Webinaari: Markkinakartoitus osaksi onnistunutta hankintaa, 11.12.2018 klo 9:30-11:30

Kaikki webinaariin ilmoittautuneet saavat tallenteen webinaarista, eli tilaisuuteen kannattaa ilmoittautua, vaikka ajankohta ei sopisikaan kalenteriisi.

Moderni julkisen hankinnan tilaaja käy vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa ja viestii aktiivisesti. Mutta minkälaisia reunaehtoja hankintalaki asettaa ja miten markkinavuoropuhelu hoituu käytännössä?

Osallistu innostavaan ja käytännönläheiseen webinaariimme! Asiantuntijamme hyödyntävät markkinavuoropuhelua työssään päivittäin ja jakavat koulutuksessa parhaat käytännön oivalluksensa. Näillä neuvoilla saat hankinnan onnistumaan ja tuet sopimuskauden aikaista yhteistyötä.

Koulutus on suunnattu etenkin tilaajapuolelle, mutta myös tarjoajina toimivat saavat käytännön vinkkejä vuoropuhelun tukemiseen hankinnoissa.

Ohjelma klo 9:30 - 11:30

Markkinakartoitus – mistä on kyse?

  • Mitä markkinakartoituksella tarkoitetaan?
  • Mitä markkinakartoituksesta on säädetty hankintalaissa?
  • Miksi keskustelu on niin tärkeää?

Vuoropuhelu – hyödynnä mahdollisuus!

  • Markkinakartoituksen järjestämisen keinot käytännössä
  • Oikeuskäytäntöä markkinavuoropuhelusta

  Onnistunut markkinakartoitus – case-esimerkkejä

  • Kirjalliset tietopyynnöt
  • Yleiset keskustelutilaisuudet
  • Kahdenväliset tapaamiset

Loppuyhteenveto

Ohjelma sisältää 15 min tauon.

Kouluttaja: PTCS:n asiantuntija Sanna Kronström (OTM)

  

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Go-to-webinar ohjelmalla. Saat tarkemmat tiedot osallistumiseen pari arkipäivää ennen webinaaria.  Tilaisuus on vuorovaikutteinen, voit esittää kouluttajalle webinaarin aikana kysymyksiäsi. 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Markkinavuoropuhelu -webinaariin osallistuminen/1hlö, 11.12.2018 125,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
11.12.2018 09:30
Päättyy:
11.12.2018 11:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Osallistujapalautetta

"Hyvä kouluttaja, selkeä esitys"
"Annoin parhaat arviot, kun ei ole mitään mistä valittaa!"
"Sanna on huippu!"
"Auttoi ymmärtämään asiaa paremmin. Kiitos!"

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.