Hankinnan suunnittelun koulutussarja 1 - 4

16.2.2022 09:00

Etäkoulutus

Koulutussarja koostuu neljästä (4) erikseen toteutettavasta osasta:

Osa 1. Hyvän hankinnan suunnittelun perusteet

Osa 2. Tarjouspyyntö: rakenne ja sisältövaatimukset

Osa 3. Tarjouspyyntö: tarjottavan kohteen vaatimustenhallinta

Osa 4. Tarjouspyyntö: hankintasopimus

HANKINNAN SUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ, ASIAKASVAATIMUSTEN HALLINTA JA SOPIMUS

Tarjouspyynnön laadinta ja tarjottavan kohteen vaatimusten määritteleminen on hankintayksi-kön haasteellisimpia tehtäviä. Tarjousta tekevän toimittajan haaste on vastata tarjouspyyntöön menettelyn kannalta oikein ja sisällöllisesti siten, että hän voisi voittaa tarjouskilpailun.

Kouluttajat tarkastelevat hyvää hankinnan suunnittelua tarjouskilpailun osapuolten näkökulmista. Kimmo tuo osaamistaan ja kokemustaan tarjoajana ja toimittajana ymmärtäen tilaajan erityishaasteita. Kari julkisten hankintojen asiantuntijana tarkastelee asioita hankintayksikön ja tarjoajan näkökulmista.

Julkisessa hankintatoiminnassa huomio kiinnittyy usein pelkästään hankintalain hankintatekniikkaan ja hankinnan muotoseikkojen oikeellisuuteen. Sen vuoksi vähemmän huomiota jää enää tärkeimpään asiaan eli mitä tarvitaan ja miten hankitaan.

Seurauksena voi olla, että hankinnan toteutus ei vastaa tilaajan tarpeita ja toiveita. Hankinta ei ole toteutettavissa hankintalain edellyttämällä syrjimättömällä ja tasapuolisella tavalla. Hankinnan lopputuloksena tavaran tai palvelun käyttäjä ei saa mitä tarvitsee ja tarjouspyynnöstä voi muodostua sellainen, joka perusteettomasti suosii yhtä toimittajaa ja syrjii muita.

Koulutuksessamme syvennytään käytännönläheisesti ja sopivin harjoituksin hankintayksikön ja tarjoajan näkökulmista julkisen hankinnan suunnittelun perusteisiin ja perustekniikkaan. Han- kinnan suunnitteluvaihe on koko julkinen hankintaprosessi pienoiskoossa.

 

Voit osallistua kaikkiin osiin (1290 € + alv.) tai vain erikseen valitsemaasi osaan (á 390 € + alv.).

__

Hankinnan suunnittelun koulutussarja 1-4, PDF (184 KB)

Päivämäärät ja aikataulut +/- 15 min.

▪ osa 1, 16.02.2022, klo 9:00-13:00
▪ osa 2, 08.06.2022, klo 9:00-12:00
▪ osa 3, 21.09.2022, klo 9:00-12:00
▪ osa 4, 30.11.2022, klo 9:00-12:00

SISÄLTÖ, OSAT 1-4
OSA 1 Hyvän hankinnan suunnittelun perusteet klo 09–13 +/- 15 min Kuvaus: “Suunnitelma tarpeen kartoituksesta hankintamenettelyn valintaan”

OSA 2 Tarjouspyyntö: rakenne ja sisältövaatimukset, klo 09–12 +/- 15 min Kuvaus: ”Tarjouspyynnön sisällön selkeys”

OSA 3 Tarjouspyyntö: tarjottavan kohteen vaatimustenhallinta, klo 09–12 +/- 15 min Kuvaus: “Mitä halutaan ostaa”

OSA 4 Tarjouspyyntö: hankintasopimus, klo 09–12 +/- 15 min Kuvaus: “Pelisäännöt ja yhteistyö sopimuskaudella”

__

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
1 290,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Huom! Tämä vaihtoehto edellyttää että osallistumassa on jo yllä yksi osallistuja.

645,00 € (+ALV 24%)

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

16.2.2022 09:00

Päättyy:  

16.2.2022 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etäkoulutus

Ruoholahdenranta 3
00180 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

YritysAkatemia | Yrittäjien Koulutuskeskus Oy

09 696 2950

info@yritysakatemia.fi

Ruoholahdenkatu 14, 00180 Helsinki