Cloudia Kilpailutus -sertifikaatti, koulutuspäivät 21.4. ja 12.5.2020

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa yhteistyössä Cloudia Oy:n kanssa toteutettava Cloudia-sertifikaatti, jolla voit osoittaa taitavasi Cloudia Kilpailutus-järjestelmän käytön.

Kenelle?

Cloudia-sertifikaattikoulutus sopii sekä järjestelmän käyttöä vasta aloitteleville, että kokeneemmille käyttäjille, esimerkiksi järjestelmän pääkäyttäjille, jotka haluavat vahvistaa perusasioiden hallintaa sekä saada osaamisestaan Cloudia-sertifikaatin.

Miksi?

Cloudia-sertifikaatti on ainutlaatuinen osoitus Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttötaidoista varmistaen haltijalleen samalla tietyn vakioidun osaamistason. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu siten, että se tukee järjestelmän käyttäjän omaa tekemistä antaen paljon tarpeellista ja yksityiskohtaista tietoa Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käytöstä.

Lähtötaso - osaamisvaatimukset

Cloudia Kilpailutus -sertifikaatin suorittajalla tulee olla suoritettuna Cloudia Kilpailutus peruskurssi tai suorittajan tulee hallita vastaavat taidot järjestelmän käyttäjänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osaat tehdä itsenäisesti tarjouspyynnön alusta loppuun Cloudiassa. 

Koulutuskokonaisuus

Kokonaisuus sisältää seuraavat osiot:

- kouluttajan antama ennakkotehtävä
- lähikoulutuspäivä 1: Cloudia Kilpailutus Jatko 1
- kouluttajan antama välitehtävä
- lähikoulutuspäivä 2: Cloudia Kilpailutus Jatko 2
- loppukoe

Kokonaisuuden hinta on 1095e + alv. 

Lue lisää sertifioinnista täällä.

Kouluttajat: PTCS:n asiantuntijat Atte Alankola (HTM) ja Juho Lehtoviitta (YTM)

Atte_Alankola_kasvo.jpg (356 KB)  juho_lehtoviita_kasvo.jpg (129 KB)

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Cloudia Kilpailutus sertifikaatti 1 095,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
21.4.2020 08:30
Päättyy:
21.4.2020 15:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

PTCS:n toimisto - tarkista paikka vielä vahvistuksesta!
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.