Helsinki Night Trail 2022

8.4.2022 20:30

Helsinki Night Trail 2022 juostaan 8.4.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (265)

Sami Kuusemaa
Petri Tuominen
Ina Grönlund
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Monni Mirka
Tero Mäkinen
Mikko Rantala
Pia Holopainen
Timo Suonsyrjä
Teemu Evilä
Sini Idänheimo
Leena Kauko
Kenneth Granroth
Raimo Tikkanen
Kaisu Hienonen
Pasi Ukkola
Juha Niemi
Taina Nyman
Jukka Pohjanoksa
Harri Karvinen
Kyösti Kanerva
Marko Ahola
Janne Ruonio
Brown Sara
Tiina Andersén
Kristo Halme
Henna Granström
Oksman Toni
Teija Rauhala
Jari Pimiä
Jouni Salamäki
Eetu Paju
Niko Koponen
Katarzyna Leskinen
Tommy Granlund
Jani Sipovaara
Taru Remes
Miikka Niemelä
Hanna Teirmaa
Maria Kautto
Gerdt Mikko
Lasse Roiha
Aimo Sinkkonen
Minna Manni
Sandra Luhtaniemi
Erno Davidsson
Anne Hautala
Sami Liuhto
Heta Nikula
John Lawson
Jani Kolehmainen
Elina Syrjälahti
Emma Malmgren
Saara Savolainen
Heikkinen Elina
Jani Räisänen
Hilla Rudanko
Joni Tuomi
Kalle Salonen
Konsta Ikonen
Harald Åström
Karlina Ozolina
Roosa Tikanoja
Leena Eerola
Susanna Inkinen
Matti Pärssinen
Elina Hytönen
Maarit Airaksinen
Moonika Kinnunen
Jaana Metsä
Noriyuki Masuda
Keijo Autio
Suvi Touru
Jonna Kukkonen
Rosi Veijalainen
Marianna Salo
Jose Perez
Julia Akusok
Mari Malinen
Maija Ruuth
Noora Wilén
Joanna Ahokanto
Lauri Jääskeläinen
Sauli Rantanen
Alex Vidqvist
Daniel Persson
Rolf Persson
Jesus Vera Vera
Marcus Tallberg
Johannes Ollikainen
Asko Ijäs
Anni Palu
Janne Andtsjö
Antti Peltola
Tomi Sinisaari
Elina Lehtonen
Martta Lehtinen
Heidi Johansson
Emma Holopainen
Mirva Sandström
Katja Kajander
Anna-Sofia Suopajärvi
Rene Stolt
Iina Laak
Minna Aapio
Suvi Antila
Emmi Järvelä
Seppo Katilainen
Lea Linnero
Carlo Martini
Luca Maurizi
Sini-Kaari Parkkola
Erica Sjölund
Ylva Sjölund
Antti Toivanen
Elisa Vilhunen
Pekka Haavisto
Heta Biermann
Wilma Viljanmaa
Paul Abraham
Janne Virtala
Jesse Rantala
Heidi Ekholm
Niko Lindell
Ville Pulkkinen
Teemu Niskanen
Elina Heikkinen
Aleksandr Ovchinnikov
Ville Nordberg
Terhen Sukeva
Vesa Seiriö
Michaela Flander
Anu Välikangas
Jenni Ala-Peijari
Tuulianna Tulokas
Kimmo Kero
Elias Virtanen
Tommi Forss
Matti Lohilahti
Otto Nyström
Pauliina Penttilä
Anu Adler
Mikko Noronen
Anna Nousiainen
Kalle Punto
Corina Rosemarie Iire
Minna Flinkman
Samuli Cederström
Sanni Sinisalo
Tuukka Hartikka
Finnis Leen
Danilo Monaco
Soila Monaco
Kristiina Utriainen
Liam Bates
Satu Bates
Vesa Starck
Katri Halmes
Lee Williams
Mika Kärkkäinen
Jesper Bonde Jensen
Reetta Lagerström
Mikael Kari
Aleksandr Klepikov
Markus Minkkinen
Joakim Sundqvist
Tatu Tyrisevä
Ruslan Kazantsev
Camilla Eestilä
Mia Apajalahti
Emil Tapola
Eduardo Zamora Martinez
Elias Kettunen
Maria Johnna Paula Ty
Mary Evita Rivera
Jessica Macatiag
Lina Macatiag
Heidi Saarikoski
Outi Kaukaranta
Lauri Alanko
Teija Rauhala
Rose-Marie Nurmi
Eljas Ryhänen
Taisei Asai
Rhoda Tsuma
Barry Spillane
Vlad Rapeanu
Lotta Yli-Hukkala-Siira
Thomas Gale
Stefan Cave
Jussi Räsänen
Manel Coll Freixanet
Jarkko Rantanen
Adrian Gray
Iris Rasenberg
Kalle Ehrnrooth
Tanja Manshtein
Hannamari Ålander
Emilia Järvinen
Conner Mckissack
Lea Harms
Annikki Hämäläinen
Leena Vuorenlehto
Hugo Åström
Olli Heiskanen
Riivo Schumann
Samuli Tuominen
Tom Martin
Jessica Roms
Charlotte Rautio
MORGAN ROBINEAU
Jenni Honkanen
Kalle Lotta
Risto Sarjonen

50 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   8.4.2022 20:30
Päättyy:   8.4.2022 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi