Yritysverotusta kirjanpitäjille

Yritysverotusta kirjanpitäjille

15.12.2020 AnnaK, Annankatu 24

Koulutuksessa käsitellään yritysverotuksen ajankohtaisia asioita sekä toistuvasti eteen tulevia tuloverotuksen pulmakohtia.

Osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen tulolähdejako muuttui tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta verovuodesta 2020 alkaen. Viimeistään nyt kannattaa ottaa muutokset haltuun.

Niin vähennysten tekemiseen kuin voiton jakamiseen liittyy sekä mahdollisuus verosuunnitteluun että riski veromiinoista.

Koulutus on tarkoitettu kirjanpitäjille, jotka työskentelevät tilitoimistossa tai yrityksen taloushallinnossa, tilintarkastajille sekä muille taloushallinnon ammattilaisille. Elinkeinoverotuksen perusteiden oletetaan olevan osallistujille tuttuja.

OHJELMA

Uudistunut tulolähdejako

 • Mikä muuttui ja mitä se merkitsee osakeyhtiön verotuksessa?
 • Uusi muun omaisuuden omaisuuslaji
 • Rajoitukset luovutustappioiden vähentämisessä

Saamisen menetys - myyntisaaminen vai lainasaaminen?

 • Ajan kulumisen merkitys
 • Sopimuksen vaikutus

Menojen jaksottaminen verotuksessa

 • Vuosikulu vai jaksotettava meno?
 • Käyttöomaisuuden ja muun omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
 • Korotetut poistot verovuosina 2020-2023

Lähipiirin yhtiöiden välinen laskutus ja sopimukset

 • Menojen vähennyskelpoisuuden varmistaminen
 • Keskinäiset lainat ja kaupat
 • Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen merkitys osakkeen arvoa määritettäessä

Ongelmia osingonjaossa

 • Osingonjakopäätöksen peruuttaminen
 • Erilajisia osakkeita yhtiössä
 • Osakkeiden omistuksen vaihtuminen ja osakkeiden lukumäärän muutokset

LUENNOITSIJAT

Johtava verojuristi Juha Koponen ja johtava asiantuntija Marjo Salin Veronmaksajista. 

AIKATAULU

Aamukahvi klo 8.45, koulutus alkaa klo 9.00. Lounas klo 12.00 ja iltapäiväkahvi noin klo 14.00. Koulutus päättyy klo 16.00. 

HINTA

Veronmaksajien jäsenille 420 € + alv, muille 480 € + alv

Ajankohta

Alkaa:
15.12.2020 09:00
Päättyy:
15.12.2020 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi
Koponen Juha 2-pienennetty.jpg (364 KB)
Johtava verojuristi Juha Koponen on kirjoittanut useita julkaisuja, muun muassa Yrittäjän verokäsikirjan, Osingonjakajan verokirjan ja Kuolinpesän osakkaan oppaan. Hän on myös ajankohtaisjulkaisu TaxFaxin päätoimittaja. Koponen on lisäksi mukana verotuksen oikaisulautakunnan työskentelyssä. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.
  
Salin_Marjo_2-pienennetty.jpg (328 KB)
KTM, johtava asiantuntija Marjo Salin on työskennellyt Veronmaksajissa vuodesta 1998 alkaen. Hän neuvoo ja kouluttaa kirjanpito- ja veroasioissa. Salin on aktiivinen kirjoittaja ja suosittu kouluttaja.
Eventilla

Powered by Eventilla