Puun taimi kasvaa pellettikasasta.

Bioenergia: Energiatekniikan kemia 5 op

5.1.2022

Varkauden kampus

Bioenergian opintokokonaisuus 15 op
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista. Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin. 
Opintokokonaisuus koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Biopolttoaineet ja biopolttoaineiden tuotanto, 5 op 
- Energiatekniikan kemia, 5 op
- Uusiutuvat energiajärjestelmät, 5 op 

Bioenergian opintokokonaisuudelle voit ilmoittautua tästä.

ENERGIATEKNIIKAN KEMIA 5 OP
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää kemiallisen reaktion lainalaisuudet ja merkityksen aineiden muuttumisesta toisiksi aineiksi
- hallitsee välttävästi aineen määrään liittyvät käsitteet sekä teoreettisesti että laskennallisesti
- osaa tyydyttävällä tasolla hapetus- ja pelkistysreaktioita sekä happo- ja emäsreaktioita
- ymmärtää hiilen erilaisten orgaanisten yhdisteiden muodostumisperiaatteet
- osaa nimetä ja muodostaa helppoja orgaanisia yhdisteitä
- ymmärtää eri orgaanisten yhdisteiden välisiä perusreaktioita
- hallitsee tyydyttävällä tasolla savukaasujen päästölaskennan
- osaa tehdä kiinteille polttoaineille polttoaineanalyysin, joka sisältää kosteusanalyysin, lämpöarvojen sekä tuhkapitoisuuden määritykset
- ymmärtää polttoaineiden palamisen kemialliset lainalaisuudet ja osaa määrittää poltossa tarvittavan ilman määrän sekä palamisessa syntyvien savukaasujen määrän ja koostumuksen

Toteutus
Opetus sisältää laboratoriotyöskentelyä. Opintojakson toteutus ovat ajalla 5.1. - 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintona. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä. Edeltäviä opintoja ei vaadita.

Keskeiset sisällöt
- Kemiallinen reaktioyhtälö
- Aineen määrään liittyvät käsitteet
- Hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä sähkökemiaa
- Happo- ja emäs tasapaino
- Puskuriliuokset
- Suolaliuokset ja liukoisuus tasapaino
- Hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot, aldehydit ja ketonit, rasvat, hiilihydraatit ja valkuaisaineet
- Savukaasujen haitta-aineet
- Palamisen teoria

Suoritustavat
Opiskelija suorittaa opintojakson teoreettisen osuuden tekemällä Moodlessa olevalla opintojaksolla harjoitustehtäviä sekä koetehtäviä.
Opiskelijat tekevät opintojakson aikana standardien mukaiset analyysit kiinteälle polttoaineelle (kosteusanalyysi, lämpöarvojen sekä tuhkapitoisuuden määritykset).
Opiskelijat mittaavat savukaasuanalysaattorilla vuorokauden ajan laboratorion huoneilman haittakaasujen pitoisuudet. Tulosten avulla opetellaan savukaasujen päästölaskennan perusteet

Arviointiasteikko 0 - 5

Opiskeluaineisto
- Moodlen oppimisalustalla jaettavat materiaalit, harjoitustehtävät sekä koetehtävät.
- Eija Alakangas, Markus Hurskainen, Jaana Laatikainen-Luntama, Jaana Korhonen: Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VTT
- Markku Huhtinen, Arto Kettunen, Pasi Nurminen, Heikki Pakkanen: Höyrykattilatekniikka Edita 

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 75 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia.

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021 Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutusten osalta lehtori Ari Mikkonen, ari.mikkonen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta opintoneuvojat avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
75,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi