Webinaari Paikkatietokeskuksen (FGI) arvioinnin tuloksista

10.2.2023 11:00

Etätapahtuma

Hyvä vastaanottaja

Tervetuloa webinaariin Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen (FGI) kansainvälisen arvioinnin tuloksista ja toimenpidesuosituksista.

Tilaisuudessa käyttävät puheenvuoron arviointiryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, arviointipaneelin puheenjohtaja, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, arviointipaneelin jäsen Dieter Fritzsch, Stuttgartin yliopiston emeritusprofessori, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Pasi Patrikainen sekä Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen.

Lisäksi tutkimusprofessori Eija Honkavaara esittelee Drooniteknologian hyödyntämistä esimerkkinä Paikkatietokeskuksen ajankohtaisesta tutkimustoiminnasta.

Aika: pe 10.2.2023 klo 11.00 - 12.30
Paikka: Etätapahtuma

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikona 8.2.2023. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille torstaina 9.2.2023.

Ohjelma

  • Maa- ja metsätalousministeriön johdon puheenvuoro (Jaana Husu-Kallio)
  • Arvioinnin keskeiset tulokset ja suositukset (Keijo Hämäläinen, arviointipaneelin puheenjohtaja)
  • Tieteellis-tekninen kommenttipuheenvuoro (Dieter Fritzsch, arviointipaneelin jäsen, Stuttgartin yliopiston emeritusprofessori)
  • Maanmittauslaitoksen johdon puheenvuoro (Pasi Patrikainen, Jarkko Koskinen)
  • Yleisön kysymyksiä ja keskustelua (kysymykset tekstinä viestiseinä-sovelluksen kautta)
  • Esitys Paikkatietokeskuksen ajankohtaisesta tutkimustoiminnasta: Drooniteknologian hyödyntäminen (tutkimusprofessori Eija Honkavaara, Paikkatietokeskus)
  • Yleisön kysymyksiä ja keskustelua (kysymykset tekstinä viestiseinä-sovelluksen kautta)
  • Tilaisuuden päätössanat (Jaana Husu-Kallio)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

tutkimusjohtaja Mikko Peltonen, mikko.peltonen(at)gov.fi, p. 02951 62296 (tapahtuman sisältö)

viestintäasiantuntija Vesa Vuorimaa, vesa.vuorimaa(at)gov.fi, p 02951 62466 (tapahtuman tekniset ja mediajärjestelyt)

Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI tekee innovatiivista paikkatietoalan tutkimus- ja asiantuntijatyötä. Arvostettu kansainvälinen tutkimuslaitos tarjoaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan hyväksi.

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

10.2.2023 11:00

Päättyy:  

10.2.2023 12:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Etätapahtuma


Lisätiedot

Mikko Peltonen

Tutkimusjohtaja

Maa- ja metsätalouministeriö

mikko.peltonen@gov.fi

Tietosuojaseloste: Maa- ja metsätalousministeriön Eventilla-palveluun tallennetut kyselyt

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Maa- ja metsätalousministeriö
Puhelin: 0295 16 001
Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Vesa Vuorimaa
Puhelin: 0295 16 2466
Sähköposti: vesa.vuorimaa(at)gov.fi
Osoite: Hallituskatu 3, Helsinki. PL30, 00023 Valtioneuvosto.

3. Rekisterin nimi

Eventilla-palveluun tallennetut maa- ja metsätalousministeriön kyselyt.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyselyjen tekeminen, tapahtumailmoittautumisten kerääminen sekä vastausten kerääminen ja tapahtumaan liittyvä viestintä.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää kyselyjä, kyselyjen vastauksia, ilmoittautumislomakkeita ja ilmoittautuneiden tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöiden vastaaminen kyselyihin ja tapahtumailmoituksiin.

7. Tiedon säilytysaika

Tiedot poistetaan palvelusta, kun tapahtumaan liittyvä viestintä, mm. materiaalin lähettäminen osallistujille, on päättynyt.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin kutsuja ja tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
Tiedot ovat Eventilla-palvelun tietokannassa. Tietojen hallinta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Pääkäyttäjätunnukset ovat neljällä maa- ja metsätalousministeriön virkamiehellä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihinRekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselleRekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta.

D. Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

12. Tietoja käsittelevät tahot

Maa- ja metsätalousministeriön Eventillaa käyttävä henkilöstö.