Kontakta

Kontakta medlems- och introduktionsdag (Digitalt)

Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Som ett led i kvalitetssäkringen genomgår alla Kontaktas medlemmar en medlemsdag.

Kontakta är en förening för alla företag och organisationer som arbetar med kundservice och telefonförsäljning på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta står för kvalitet och etik, vi är aktiva inom opinionsfrågor,  erbjuder inspiration och utveckling till våra medlemmar. Kontakta arbetar ständigt för kvalitet i frågor som rör kundkommunikation på distans och att medlemskapet är en kvalitetsstämpel.

Som ett led i detta kvalitetsarbete kommer alla medlemmar i Kontakta att delta i en medlemintroduktionsdag, som syftar till att alla ska ha samma kunskap om vad medlemskapet i Kontakta innebär. På så sätt skapar vi förutsättningar för att alla våra medlemmar ska kunna bidra till att göra verklig skillnad genom att bedriva professionella verksamheter. Då blir medlemskapet den kvalitetsstämpel vi alla eftersträvar.

Du hälsas nu välkommen till vår Introduktionsdag, där vi berättar mer om viktiga hörnstenar i Kontakta medlemskap. Dagen är också full av erfarenhetsutbyte kollegor emellan, då du får möjlighet att träffa andra som arbetar med samma saker som du själv.

Agenda

- Kontakta, föreningens historia samt verksamhet idag och framåt
- Lagar & Regelverk
Genomgång av lagar, regler, riktlinjer och praxis på svenska marknaden och som gäller för dig som arbetar med kundkommunikation via telefon och digitala kanaler 
- Arbetsrätt
Genomgång av svensk lagstiftning inom arbetsrätten och praktikfall för tillämning
- Kontakta och vår samverkan med medlemmar

Minst en person på varje medlemsföretag ska delta i introduktionsdagen. 

Praktiska detaljer : 

Datum: 26-27  jan 2021
Tid: 09:00-12:00 båda dagarna
Plats: Digitalt
Kostnad: Kostnadsfritt och öppet för Kontaktas medlemmar (Vi debiterar 1 000 SEK + moms om du inte dyker upp eller avanmäler senare än 24 timmar innan.)

Vid frågor kontakta Linda Magnusson, Linda.magnusson@kontakta.se alternativt på 0704390087. 

Välkommen!

Välj önskade biljetter

Biljett försäljningen avslutas Antal
Anmälan till Medlems- och introduktionsdag
(Kostnadsfritt och öppet endast för medlemmar i Kontakta)
26.1.2021

Evenemangets tidpunkt

Börjar:
26.1.2021 09:00
Slutar:
27.1.2021 12:00

Lägg till evenemanget i din kalender

Evenemangsplats


Arrangör