Webinaari: Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus julkisissa hankinnoissa, 11.4.2024

Koulutuksen järjestelyistä vastaa Yritysakatemia, joka hoitaa ilmoittautumisvahvistukset ja laskutuksen.

Käytkö kauppaa julkisen sektorin kanssa? Kaipaatko lisätietoa julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen tulkinnassa?

Kansainvälisen kaupan pullonkauloista ja Ukrainan sodasta ja johtuen monien raaka-aineiden ja muiden tuotantokustannusten hinnat ovat nousseet huomattavasti. Myös raaka-aineiden saatavuus on vaikeutunut, toisinaan jopa estynyt. Tämän seurauksena monissa sopimussuhteissa myyjät ovat viivästyneet suorituksissaan ja joutuneet vetoamaan ylivoimaiseen esteeseen. Sopimusvelvoitteet ovat saattaneet muodostua taloudellisesti kannattamattomiksi. Raaka-aineiden ja polttoaineiden ennakoimaton ja voimakas hintojen nousu on ajanut monet toimittajat tilanteeseen, jossa sopimus sitoo toimittajaa tappiolliseen liiketoimintaan, eikä sopimuksen hinnanmuutosmekanismit reagoi riittävän nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Liikavaikeutta koskevaa ns. ”hardship”-ehtoa ei usein ole liitetty hankintasopimuksiin.

Erityisesti julkisissa hankinoissa nämä tilanteet aiheuttavat ongelmia, sillä usein hinnat on määritelty kiinteiksi vuodeksi tai useammaksi, ja toisaalta hankintalaki rajoittaa sitä, minkälaisia sopimusmuutoksia on mahdollista tehdä. Myyjät eivät yleensä myöskään pysty yksiselitteisesti irtautumaan sopimusvelvoitteistaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi.

Webinaarissa käsittelemme myyjän suoritushäiriöitä keskeisten, julkisissa hankinnoissa sovellettavien yleisten sopimusehtojen (JYSE, JIT) kannalta ja haemme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Milloin olosuhteet täyttävät ylivoimaisen esteen määritelmän ja oikeuttaako ns. liikavaikeus suorituksesta pidättäytymiseen?
• Milloin sopimusta ja sen hintoja voidaan kohtuullistaa?
• Onko hankintalain mukaan kilpailutetun sopimuksen hinnanmuutosmekanismia mahdollista muuttaa?
• Voiko toimittaja irtisanoa tai purkaa tappiollisen sopimuksen?
• Voivatko pakotteet oikeuttaa sopimuksen purkamiseen tai muuttamiseen?

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti yrityksille, jotka käyvät kauppaa julkisen sektorin kanssa. Koulutus sopii myös hankintayksiköiden edustajille.

Ohjelma:

  • Sopimuksen sitovuuden periaate
  • Myyjän suoritushäiriöt ja seuraamukset yleisten sopimusehtojen ja lainsäädännön valossa
  • Ylivoimainen este ja liikavaikeus suoritushäiriön syinä
  • Sopimukseen perustumaton hinnanmuutos
  • Sopimuksen kohtuullisuuden arviointi ja sovittelu oikeustoimilain 36 §:n valossa
  • Pakotteiden vaikutukset sopimussuhteisiin
  • Millä edellytyksillä ja miten julkiseen hankintaan pohjautuvaa sopimusta voi muuttaa esim. hinnankorotusmekanismin osalta?
  • Miten toimia, jos sopimukseen esim. hinnankorotuksesta ei päästä?

 

Valitse haluamasi kurssi

Kurssi Hinta Määrä
Muuttuvat olosuhteet ja sopimuksen sitovuus -webinaari, 11.4.2024 390,00 € (+ALV 24%)

Ajankohta

Alkaa:
11.4.2024 09:00
Päättyy:
11.4.2024 12:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari

Järjestäjä

Yritysakatemia

Luennoitsijat:

  • VT, asiantuntija Pauliina Karinkanta ja/tai
  • OTM, asiantuntija Tuukka Lappalainen

Oletko kiinnostunut tilauskoulutuksesta? Pyydä tarjous