Helsinki Trail Run 2022

18.6.2022 12:00

Paloheinän maja

Helsinki Trail Run 2022 juostaan 18.6.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet tapahtuman nettisivuilta

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.6.2022 02:00
40,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.6.2022 02:00
65,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Myynti päättyy 16.6.2022 02:00
15,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (185)

Mikko Holmgren
Hanne-Grete Christensen
vesa lipponen
Jassu Laivuori
Darja Hukkanen
Gemma Tweedie
Joni Tuomi
Mikko Polvi
Jukka Ahonen
Jani Aho
Wilma Viljanmaa
Jarmo Vuorinen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Alexander Myers
Kalle Hollmén
Pia Holopainen
Johanna Hoffrén
Ville Helenius
Sirpa Uuspelto
Nicola Ugas
Sanna Salmela-Eckstein
Indra Eckstein
Tuija Kuutti
Sami Kuusemaa
Tupuna Mäntysaari
Riikka Kuittinen
Frédéric Sihvola
Hanna-Mari Uuksulainen
Raisa Huotari
Liisa Lylynen
Hanna Sario
Olli Sjöström
Angela Carpenter
Susanna Wikberg
Maria Kontro
Sarika Gahlawat
Ajay Sangwan
Daniel Moran
Mira Piispanen
Sampsa Jantunen
Niko Martikainen
Laura Järvi
Tapio Peltonen
Riikka Kettunen
Katri Vataja
Mika Rautaparta
Anne Föhr
Mia Nyman
Mari Paakkinen
Hanna Kivirinta
Risto Lammi
Tuomas Jokela
Vesa Kyyhkynen
Kati Hakkarainen
Virve Sihvola
Petri Köykkä
Jonathan Duplissy
Tuomo Nieminen
Linnea Sundholm
Tommy Sundholm
Anto Roots
Linda Sjöberg
Antti Moisanen
Joonas Tuomi
Joonas Siitonen
Katariina Rönnqvist
Tero Mäkinen
Irina Dalfors
Jarno Ikonen
Helene Deighton
JOEL KUMPULAINEN
Mandi Huuki
Claudia Danesi
Kari Karppinen
Jose Perez
Julia Akusok
Ruben Verde
Jukka Hill
avnish chandel
Hanna Ahrnberg
Nicola Ugas
Mirka Vartiainen
Janne Vartiainen
Dmitry Petrov
Ivan Petrov
Minna Salorinne
Marianne Horppu
Eero Puolatie
Elina Laaksonen
Oskar Reunanen
Jorma Sahamies
Kevin Sjöberg
Diyako Germiani
Tuuli Martikainen
Aleksi Sipilä
Katharina Beck
Seppo Katilainen
Samuel Halme
Jaana Metsä
Margarita Simonova
Teija Murtomäki
Joanna Vivolin
Tia Seppänen
Hannes Örmälä
Annika Perkinen
Tom King
Eeva Eronen
Meri Venesmaa
Laura Seppänen
Ville Ala-Seppälä
Gabor Angyal
Juuso Konttinen
Juho Viitanen
Mio Nietula
Neila Penninkangas
Salli Penninkangas
Shivani Jambur
Anna Eriksson
Anne Orjala
Matti Lindroth
Niko Suoranta
Mikael Kari
Jekaterina Lindberg
Filipp Zimin
Stenar Bukk
Renar Voort
Anniina Paavilainen
Laura Lammi
Tero Heinonen
Markus Minkkinen
Annika Lindholm

53 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.6.2022 12:00

Päättyy:  

18.6.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

tapahtumat@runhigh.fi