FiCom

FiCom Forum 2019

Euroopan digitaalinen tulevaisuus - FiCom Forum 2019 pureutuu digi- ja sisältöalan ilmiöihin ja luo silmäyksen Suomen ensi kesänä käynnistyvään EU-puheenjohtajakauteen. Tapahtuma järjestetään maanantaina 13.5.2019 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Seminaarin aluksi euroalueen digimarkkinan kehitystä arvioivat Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb sekä Euroopan komission Suomen-edustuston tuore päällikkö Antti Peltomäki. Suomen EU-puheenjohtajakauden linjauksia esittelee Mikael Nyberg Liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Videosisällön voittokulusta kertoo Google Finlandin Robert From, Dionysos Filmsin Riina Hyytiä valottaa suomalaisen draaman menestystä maailmalla ja Anette Alén-Savikko (Hgin yliopisto) sekä Jari-Pekka Kaleva (Neogames Finland) pohtivat EU:n tekijänoikeusdirektiivin taustoja ja vaikutuksia.

Päivän päätteeksi Christina Forsgård (Netprofile Finland) haastaa poliitikkopaneelin pohtimaan, miten Suomesta tehdään digitalisaation kärkimaa. 

Seminaarin juontaa Tarja Virolainen (Era Content).

Seminaariohjelma

 

Ainutlaatuinen vuoropuhelu- ja verkostoitumisalusta

FiCom Forum tarjoaa suomalaisen ICT-ja sisältöalan arvoverkon toimijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden vuoropuheluun ja rakentavan yhteistyön luomiseen. Seminaaripäivän jälkeen on erinomainen mahdollisuus ajatusten vaihtoon ja verkostoitumiseen keväisen buffetin ja virvokkeiden äärellä.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (101)

Sari Laine-Lassila
Katja Laine
Tapio Haapanen
Jukka Leinonen
Veli-Matti Viitanen
Mari Mikkonen
Arto Heikkilä
Gustaf Forsberg
Asko Metsola
Anssi Kulju
Olli Sirkka
Patrik Wikberg
Kaisa Laitinen
Risto Huoso
Katariina Vuorela
Sami Ylikortes
Camilla Ekholm
Martina Lilius
Ari Vainikka
Jari Savolainen
Raimo Mäki
Marko Lahtinen
Rainer Ahonen
Saija Kivinen
Vesa Erkkilä
Kaisu Karvala
Jukka Lampinen
Antti Kotilainen
Arto Tamminen
Valtteri Niiranen
Milla Nummenpää
Elina Ussa
Teija Miller
Lauri Tenhunen
Henna Virkkunen
Jarmo Matilainen
Kaisu Ignatius
Janne Vakio
Heidi Hakarinne
Reijo Svento
Timo Saxén
Markus Ala-Hautala
Mika Boedeker
Jarno Nurmio
Jukka Pulkkinen
Sanna Mäkäläinen
Paula Muhonen
Juha Perttula
Lassi Siivola
Mika Tsokkinen
Juho Kaitamaa
Pekka Ylinikkilä
Jyri Järvihaavisto
Marko Vuorinen
Markku Lamminluoto
Jyrki Ojala
Hanne Hirvonen
Jutta Uusitalo
Asta Rantanen
Anna Anttinen
Pekka Viitanen
Olli Knuuttila
Risto Salminen
Jonna Kankaanpää
Juha Putkonen
Ossi Lantto
Patrik Pada
Lumi Vesala
Jarno Laitinen
Jarkko Huhtaniitty
Julius Tikkanen
Petri Viitala
Anssi Mäkiranta
Maija Ahokas
Jari Konttinen
Kalle Katajainen
Minna Jaakkola
Pauli Pullinen
Pihla Allos
Janne Ahola
Viveca Still
Jarno Haikonen
Tarja Virolainen
Elina Lappalainen
Tuija Sipilä
Päivi-Maria Virta
Kimmo Sulkanen
Mirka Meres-Wuori
Tiina Ranne
Pekka Turpeinen
Mika Tuuliainen
Jutta Urpilainen
Anders Adlercreutz
Päivi Peltola-Ojala
Harri Grönroos
Petri Peutere
Olli Kuusi
Jaakko Ollila
Maria Heinola

2 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
13.5.2019 09:00
Päättyy:
13.5.2019 19:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Marina Congress Center
Katajanokanlaituri 6
00160 Helsinki

Järjestäjä

FiCom ry

info@ficom.fi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry (jäljempänä ”FiCom”)
 • Eteläranta 10, 00130 Helsinki
 • info@ficom.fi

2. Rekisterin nimi

FiComin jäsen- ja sidosryhmätietorekisteri

3. Tietojen käsittelyn kohteet

FiCom ry käsittelee henkilötietoja, jotka liittyvät

 • jäsenyritysten sekä niiden jäsenyyteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen,
 • sidosryhmien kanssa liittyvään yhteistyöhön,
 • tilaisuuksien järjestämiseen ja markkinointiin ja
 • verkkosivujen toimintaan ja niiden kautta tulleisiin kysymyksiin vastaamiseen

4. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Rekisterin lähtökohtainen tarkoitus on jäsenyritysten ja niiden edustajien palvelemisen mahdollistaminen. Sidosryhmistä koottujen henkilötietojen tarkoitus on mahdollistaa perusteltu yhteydenpito ja vuorovaikutus.

Jäsenyritykset ja niiden edustajat ovat osana jäsenyyttä oikeutettuja osallistumaan järjestön toimintaan sekä saamaan tietoja järjestön edunvalvonnasta ja viestinnästä (uutiskirjeet, sidosryhmäkirjeet) sekä muusta toiminnasta (ml. koulutukset, tapahtumat, kannanotot, kyselyt).

Rekisteriä käytetään myös FiComin järjestämien tilaisuuksien, seminaarien ja koulutusten järjestämiseen ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on FiComin jäsenyys tai muu oikeutettu etu, joka perustuu osapuolten väliseen asialliseen yhteyteen, suostumus tai sopimuksen täytäntöönpano.

Keräämme henkilötietoja sidosryhmistä kuten virkamiehistä, median edustajista, poliitikoista ja muista yhteistyökumppaneista. Näitä tietoja käytetään sidosryhmäviestintään (esim. uutiskirjeet) sekä kutsujen lähettämiseen eri tapahtumiin tapahtumakohtaisesti.

Keräämme tiedot rekisteröidyiltä itseltään, edelliseen vastaavaan tilaisuuteen osallistumisen ja julkisista lähteistä, kuten uutisten, organisaatioiden verkkosivuilta ja ammatillisista julkaisuista. Käsittelemme yhteystietoja ja tietoa henkilön asemasta organisaatiossa.

Käsiteltäviä tietoja ovat henkilöiden yhteystiedot, ammattinimike ja järjestettävien tilaisuuksien yhteydessä maksutiedot ja mahdolliset ruokarajoitteet.

Verkkosivujen käytöstä saamme tiedon käytetystä IP-osoitteesta, vierailuun käytetystä selaimesta sekä käytetyn laitteen tyypistä (mobiililaite/tietokone). Tietoja käytetään verkkosivun toiminnan parantamiseen ja vierailujen määrän ja siellä julkaistujen sisältöjen kiinnostavuuden seuraamiseen. Tietoja käsitellään tilastollisesti, eikä niitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. 

5. Käsittelyn käytännöt

Tietojen käsittelyä varten FiCom on määritellyt tietyt henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Lisäksi tietoja käsittelevät FiComin yhteistyökumppanit (tietojen käsittelijät) seuraavissa yhteyksissä:

 • toimistojärjestelmien ylläpito,
 • uutiskirjeiden toimittaminen,
 • tilaisuuksien markkinointi ja järjestäminen,
 • laskutus,
 • verkkosivujen käytön tilastollinen seuraaminen ja käyttökokemuksen parantaminen ja
 • kohdennetut kyselyt.

FiCom vastaa siitä, että tietojen käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojasääntelyä ja huolehtivat järjestelmiensä tietoturvasta. Tietojen käsittelijät saavat vain toteuttamiaan toimintoja varten tarvittavat tiedot.

Tietoja käsitellään vain EU:n alueella. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

6. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta jäsenyyteen tai tapahtumaan osallistumiseen liittyvien oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi tai sidosryhmäsuhteiden hoitamiseksi. Pyrimme huolehtimaan tietojen ajanmukaisuudesta. Vanhentuneet ja virheelliset tiedot poistetaan.

Jäsenyritysten kontaktihenkilöiden yhteystietoja muutetaan ja/tai poistetaan jäsenyrityksen oman ilmoituksen tai FiComin tietoon muutoin tulleen tiedon perusteella.

Tilaisuuksien järjestämistä ja markkinointia varten kerätyt tiedot säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelyn kannalta tarpeellisia ja ajantasaisia. Tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

7. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus

 • tarkastaa, oikaista tai poistaa tietosi. Saat tietää, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, mitä tietoja käsitellään ja millä perusteella. Voit myös oikaista tietosi tai pyytää tietojen poistamista, jos tiedot eivät ole enää tarpeen sitä tarkoitusta varten, mihin ne on alun perin kerätty tai poistamiselle on jokin muu yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • vastustaa tietojen käsittelyä. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä esimerkiksi markkinointia varten, kun käsittelyn perusteena on oikeutettu etu.
 • rajoittaa tietojen käsittelyä, jos sille on yleisessä tietosuoja-asetuksessa mainittu peruste.
 • siirtää tiedot toiseen järjestelmään.
 • tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.
 • kieltää markkinointi tai uutiskirjeiden toimitus. Kaikissa markkinointiviesteissä sekä uutiskirjeissä tarjotaan mahdollisuus poistua niiden jakelusta. Voit poistaa itsesi jakelusta myös ilmoittamalla siitä FiComille.