Helsinki Central Park Run 2022

17.6.2022 18:00

Paloheinän maja

Helsinki Central Park Run 2022 juostaan 17.6.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (323)

Petri Tuominen
Sebastian Sandell
Minna Porvali
Tiina Rinkinen
Hanna Ahmajärvi
Toni Kyllönen
Satu Innamaa
Vincent Weeda
Johanna Liljeberg
Kaisa Sievänen
Kati Pallasvuo
Olli Mäkinen
Jaana Rintakoski
Mikko Välilahti
Linda Heino
Marja Rajamäki
Mirva Koskinen
Aada Niittyvuopio
Iiro Mikola
Aleksi Merras
Niklas Tallqvist
Jani Koskinen
Jussi-Pekka Erkkola
Jenni Hyvärinen
Mikael Hästö
Veera Havukainen
Markku Tikkanen
Tapani Ilkka
Jonne Ilvonen
Pia Holmberg
Lauri Alakuijala
Alisa Tikkunen
Tuomas Jokela
Dina Mosselhy
Mari Leppämäki
Marcos Axel Pardo Santana
Mike Angel Mikael Santana
Annika Arnkil
Kirill Grushetskii
Marjo Myyryläinen
Stephanie Bohlmann
Antti Laitinen
Sanna Mukku
Anniina Rantamäki
Katriina Huumonen
Elias Kettunen
Kaarina Bäck
Matilda Roto
Jukka Anttalainen
Arto Ala-Välkkilä
XABIER ERANA
Päivi Niittyvuopio
Sanna Suhonen
Piia Martiskainen
Petri Huovinen
Kirsi Pystynen
Marja Järvinen
Aksu Piispa
Saara Rinne
Markus Savolainen
Mikko Kekkonen
Johanna Palo
Erik Lantz
Janita Ahokas
Blanche Kohi
Olli Mäkinen
Katariina Bergström
Janne Nousiainen
Janne Nousiainen
Kaija Lehtiaho
Elina Nurminen
Anna-Mari Becker
Pekka Piiparinen
Kristina Kristina Ekqvist
Juha Vuorte
Marjaana Laitila
Eemil Katavisto
Veera Viitikko
Tapio Kivioja
Michael Sandström
Jari Hanska
Anne Lyytinen
Sade Ola
Minna Salorinne
Marie Hedberg
Asabeneh Yetayeh
Paula Rintatalo
Suvi Tuovinen
Maria Leppälä
Sanna Reunanen
Miro Reunanen
Sanna Ilmarinen
Teppo Pirttioja
Arttu Rantala
Kalle Metso
Suvi Rantanen
Kim Jong-un
Jarkko Soikkeli
Tatu Leppämäki
Heli Hartman-Mattila
Jusa Saarimaa
Saija Väyrynen
Paula Sivula
Petri Joutsi
Markku Välilahti
Kaisa Ylinen
Anni Manninen
Leevi Lepola
Tuomas Lepola
Sini Salin
Markus Salin
Anne Franzas
Tommi Hyrkäs
Sheng-Chen Chiang
Senja Kuokkanen
Päivi Huldin
Minttu Nenonen
Igor soroka
Hannu Vento
Maricel Koivu
Markku Hyvönen
Valtteri Sulonen
Miikka Tast
Niklas Tallqvist
Deborah Berebichez
Teemu Planting
Annukka Väisänen
Chino Yabunaga
Tomie Kurihara
Minna Koivukangas
Camilla Marjamäki
Sophie Dorn
Joel Suomi
Anna Rundgren
Tanja Manninen
Fanny Widjaja
Jaakko Kajaluoto
Ewelina Kortesmäki
Jarkko Räbinä
Joost Hoogendijk
Jemiina Salo
Axel Meierjohann
Tuomas Huhmarniemi
Mikko Talvensaari
Essi Heiskanen
Olli Lönnberg
henna leivo
Eveliina Laine
Oona Niemelä
Emma Vuolanto
Minna Maasilta
Yvette Ahonen
Katri-Susan Kerttunen
Andrei Vasilev
Magnus Valkama
Jannina Niskala
Igor Mikhaylov
Matilda Juslin
Sirkku Huikuri
Jorma Sahamies
Katarina Skräddar
MIIKKA KÖYKKÄ
Pasi Hämäläinen
Kati Mattsson
Mikko Nukarinen
Juha Luukkola
Camila Souza Beraldo
Jukka-Pekka Hassinen
Markus Hämäläinen
Natalia Gerasina
Taru Niemi
Markus Lintunen
Tomi Haarala
Mike Rasenberg
Iris Rasenberg
Henrik Hinders
Alexandra Lahtinen
Heikki Siltanen
Päivi Loukusa-Virta
Habibeh Rezaei
Raigo Teiermanis
Aleksi Sipilä
Camilla Eskelinen
Olli Tuovinen
Nora Steiner-Forsberg
Philippe Hakulin
Katja Kajander
Marko Kahilainen
Samuli Kytö
Sami Kangasharju
Ville Koponen
Corinne Isler
Juulia Paavonen
Lotta Malmivaara
Hans Seidel
Petteri Kilpinen
Ia Harjunpää
Aki Nummela
John Fast
Björn Lönnfors
Minna Fernelius
Emilia Tynkkynen
Robert Granfelt
Mikael Heikinheimo
Lauri Toivonen
Lauri Toivonen
Oscar Holmström
Markku Lähteenmäki
Molla Lehto
Martijn Hermans
Veka Ohtamaa
Dmitry Sapronov
Tuomas Mansikka
Esa Hakulinen
Paavo Hakkarainen
Vilma Mört
Riku Rajala
Jasmin Sarker
Pekka Peura
Meira Koponen
Piia Korpelainen
Roger Nystedt
Mitch Tolo
Iida Lappi
Kalle Lotta
Otto Laitinen
Amanda Tuominen
Toni Järviö
Ashay Punekar
Bea Tiitinen
Tea Grönfors
Caisa Lindblom
Sanni-Mari Kaarto
Tinja Lindgren
Alexey Karpechko
Svetlana Belinskaya
Antero Viita

86 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.6.2022 18:00

Päättyy:  

17.6.2022 21:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi