Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan -verkkokurssi

Sisäisen auditoinnin koulutus kuntien viranomaisvalvontaan -verkkokurssi

EnviroVet järjestää sisäisen auditoinnin koulutuksen osana kuntien laadunhallinnan kehittämistä. 

Koulutus on suunnattu kaikille ympäristöterveyden tai muilla valvonnan aloilla toimiville, oman tai organisaation toiminnan kehittämisestä, laadunhallinnasta ja auditoinneista kiinnostuneille. 

Koulutuksessa käydään läpi laadunhallinnan perusteet ISO 9001-standardia mukaillen sekä auditoinnin suunnittelu, toteutus, raportointi ja poikkeamahallinta ISO 19011-standardin mukaan. 

Koulutus pohjautuu myös EU -komission ohjeasiakirjan 2021/C/02 ja valvonta-asetuksen 625/2017 vaatimuksiin laadunhallinnasta. 

Koulutusaika: JATKUVA aloitus (ilmoittautumisessa ja arvioinneissa on kesätauko Heinäkuussa)

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään kokonaisuudessaan omatahtisena verkkokurssina Moodle-alustalla (jatkuva aloitus). 

Ohjelma
Moduuli 1:
Yleistä laadunhallinnasta. Standardit ja lainsäädäntö. Laadunhallinnan sanasto. 
Laadunhallinnan kokonaisuus, jatkuva parantaminen: sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, poikkeamahallinta, korjaavat toimenpiteet

Moduuli 2:
Sisäinen auditointi: suunnittelu, check listit, auditointimenetelmät ja -tekniikat, auditointikriteerit. Korjaavat toimenpiteet, auditointiraportti ja auditoinnin sulkeminen
Sisäisen auditoinnin toteuttaminen käytännössä. Esimerkkinä tarkastusprosessin auditointi.

Moduuli 3: Sisäinen auditointi, harjoitustehtävä 

LaatuNet-sisäisen auditoijan pätevyyteen vaaditaan lisäksi osallistuminen vähintään kolmeen sisäiseen auditointiin, joiden suunnittelu, toteutus ja sulkeminen raportoidaan Laatunet-tiimille. 

Hinnat:
LaatuNet-valvontayksiköt: 100 € (+ ALV) /hlö
LaatuNet-kuntien muut edustajat: 120 € (+ ALV) /hlö
Muut osallistujat: 190 € (+ ALV) /hlö 

Hinta sisältää koulutusmateriaalit. 

Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava mahdollisesta LaatuNetin asiakkuudesta tai kuulumisesta alueen kuntiin sekä ilmoitettava laskutustiedot ja osallistujien nimet. 

Lisätiedot: kouluttaja, ISO 9001 pääauditoija Outi Lepistö p 045 8957705 outi.lepisto@envirovet.fi 

https://www.envirovet.fi/laatunet/ 

Valitse haluamasi lippu

Lippu Hinta Määrä
LaatuNet-valvontayksiköt 100,00 € (+ALV 24%)
LaatuNet-kuntien muut edustajat 120,00 € (+ALV 24%)
Muut osallistujat 190,00 € (+ALV 24%)

Tapahtumapaikka

Verkkokurssi

Järjestäjä

Envirovet Oy

info@envirovet.fi

Eventilla

Powered by Eventilla