Helsinki Halloween Run 2020

31.10.2020 17:00

Ammattikorkeakoulu Arcada

Helsinki Halloween Run 2020 juostaan 31.10.2020.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (319)

Petri Tuominen
Kaisa Tuominen
Pasi Suomalainen
Tiina Henriksson
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Myrina Taivaanloimu
Tea Karjalainen
Rosa Mai
Tiina Wright
Tuuli Lindroos
Emmi Vähämäki
Kajsa Lampén
Niina Kalinainen
Kristiina Klami
Kristina Korkka
Tytti Strengell
Asabeneh Yetayeh
Helena Morbin
Nina Miettinen
Riitta Karstela
Veli-Pekka Karstela
Marika Paananen
Jyri Virtanen
Iina Koskinen
Oliver Mäntynen
Sirkku Mäntynen
Anastasiia Kazmiruk
Harri Mäntynen
Ann Pilviö
Kirsi Kankaanpää
Johanna Jalava
Pia Vuorio
Jenni Kulo
Sari Kangasniemi
Erly Wijayani
Irwin Yustiansyah
Marita Lindqvist
Markku Puumalainen
Tuomas Suni
Mari Leppämäki
Tarja Oinonen
Heini Toivonen
Raisa Huotari
Olli Vesanto
Kirsi Lamminen
Hanna-Leena Kuisma
Chandra shekar Rangavajjula
Ralf Holmberg
Maarit Sarkkinen
Markku Sand
Sanna Huldén
Ville Mellgen
Rebecka Mellgren
Nina Kimmo
Lena Nyström-Puska
Tanja Ronkainen
Outi Ronkainen
Mika Perkiömäki
Dominic Rinkinen
Katriina Leigh
Lotta Purola
Lasse Lehtonen
Kira Häkkinen
Niklas Koski
Assi Teittinen
Adnana Husejnovic
Tapio Behrndt
Ying Li
Jaana Lehtonen
Jussi Noronen
Sonja Lahtinen
Tero Mäkinen
Arttu Arstila
Karoliina Puolakka
Jaakko Vesander
Tatu Leppämäki
Vanessa Dalez
Estelle Dalez
Maja Pitiot
Billy Pitiot
Kristiina Savonsaari
Julia Eymann
Kirsi Thessman
Pentti Lenz
Elise Lemaire
Anni Lappela
Marianne Malm
Jip Jonkman
Andrew Ullom
Daisy Friman
Krista Eskeli
Ilka Helo
Minna Takalo
Satu Uuttu
Aino Pihlava
Eetu Salokari
Suvi Salokari
Tomi Uuttu
Mischa Moss
Ismo Raitanen
Milla Koskenniemi
Anna-Maria Lahesmaa-Korpinen
Johanna Järviaho
Laila de Paulis
Teemu Kalvas
Seona Candy
Kreeta Burakowski
Geeta Chandak
Sharon Campbell
Markku Hyvönen
Anne Lyytinen
Christian Bergman
Matias Takala
Anni Eloranta
Timo Nikula
Kent Wilska
Nina Nummela
Heidi Rautapalo
Heike Endemann
Monika Milczarek
Alicja Milczarek
Francine Tchoumi
Neo Tchoumi
Saarastiina Nurmela
Jaani Heikkilä
Heljä Muinonen
Patrik Nyqvist
Wilma Viljanmaa
Hanna Lunttila
Timo Lunttila
Tomi Tiiperi
Esa Hyttinen
Michael Brown
Tiia Nyyssönen
Lena Nyström-Puska
Pirkko Timonen
Päivi Toivola
Benoit Renault
Michal Izdebski
Sanna Vikla
Zoe Ferrari Dagrada
Pia Valkama
Magnus Valkama
Kuha Natalia
Lani Hartikainen
Rachel Gisselquist
Zara McDoom
Marita Iskala
Mirva Rantanen
Markus Lammi
Petri Enden
Sharon Spiteri Enden
Laura Pylvänäinen
Jari Råman
Hayley Poutianen
Igor Soroka
Annukka Hämäläinen
Juuso Yrjöläa
Eric Stilgenbauer
Emma Bogue
Suvi Malste
Kari Koski
Amalia Majaharju-Janson
Iina Lohvasuu
Johanna Toivanen
Matleena Toivanen
Daria Catalui
Karlina Ozolina
Esa Hakulinen
Teemu Junkkaala
Seppo Jylhäaho
Katja Aliisa Jääskeläinen
Mikael Pursi
Jaakko Laurila
Jonna Railio
Mika Kiiskinen
Shashank Shukla
Ossi Ahto
Katriina Meszka
Marko Kahilainen
Nikolay Rudakov
Mohammed Kassab
Päivi Enden
Emil Enden
Karita Soukko
Leevi Soukko
Hanna Forsten
Johannes Brunila
Panu Jantunen
Mailis Orakoski
Pertti Orakoski
Joonas Harjamäki
Chad Wagner
Lisa Wagner
Eetu Lahdenperä
Alexey Shelepaev
Karolina Shelepaev
Antti Mustonen
Saara Malinen
Joonas Lehtinen
Chris Denholm
Maria Nordgren
Mirra Valtola
Nora Steiner-Forsberg
Kalle Lotta
Markus Qvist
sanna qvist
Mikko Sallinen
Aki Nummela
Lauri Kilpiö
Lotta Malmivaara
Tuisku Kärkkäinen
Tuulia Kärkkäinen
Juhani Pietarinen
Reto Ramseier
Mikaela Lövgren
Rukshna kapadia
Jarno Warsa-Ritaranta
Ekaterina Chernyaeva
Jarno Salomäki
Mika Toiviainen
Mika Koivisto
Johanna Wiik
Juho Lehtoviita
Omar El-Begawy
Jukka-Pekka Hassinen
Tommi Neitola
Timo Leppäkorpi
Stela Coutinho
Silva Maisi
Saimi Maisi
Antti Maisi
Juha Luukkola
Mikko Talvensaari
Martha Cecilia Largaespada Roque
Antti Pääkkönen
Miguel Ferreira
Marika Kapiainen
Taimi Vallinoja
Sébastien Garcia
Ville Paavola
Katariina Ylönen
Aleksi Harkko
Elina Myllymäki
Mia-Maria Sten
Jussi Omaheimo
Johanna Francis
Anette Österberg
Sara Malmberg
Ari Niinistö
Eini Koivisto
Riina Pitkänen
patrik grönfors
Timo Autio
Mikko Lehtiniemi
Jani strömsholm
Jani Ylisaukko-oja
Larissa Säntti
Ronan Rochford
Jari Välikorpi

58 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

31.10.2020 17:00

Päättyy:  

31.10.2020 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Ammattikorkeakoulu Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 4
00550 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi