Helsinki Night Trail 2023

14.4.2023 20:30

Helsinki Night Trail 2023 juostaan 14.4.2023.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 13.4.2023 02:00
50,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (233)

Camilla Eestilä
Ina Grönlund
Ilan Tokazier
Petri Tuominen
Heta Biermann
Jani Pyökkilehto
Pia Holopainen
Ville Heino
Timo Kuni
Jyrki Brandt
Markus Schneider
Nelli Jerkku
Satu Palviainen
Harri Leppänen
Juha-Matti Seppänen
Antti Vahteri
Jan Hirvonen
Conner Mckissack
Vesa Nikkilä
Johanna Hulkko
Sari Suominen
Minna Salorinne
Jarno Mikkola
Sanna Tonteri
Petra Morbin
Teemu Evilä
Taina Nyman
Ville Hellman
Sanna Eväkallio
Mikko Gerdt
Teemu Sihvonen
Esko Huhta
Jutta Yliluoma
Tiina Långström
Sara Isotalo
Mirka Monni
Rouven Koch
Mikko Anttila
Meri Venesmaa
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Jouni Salamäki
Anni Hyvönen
Annika Perkinen
Mari Mäntynen
Julia Ollila
Richard Ollila
Michael Schachner
Eeva Ojansuu
Kalle Hollmén
Kalle Hollmén
Tiina Ojala
Sampsa Jantunen
Anders Nylund
Soila Kuuluvainen
Pinja Hietanen
Õnne Täht
Antti Hurtig
Pia Hjerppe
Katarzyna Leskinen
Jussi Ernamo
Maiko Lankau
Vesa Ihalainen
Sirpa Walker
Eric Siffert
Claire Amsellem
Riku Valtasola
Antti Toivanen
Katja Kajander
Mare Lappi
Leena Kauko
Tommi Summanen
Raimo Tikkanen
Mirko Tikkanen
Lukas Kohl
Sami Kiuru
TAPANI FORSELLES
Frej Willner
Kimi Forselles
Stefan Müller
Arttu Raja-Halli
Tero Kähkölä
Mirkku Kauhanen
Anna Ruuskanen
Alex Pormeister
Mikko Eronen
Henri Vaitomaa
Maria Tengbergen
Vesa Vainikainen
Jussi Forma
Eerikki Pokela
Sami Mikael Koivistoinen
Hannu Hakkarainen
simo kirk
Samuli Laine
Teemu Elomaa
Matias Ekholm
Miikka Raininko
Tuuli Elomaa
Kalle Ehrnrooth
Tanja Manshtein
Mathieu Negrerie
Camilla Levander
Christina Malin
Annette Sandström
Tony Rönnqvist
Jesse Rantala
Magdalena Sandell
Ville Pulkkinen
Niko Lindell
Eero Jalkanen
Maria Ihalainen
Johannes Mielo
Noora Pelkonen
Eetu Kemppainen
Jussi Laatikainen
Heta Kannela
Leo Jokela
Vesa Heiskanen
Matias Ihalainen
Silja Lahtinen
Kirsikka Lahtinen
Veikka Lahtinen
Ashley Clark
Jasmin Salonen
Tommi Soratie
Johanna Väisänen
Anni Palu
Reetta Lagerström
Keijo Autio
Jenni Honkanen
Niina Alander-Retkin
Jani Nurminen
Kalevi Kuusisto
Aleksanteri Leinonen
Nikke Koivisto
Mari Paasovaaara
Silvia Walle
Kari Hellman
Janne Pitko
Juuso Sorvari
Tero Kankkonen
Laura Riihimimäki-Lampén
Aleksi Leppinen
Tia Hakulinen
Vesa Starck
Suvi Kirjavainen
Jussi Jokela
Elmeri Poikolainen
Paul Kuhalampi
Daniele Ape
Petra Karjalainen
Kalle Salonen
Jomppa Oksanen
Matthias Müller
Jaakko Lipsanen
Melina Markkanen
Wojciech Wozniak
Lilja Grönroos
Janne Koppinen
Maija Asikainen
Markus Rautopuro
Nina Olenius
Pinja Harjunpää
Dominick Hardy
Minna Mäkelä
Petri Hast
Pekko Paajanen
Ilkka Vaahtoranta
Harri Tabell
Rami Grönlund
Arto Palsio
Daniel Persson
Yelin Subashi
Tatu Tyrisevä
Jari Vikström
Ilkka Suomela
Tuomas Vakkila
Olli Finer
Samuli Cederström
Tero Mäkinen
Sylvia Rantala

51 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

14.4.2023 20:30

Päättyy:  

14.4.2023 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi