Webinaari: Puitejärjestelyt - erityiskysymyksiä, 15.4.2021 klo 9:00-12:00

Osallistujana kuulet ja näet kouluttajan sekä esitysmateriaalit ja voit osallistua keskusteluun. Osallistuminen verkossa on helppoa ja vaivatonta, tarvitset vain verkkoyhteyden. Saat osallistumislinkin webinaaritilaan pari päivää ennen kurssia. Tallenne on katsottavissa 7 vrk kurssin jälkeen. 

Mitä erityisesti on huomioitava puitejärjestelyn kilpailutuksessa?

Puitejärjestelyjen avulla hankintayksikkö voi tehostaa hankintojen tekemistä merkittävästi ja saavuttaa huomattavia säästöjä hankintahinnoissa ja prosessikustannuksissa. Puitesopimus ei kuitenkaan aina muodosta puitejärjestelyä - mitä silloin seuraa?

Kurssilla keskitytään puitejärjestelykilpailutusten erityiskysymyksiin erityisesti oikeuskäytännön näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille julkisen sektorin ostamisen parissa työskenteleville, sekä hankkijoille että toimittajille. Kurssilla ei kuitenkaan käydä läpi hankintaprosessia ja hankintamenettelyitä, joten näiden asioiden tunteminen kurssilla on hyödyksi.

Pääset esittämään kouluttajalle kysymyksiä webinaarin aikana ja niitä voi lähettää myös etukäteen.

Ohjelma:

8.45 Webinaaritila avautuu

9.00 Puitejärjestelyä koskeva sääntely 

Puitejärjestelyn tavoitteet 

  • Tavoitteiden tunnistaminen ja asettaminen

Puitejärjestelyn kesto

  • Voiko kesto olla pidempi kuin neljä (4) vuotta? Jos voi, niin millaisissa tilanteissa?

Puitejärjestelyn sisäiset kilpailutukset 

  • Tilaukset etusijajärjestyksen mukaan vai kevennetyillä kilpailutuksilla?
  • Voiko asetetuista säännöistä poiketa? Mitä tästä voi seurata?

Puitejärjestelyn laajuuden ja käyttäjien ilmoittaminen  

  • Miten ilmoitetaan ketkä ovat mukana ja millä tarkkuudella? 
  • Mitä ongelmia laajuuden ja käyttäjien ilmoittamisen osalta voi tulla?
  • Oikeuskäytäntöä puitejärjestelyn laajuuteen liittyen

Puitejärjestelyn sisäiset pienhankinnat 

  • Puitejärjestelyä koskevien hankintojen pilkkomiskielto  
  • Suorahankinnat puitejärjestelyn sisällä

12.00 Webinaarikoulutus päättyy

Ohjelma sisältää 10-15 minuutin tauon

Kouluttaja: PTCS:n asiantuntija Jesse Hakkarainen (HTM) ja/tai Tapio Lahtinen (VT)

ptcs_jesse-hakkarainen_2755.jpg (317 KB)  ptcs_tapio-lahtinen_3206.jpg (329 KB)

Tekninen toteutus: Webinaari toteutetaan Microsoft Teamsilla. Osallistumiseen riittää verkkoselain ja hyvä internetyhteys. Saat tarkemmat tiedot osallistumiseen pari arkipäivää ennen webinaaria. 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Puitejärjestelyt - erityiskysymyksiä /1hlö, 15.4.2021 260,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
15.4.2021 09:00
Päättyy:
15.4.2021 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

PTCServices Oy

050 541 8615

kurssit@ptcs.fi

Rekisteriseloste

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneiden rekisteriseloste ja rekisteröityjen informointi

Rekisterinpitäjä

PTCServices Oy
Simonkatu 12 A 7
00100 HELSINKI
www.ptc.sfi
info@ptcs.fi
Puh. 050 541 8615

Rekisterin nimi

PTCS:n koulutuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuneet

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henkilö, johon voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa (koulutus- ja tapahtumailmoittautumiset):

Anna Kaitera, PTCServices Oy
kurssit@ptcs.fi
Puh. 040 147 8720

Rekisterin sisältämät tiedot

- osallistujan yhteystiedot: nimi ja sähköpostiosoite
- osallistujan tehtävänimike
- erityisruokavaliotieto (vapaaehtoinen), jos tilaisuuteen liittyy tarjoiluja tai ateria
- laskutustiedot: yrityksen nimi, osoite, laskutusosoite
- lisätietoja laskutukseen tai järjestelyihin liittyen

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse ilmoittamat tiedot.

Käyttötarkoitus

- yhteydenpito koulutuksiin/tapahtumiin ilmoittautuneisiin

- koulutustoiminnan ja tapahtumien järjestäminen, laskutus, arviointi

- aiheeseen liittyvistä koulutuksista ja palveluista tiedottaminen sekä markkinointi

Henkilötietojen käsittelijät

- PTCS:n henkilöstö, joiden toimenkuvaan sisältyy koulutusten ja tapahtumien järjestely tai kouluttaminen 

- Koulutusten ilmoittautumisten osalta Eventilla Oy

- Koulutusten laskutusten osalta Annuelli Oy ja Arts & Minds Oy (osallistujan nimi ja laskutustiedot) 

Rekisterien suojaus ja tietoturva

PTCS:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.


Tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain PTCS:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat PTCS:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä PTCS:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Tietojen luovutus ja siirto

PTCS voi luovuttaa suppean osallistujalistan (osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio) koulutuksen tai tapahtuman muille osallistujille, puhujille ja valituille yhteistyökumppaneille. 

Koulutuksiin ilmoittautuneiden tiedot (osallistujan nimi, tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio, organisaation osoite) siirretään PTCS:n omaan markkinointirekisteriin.

Tietoja ei säännöllisesti luotuveta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos näin joudutaan menettelemään, huolehdimme tietoturvalainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaikaan sovelletaan tapahtumahallintajärjestelmässä olevien tietojen suhteen kirjanpitolakia (10 §), joka on vähintään kuusi vuotta sen tilikauden (vuoden) lopusta, jonka aikana koulutus on päättynyt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tai rajoittaa itseään koskevan henkilötiedon käsittelyä tai vaatia tietojen poistamista. Rekisteröity voi ilmoittaa luovutus- ja käsittelykiellosta kirjallisesti rekisteriä hoitavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus nähdä, tarkistaa ja oikaista itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen PTCServices Oy, Simonkatu 12 A 7, 00100 HELSINKI. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö. Tarkastuspyynnössä tulee mainita: nimi, rekisterin nimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.