Tapahtuman oletuskuva

VERKKOKURSSI: Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden taidot (maksuton)

1.6.2021 09:00

Verkossa ammattilaisen kädenjälki alustalla

Koulutuksen tavoitteena on omien taitojen kehittäminen ja vahvuuksien löytäminen tulevaisuuden työelämän ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmista. Yhteiskunnassa, jossa tieto karttuu ja uudistuu nopeasti, monet vuorovaikutus ja vaikuttamistaitojen kaltaiset taidot nousevat tärkeään asemaan.  Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja siihen kuuluu ennakkotehtävä, verkkokurssimateriaalien toteuttaminen ja kehittämistehtävä.

Ilmoittaudu

Ilmastonmuutos, sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen muuttavat yhteiskuntaamme ja työn tekemisen tapoja. Tämä on syytä huomioida koulutuksessa jo nyt. Yhteiskunnassa, jossa tieto karttuu ja uudistuu nopeasti, monet vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen sekä kriittisen ajattelun kaltaiset taidot nousevat tärkeään asemaan.  On kyettävä työskentelemään yhdessä entistä joustavammin ja luovemmin. Valmiuksien harjoittelu kasvattaa itsetuntoa ja tuo varmuutta sekä vahvistaa toivon ja selviytymisen näkökulmaa kasvatuksessa.

Koulutusosio sisältää verkkokurssitoteutuksena itsenäistä työskentelyä ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla (koulussa) kannustavia tehtäviä. Lähipäivävideoinnit koostuvat asiantuntijaluennoista ja toiminnallisista harjoituksista.

Tunne ilmasto -koulutusten tavoitteena on käynnistää ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä muutosprosesseja kasvattajissa ja konkreettisia ilmastotoimia kouluissa. Ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta tuo merkityksellisyyden tunnetta, voimauttaa ja auttaa käsittelemään ilmastotunteita. Katso kaikki koulutukset: https://sykli.fi/hankkeet/tunne-ilmasto/

Tunne ilmasto on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke.

Koulutus sopii työssäkäyville opettajille ja kasvattajille. Aihetta käsitellään erityisesti yläkoulun näkökulmasta, mutta koulutus sopii kaikille opettajille.  

Pinja Sipari on BMOL:n ympäristökasvatuksen asiantuntija ja kokenut etäkouluttaja.

Aura Piha on SYKLIn kouluttaja ja kestävän kehityksen asiantuntija.

Ajankohta

Alkaa:  

1.6.2021 09:00

Päättyy:  

31.12.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa ammattilaisen kädenjälki alustalla


Lisätiedot

Isa Mäkelä

050 367 7855

isa.makela@sykli.fi