Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa, 25.3.2021 - striimaus

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen. 

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa!

Hankintalaki antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja hankinnan kulkuun. Koulutuksessa käydään läpi tarjoajan vaikuttamismahdollisuudet hankinnan eri vaiheissa.

Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla. Saat käytännön ohjeita osallistumishakemuksen ja tarjouksen tekemiseen ja siihen, miten menestyt tarjousvertailussa. voit välttää tarjoajien tavallisimmat virheet.

Ohjelma:

Hankintalain pääkohdat

 • Lain keskeiset pääkohdat
 • Millaiset hankinnat täytyy hankintalain mukaan kilpailuttaa
 • Mistä saan tietoa käynnistyvistä kilpailutuksista


Miten tarjoaja voi vaikuttaa hankintaan?

 • Markkinakartoitukset
 • Kysymys-vastaus-vaihe
 • Neuvottelumenettely

 

Tarjouksen tekeminen

 • Mistä tarjouksen tekemisessä kannattaa lähteä liikkeelle? 
 • Soveltuvuusvaatimukset eli yritystä koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin liian tiukkaan tai mahdottomaan vaatimukseen
  • Alihankinta ja ryhmittymät
  • Yrityksen poissulkeminen puutuvan soveltuvuuden vuoksi
 • Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vaatimukseen?
  • Ympäristömerkit, standardit, tuotemerkit – mitä tilaaja saa vaatia?
  • Milloin vaadittu kalusto, kapasiteetti tai resurssit on oltava käytettävissä?
 • Vertailuperusteet
  • Miten optimoin vertailussa menestymisen?
  • Miten reagoin syrjivään tai suosivaan vertailuperusteeseen?
 • Sopimusehtojen merkitys tarjousvaiheessa
  • Julkissektorin vakiosopimusehdot haltuun
  • Tarjouspyynnön sopimusehdot vs. yrityksen omat vakioehdot
 • Vältä sudenkuopat: Yleisimmät virheet tarjouksessa

 

Tarjoajan oikeudet tarjouksen jättämisen jälkeen

 • Miten hankintayksikkö käsittelee tarjoukset?
 • Miten tarjoukset vertaillaan?
 • Oikeus saada tietoa tarjousten käsittelystä ja vertailusta


Miten haen muutosta

 • Valituksen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen
 • Mitä valituksesta voi seurata?
 • Liikesalaisuuksien suojaaminen: Milloin ja miten tarjoukset tulevat julkisiksi?

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Menesty tarjoajana, 25.3.2021 590,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
25.3.2021 09:00
Päättyy:
25.3.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

Yritysakatemia

Kouluttajana PTCS:n asiantuntija:

 • VT, OTL, KTM, asiantuntija Saara Haukipuro 
 • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta