FiCom

FiCom Forum 2018

Kiinnostaako tekoäly? Älyliikenne? AR ja VR? Sisältöliiketoiminta? TV:n tulevaisuus? FiCom Forum 2018 pureutuu digitaaliseen tulevaisuuden ilmiöihin keskiviikkona 23.5.2018.

Seminaarin avaa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja konkreettisia esimerkkejä tekoälystä esittelee Antti Merilehto, Tekoäly – matkaopas johtajalle -kirjan kirjoittaja. Päivän päätteeksi tekoälyn yhteiskunnallisista vaikutuksista ovat keskustelemassa teemajohtaja Johannes Koponen (Demos Helsinki), professori Liisa Välikangas (Aalto-yliopisto) sekä toimitusjohtajat Mikael Jungner (Kreab) ja Jarkko Huhtaniitty (HP Finland).

Kaksi kiinnostavaa sisältöpolkua

TV tänään -osioissa avauksia television ja sisältöjen maailmasta tarjoilevat mm. Alexander Bastin (Viaplay) ja Elina Mustelin (FOX). Jari Muikun (Digital Media Finland) vetämä paneeli ruotii tulevaisuuden teknologioiden luomia mahdollisuuksia sisältöliiketoiminnassa.

ICT tänään luo katsauksen älyliikenteeseen, data centereihin ja älykkäisiin kaupunkeihin mm. Mika Kavantin (Teleste) kuljettamana. Paneelissa haastetaan Olli Sirkan (Ericsson) johdolla Suomea säilyttämään asemansa digi-infran suunnannäyttäjänä.

Ainutlaatuinen vuoropuhelu- ja verkostoitumisalusta

FiCom Forum tarjoaa suomalaisen ICT-ja sisältöalan arvoverkon toimijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden vuoropuheluun ja rakentavan yhteistyön luomiseen. Seminaaripäivän jälkeen on erinomainen mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja verkostoitumiseen keväisen buffetin ja virvokkeiden äärellä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu nyt! 

Ilmoittautuminen päättyy 17.5.2018.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (164)

Esa Reis
Silja Kärpänniemi
Sari Laine-Lassila
Katja Laine
Lotta Perander
Risto Huoso
Marja Lehtimäki
Marko Lahtinen
Patrik Gustafsson
Vesa Rämet
Pia Kuhakoski
Thomas Guss
Aleksandra Partanen
Hannu Liimatainen
Raimo Mäki
Sanna Tuominen
Jukka Lampinen
Kimmo Sulkanen
Markus Ala-Hautala
Rainer Ahonen
Juha-Pekka Weckström
Sami Ylikortes
Tapio Haapanen
Lassi Siivola
Jarmo Rajala
Mika Lepistö
Riikka Rosendahl
Satu Toepfer
Magnus Henriksson
Saija Kivinen
Perttu Paloheimo
Päivi-Maria Virta
Nora Elers
Kaisu Ignatius
Rose-Marie Skogster
Jukka-Pekka Porko
Tiia Ranta
Jussi Eerikäinen
Markus Kaarto
Laura Pulkkinen
Heidi Jern
Liisa Kotilainen
Jussi Mäkinen
Juha Tretjakov
Teemu Ovaska
Jan Engelberg
Markus Mettälä
Ritva Suurnäkki
Jukka Pihonen
Johanna Juusela
Merja Saari
Petri Makkonen
Jenni Eskola
Miikka Salonen
Johanna Rautio
Juha Ilkka
Sari Niskanen
Anu Bergman
Riku Reimaa
Nina Hecimovic
Maria Bregenhöj
Valtteri Niiranen
Juha Jukkara
Pekka Ylinikkilä
Aija Noronen
Harri Moilanen
Mika Tunninen
Patrik Pada
Jukka Sintonen
Jarmo Matilainen
Jussi Järvinen
Jyri Järvihaavisto
Mika Enäjärvi
Jaakko Ollila
Jutta Uusitalo
Markku Lamminluoto
Timo Airisto
Pekka Jääskeläinen
Mervi Rouvinen
Heidi Havastila
Susanna Rekola
Pekka Viitanen
Mika Viemerö
Olli Knuuttila
Mikko Hirvonen
Jyrki Ojala
Asta Rantanen
Anna Anttinen
Kreetta Simola
Jouni Frilander
Heikki Saukko
Jani Linna-Aro
Anu Peussa
Lise-Lottie Ek
Mikko Viitaila
Anne Bomberg
Riikka Railimo
Sakari Kangasvieri
Petra Koivunoksa
Lumi Vesala
Anssi Kulju
Jussi Malin
Petteri Viitanen
Max Mickelsson
Olli Sirkka
Petteri Pulkkinen
Mirkka Lamppu
Adi Ehrnsberger
Päivi Antikainen
Elina Ussa
Jari Muikku
Antti Hakkarainen
Susanna Suomi
Katja Pusta-Ek
Mats Åminne
Harri Pietilä
Antti Väisänen
Niclas Berg
Olli Sipilä
Tiina Höckert
Sini Wirén
Olli Liinamaa
Janne Koistinen
Tommi Pietiläinen
Santtu Parikka
Katri Perälä
Tero Pänkäläinen
Johannes Koponen
Liisa Välikangas
Mikael Jungner
Jarkko Huhtaniitty
Elina Mustelin
Alexander Bastin
Hendrik Van Hove
Antti Merilehto
Kristian Järnefelt
Antti Pelttari
Mika Kavanti
Karol Mattila
Jani Mansukoski
Laura Vilkkonen
Milla Uusi-Pietilä
Simone Andreani
Camilla Ekholm
Julius Tikkanen
Timo Lummejoki
Asko Metsola
Arto Tamminen
Ari Ojaniemi
Timo Saxen
Jukka Leinonen
Teppo Ahonen
Kaj Pyyhtiä
Geir Bjørndal

10 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
23.5.2018 08:30
Päättyy:
23.5.2018 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Marina Congress Center
Katajanokanlaituri 6
00160 Helsinki

Järjestäjä

FiCom ry

info@ficom.fi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (jäljempänä ”FiCom”)
 • Eteläranta 10, 00130 Helsinki
 • info@ficom.fi

2. Rekisterin nimi

FiComin jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri

3. Tietojen käsittelyn kohteet

FiCom ry käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät

 • jäsenyritysten sekä niiden jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen,
 • sidosryhmien kanssa liittyvään yhteistyöhön,
 • tilaisuuksien järjestämiseen ja markkinointiin ja
 • verkkosivujen toimintaan ja niiden kautta tulleisiin kysymyksiin vastaamiseen

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Rekisterin lähtökohtainen tarkoitus on jäsenyritysten ja niiden edustajien palvelemisen mahdollistaminen. Sidosryhmistä koottujen henkilötietojen tarkoitus on mahdollistaa perusteltu yhteydenpito ja vuorovaikutus.

Jäsenyritykset ja niiden edustajat ovat osana jäsenyyttä oikeutettuja osallistumaan järjestön toimintaan sekä saamaan tietoja järjestön edunvalvonnasta ja viestinnästä (uutiskirjeet, sidosryhmäkirjeet) sekä muusta toiminnasta (ml. koulutukset, tapahtumat, kannanotot, kyselyt).

Rekisteriä käytetään myös FiComin järjestämien tilaisuuksien, seminaarien ja koulutusten järjestämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on FiComin jäsenyys tai muu oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen, suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano.

Keräämme henkilötietoja sidosryhmistä kuten virkamiehistä, median edustajista, poliitikoista ja muista yhteistyökumppaneista. Näitä tietoja käytetään sidosryhmäviestintään (esim. uutiskirjeet) sekä kutsujen lähettämiseen eri tapahtumiin tapahtumakohtaisesti.

Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään, edelliseen vastaavaan tilaisuuteen osallistumisen ja julkisista lähteistä, kuten uutisten, organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista. Käsittelemme yhteystietoja ja tietoa henkilön asemasta organisaatiossa.

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot, ammattinimike ja järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä maksutiedot ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Verkkosivujen käytöstä saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite/tietokone). Tietoja käytetään verkkosivun toiminnan parantamiseen ja vierailujen määrän ja siellä julkaistujen sisältöjen kiinnostavuuden seuraamiseen. Tietoja käsitellään tilastollisesti, eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. 

5. Käsittelyn käytännöt

Tietojen käsittelyä varten FiCom on määritellyt tietyt henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Lisäksi tietoja käsittelevät FiComin yhteistyökumppanit (tietojen käsittelijät) seuraavissa yhteyksissä:

 • toimistojärjestelmien ylläpito,
 • uutiskirjeiden toimittaminen,
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen,
 • laskutus,
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen ja
 • kohdennetut kyselyt.

FiCom vastaa siitä, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtivat järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

6. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta jäsenyyteen tai tapahtumaan osallistumiseen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan.

Jäsenyritysten kontaktihenkilöiden yhteystietoja muutetaan ja/tai poistetaan jäsenyrityksen oman ilmoituksen tai FiComin tietoon muutoin tulleen tiedon perusteella.

Tilaisuuksien järjestämistä ja markkinointia varten kerätyt tiedot säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

7. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin ne on alun perin kerätty tai poistamiselle on jokin muu yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • vastustaa tietojen käsittelyä. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos sille on yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä FiComille.