
Sami Mustonen
Taina Mustonen
Petra Halonen
Pia Pyylampi
Eveliina Yliheikkilä
Jouni Lund
Mari Tervo
Jani Mourujärvi
Piia Andelin
Johanna Kakko
Toni Keisala
Ville Rinta-Runsala
Aatu Rantala
Eetu Kristo
Petri Suominen
Tea Valkola
Jenni Kela
Neea Viiri
Anne Melvaskoski
Laura Pohjola
Jenni Peltoniemi
Juho Latomaa
Antti Ansamaa
Anni Pirinen
Toni Silvola
Katariina Lukkarinen
sini junnola
Maria Rantalainen
Kaisa Hujanen
Mira Haaja
Eijariitta Paajanen
Timo Kouri
Nova van der Ende
Samuli Kössö
Tico Svart
Antti Marttila
Tami Koivuniemi
Pasi Nevalainen
Henry Aarnio
Satu Uotila
Pirjo Alppivuori
Milla Pohtio
Tuomas Kaarniemi
Toni Keto
Henri Luoma
Janina Jatkola
Ansu Paulavirta
Lare Lautiainen
Antton Alamettälä
Fanny Pajuniemi
anssi somppi
Joel Lauri
Markus Kaarlejärvi
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Anastasia Petrenko
Marko Simonen
Nora Lindahl
Tero Saukko
Veera Mansner
Pekka Kinnunen
Petri Jartti
Heikki Suhonen
Janne Lindberg
Tony Repo
Tomas Vanhala
Joonas Hilpi
Jarkko Koivunen
Pekka Soikkanen
Juuso Loukola
Nina Mäntynen
Sami Kaivonen
Nea Tamminen
Aki Stenman
Pekka Paadar
Simo Lahtinen
Jari Kumpulainen
Mariela Veikkola
Eeva Johansson
Franck Longin
Leila Kivimäki

75 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
25.1.2020 10:00
Päättyy:
25.1.2020 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Tunturitie 2
99130 Sirkka

Järjestäjä

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi
Tunturitie 2, 99130 Sirkka
Eventilla

Powered by Eventilla.