Mittaustulosten tutkimista tietokoneen ruuduilta.

Automaatiotekniikka: Etäohjaus ja väylät 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

Automaatiotekniikan opintokokonaisuus 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (15 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Automaatiojärjestelmät, 5 op
- Prosessi- instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op
- Etäohjaus ja väylät, 5 op tai vaihtoehtoisesti
- IoT ja Big Data, 5 op 

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen kuvaukset toteutustapoineen löydät linkeistä.
Huomioithan, että kolme ensimmäistä opintojaksoa vaativat edeltäviä opintoja tai niitä vastaavat tiedot. IoT ja Big Data -opintojaksoon niitä ei vaadita.
Automaatiotekniikan opintokokonaisuuteen voit ilmoittautua tästä.

ETÄOHJAUS JA VÄYLÄT 5 OP
Opintojakso on myös osa Voimalaitostekniikan opintokokonaisuutta.

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee etäohjauksen vaatimukset ja eri systeemien toimintaperiaatteet. Opiskelija tietää laitteiden ja tuotantolinjojen etäohjaus, -huolto ja -valvonta tarpeet eri prosesseille. Aurinko- ja tuulivoimaloiden sekä lämpökeskusten prosessien etävalvonta ja ohjaus sekä kameravalvonnan sovellukset tulevat tutuiksi. Hän osaa soveltaa langattomia paikallisverkkoratkaisuja sekä hajautetun energian tuotannon väyliä. 

Keskeiset sisällöt
- Älykäs säätö ja valvonta
- Paikalliset automaatiolaiteet ja diagnostiikka
- Wlan- ja GSM mobiili datayhteydet
- Palomuurit ja internetverkkojen käyttö
- IoT – sovellukset ja pilvipalvelut
- Palvelimet ja sensorit sekä kotiverkot
- Profibus ja profinet teollisuusväylät
- Modbus IDA, CANopen ja Interbus
- Hart protokolla, LON ja CAN

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintoina. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä

Suoritustavat
- Perusteiden lähiopetus ja syventävät ryhmäharjoitukset
- Laboratoriotehtävät ohjatusti ja omaehtoisesti
- eOppiminen ja verkko - opetus 

Edeltävät opinnot
Prosessi-, instrumentointi ja automaatiotekniikka tai vastaavat tiedot

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- valmiit luentomateriaalit Moodlessa
- alan kirjallisuutta

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä).  Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta yliopettaja Harri Heikura, harri.heikura@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi