Helsinki Halloween Run 2022

29.10.2022 17:30

Ammattikorkeakoulu Arcada

Helsinki Halloween Run 2022 juostaan 29.10.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (444)

Ivonne Sanchez
Sini Strömberg
Anniina Ruusila
Minna Manni
Marja Järvinen
Joni Tuomi
Kristina Korkka
Antti Piironen
Patrik Nyqvist
Anu Raahenmaa
Vilma Koponen
Hanna Forsten
Angelika Matlsnga
Tommy Sundholm
Linnea Sundholm
Mari Leppämäki
Atte Sassi
Riikka Kettunen
Mari Paakkinen
Kalle Lainio
Jimi Salmi
Sirkku Mäntynen
Oliver Mäntynen
Helena Dumell
Krista Eskeli
Senja Koskinen
Joni Tuomi
Petri Joutsi
Sucheta Bali
andrew cresswell
Riikka Kettunen
Emilia Talvisaari
Sumire Oda
Matias Sammalisto
Niko Lindholm
Anna Tuominen
Kaveri Saminathan
Mika Perkiömäki
Elina Öhman
Nina Sohlberg
Sofia Hoff
Catalina Diaz Lehto
Suokorte Marika
Seija Kalliomäki
Ralf Holmberg
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Emilia Leminen
Ennio Zuccaro
Annika Määttänen
Kaisa Mäntylä
Senja Kettunen
Annukka Puotiniemi
Mari Päätalo
Mia Rönnqvist
Zuzu Barnes
Eeli Fridlund
Kaisa Tuominen
Sanni Artema
Teemu Kalvas
David Witwer
Viacheslav Maslennikov
Evgeniia Maslennikova
Petri Tuominen
Matias Tuominen
Päivi Hämäläinen
Meri Hämäläinen
Sini Hämäläinen
Maarit Sarkkinen
Markku Sand
Ann Pilviö
Johanna Jalava
Marita Lindqvist
Pia Vuorio
Saarastiina Nurmela
Nuria Njuguna
Leo Graf
Alexej Belskij
Yury Nikulin
Lilja Grönroos
Linda Helaskoski
Aisha Abouihsane
Liisa Heikinheimo
Keven Häyrinen
Johannes Puranen
Heli Kylmälä
Jose Karilampi
Topi Mustonen
Saija Kauppinen
Roza Ausheva
Marko Vihanta
Sofia Chan
Ethan Chan
Julia Hjerppe
Pia Hjerppe
Rosa Sipilä
Heli Kähkönen
Lili Eweis
Miia Ahola
Aino Rahkonen
Meiju Petrelius
Marina Salla
Venla Kalinainen
Vilma Forsström
Arttu Karilampi
Hanna Ahrnberg
Ryan Turpin
Anna-Kaisa Repo
Kristiina Thessman
Erno Aalto-Urantowka
Aoife ONeill
Aaro Palmu
Teemu Lähteinen
Hanna Leija
Annika Furstenborg
Tyyne Suokas
Kirsi Haikala
Tanja Piha
Kirsi Thessman
Tyko Tamminen
Vilhelmiina Tulla
Viktor Olander
Linda Helenius
Anna Vallverdú Magriñà
Martijn Hermans
Sonja Still
Mareike Paul
Janne Häivälä
Niilo Huhta
Marika Pasanen
Alfred Lindholm
Pinja Korjamo
Emma Itäsalmi
Matilda Mikkonen
Konsta Mikkonen
Viivu Vyyryläinen
Anni Rantanen
Mette Sarlin
Paavo Hartikainen
Minca Tuomisto
Daniar (Lucifer) Latif
Arto Ala-Välkkilä
Matti Tynjä
Yonca Soy
Kim Lindén
Henri Palokangas
Esko Eteläpää
Kerttu Eskola
Leo Hiltunen
Pihla Hiltunen
Helka Ilola
Irmeli Manninen
Antti Järvi-Laturi
Mika Toikkanen
Tom Bastiaan
Viljami Ellilä
Anton Holmberg
Lenka Hejduková
Hädis Rezaei
Gilliana Kingscott
Onni Sievänen
Ella Jaanu
Janne Koppinen
Emilia Huhta
Elena De vivo
Crosby Chang
Joel Belinskij
Antti Tiger
Heljä Muinonen
Juuli-Anna Tauren
Erik Ramm-Schmidt
Alinda Ranua
Anne Mattsson
Sam Beake
Christina Matula-Häkli
Aiten Jagafär
Betsy Hebert
Minna Salorinne
Marko Skyttä
Zara McDoom
Zakarias McDoom
Omar McDoom
David Gisselquist
Rachel Gisselquist
Malva Janka
Atlas Janka
Mira Raczova
Toni Holmberg
Joni Andersson
Minke Meijnders
Pirkka Kärenlampi
Hanna Hägglund
Emilia Tapio
Elisa Ahovuori-Motta
Remi Ruohomäki
Christina Papadimou
Mona Mattila
Hanni Vanhanen
Pirkko Timonen
Johannes Vikman
Aatos Suomela
Roosa Sintonen
Rea Sirén
Joy Kang
Topias Lunttila
Caspar Forsman
Olga Tarasova
Anna Tarasova
Armin-Eric Võikar
Mikael Kärson
Isabella Tamm
Mari-Ly Kesküla
Jesper Laine
Alissa Penna
Kristelle Esko
Kristofer Esko
Eija Subotic
Linda Laine
Henry Tiainen
Lila Annala
Rosa Annala
Gunnar Haapsal
Kally Jusikainen
Mariella Väisänen
Ville Lavikainen
Olivia Pusa
Aaron Pusa
Veera Hassinen
Pinja Pusa
Valeria Hassinen
Pipsa Haavisto
Mirja Puhakka
Päivi Peltokumpu
Suvi Kaunisto
Joanne Muff
Reetta Nuutinen
Venla Santalahti
Heidi Kuivamäki
Edward Webb
Myra Owens
Tony Owens
Armi Sutinen
Valdemar Vaahtera
Micaela Söderholm
ZEYNEP ARIKAN
Henri Sotavalta
Henna Väänänen
Tuija Marstio
Drina Jovanovic
Tara Jovanovic
Jadrana Jovanovic
Ami Sohara
Inka Puumalainen
Arthur Rammul
Marthin Rammul
Alexandra Lahtinen
Hysein Muradli
Kamilla Bloigu
Sanna Lehtinen
Helmi Suominen
Armi Salminen
Paju Lampila
Brendan Rand
Mia Adriana Rand
William Erik Ek
Pooja Gupta
Mihkel Palm
Martha Cecilia Largaespada Roque
Tiina Henriksson
Rita Turpin
Olavi Turpin
Ona Turpin
Maj Ekman
Tove Ekman
Iris Ekman
Elena De vivo
Natalia Gerasina
Liam Lindén
Lukas Lindén
Kostiantyn Khrameshkin
Markus Lintunen
Nina Nummela
Jaana Miettinen
Debanhi Jimenez Reyes
Jussi Ernamo
Nia Reinilehto
Raven Rand
Neila Penninkangas
Salli Penninkangas
Reese Aliis Schumann
Riivo Schumann
Tuomas Mennola
Marleena Valtasola
Saana Valtasola
Milla Köynnös
Niklas Koski
Sami Nyström
Johanna Päivikkö
Paulo dos Santos
Matias Dabnell
Elias Dabnell
Eero Puolatie
Valtteri Happonen
Linus Virtakangas
Arvi Sirkkola
Saimi Sirkkola
Ginger Mallory
Oona Niemelä
Toni Hokkanen
Mariia Dashkova
Emma Vuolanto
Natalia Nylund
Stefan Balac
Dunia Tomevski
Iiris Majewski
Evita Husu
Jussi Kumpula
Janne Helin
Janne Härkönen
Jukka Haapakoski
Pablo Guajardo
Mikko Sallinen
Mitch Tolo
Tuomas Herranen
Santeri Rantala
Sylvia Smatanova
Jaana Mantere
Saara Ruonala
Kari Koski
Helka Tamminen
Hanna Rouvinen
Topi Laakso
Kalle Lotta
Anne Aho-Eagling
Aaro Eagling
Rina Karling
ILINSKI EVGENY
Kent Wilska
Jani Jaakkola
Susann Härkönen
Heljä Franssila
Veikko Vepsäläinen
Elina Wiik
Hertta Raukola
Veikka Raukola
Iida Wiik
Iiris Wiik
Jani Ylisaukko-oja
Eevi Norri
Eetu Norri
Lilli Reissaar
Oliver Reissaar
Dmitrii Titov
Andrey Yangol

90 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.10.2022 17:30

Päättyy:  

29.10.2022 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Ammattikorkeakoulu Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 4
00550 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi