LOWA Helsinki Trail Run 2023

17.6.2023 12:00

Paloheinän maja

LOWA Helsinki Trail Run 2023 juostaan 17.6.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet tapahtuman nettisivuilta

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (216)

Jukka Ahonen
Hanne Christensen
Igor Mikhaylov
Ville Hellman
Nina von Gruenewaldt
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Antti Viklund
Vesa Lipponen
Joni Vainikka
Sarita Kauppinen
Hanna Salokannel
Maija Leinonen
Olivier Guyot
Hanna Guyot
Mio Guyot
Tiina Ojala
Liisa Komulainen
Johanna Kannas
Malin Beckman-Mattila
ian whiteside
Minna Porvali
Hanna Ahmajärvi
Toni Kyllönen
Heidi Anttila
Minna Salorinne
Kenneth Kother
Henni Kother
Jyrki Kiihamäki
Mari Paanala
Tero Toikka
Katja Paanala
Lauri Palva
Wilma Viljanmaa
Emilia Nordgren
Nina Nerg-Toivola
Alexander Myers
Filipp Zimin
Kirill Tervo-Ridor
Elena Barrios
Johanna Moilanen
Mai Helske
Kai Kokkonen
Elina Laaksonen
Anni Tuominen
Irinja Valtanen
Tiia Tapanainen
Laura Lassila
Sonja Kähkönen
Henrik Haukanhovi
Olli Riikonen
Riikka Kuittinen
Ville Leinonen
Tuija Leinonen
Mirka Vartiainen
Janne Vartiainen
Mika venho
Hanna Lappi
Katariina Lepoaho
Igor Suleymanov
Roope Hassinen
Heli Lindfors
Juha Makkonen
Esa Rauhala
Aada Lehtinen
Johanna Ahonen
Merja Puhto
Inka Hell
Aengus Collins
Petri Tuominen
Joonas Kinnunen
Geert Van Moer
Juuso Hyvönen
Tytti-Maria Tanninen
Mikael Melén
Antti Syvänne
Tuomas Pietarinen
Ville Vesterinen
Nicolas Cadena
Markus Schneider
Oiva Sokero
Toivo Sokero
Alzbeta Necadova
Tuija Kuutti
Daniela Kirsi
Kaisa Malm
Otso Roivainen
Elina Mäkinen
Pilvi Dunder
Jenni Kuusivuori
Heikki Tengvall
Katja Hautamäki
Timo Koskela
Janne Hämäläinen
Sini Espo
Mikael Tulonen
Valtti Syväterä
Rasmus Sohlman
Sini Strömberg
Nea Siekkinen
Aaron Mailman
Evelina Siekkinen
Iida Uusitalo
Jill Tansey
Katarina Malmberg
Jessica Rumfeldt
Anu Välikangas
Carina Wetzlhütter
Markku Vitikainen
Mika Vauhkonen
Ivan Persidskii
Joni Vuohtoniemi
Joel Vuohtoniemi
Seppo Katilainen
Luukas Mäkelä
Eemeli Nissi
Viljami Nissi
Bea Nummela
Eric Nummela
Daniel Nummela
Georgia Perry
Jari Särkijärvi
Eelis Apponen
Tuukka Osmanen
Omari McLean
Sami Kuusemaa
Krista Salonen
olli kopakkala
Heta Kopakkala
Anne Hyvönen
Pekka Hyvönen
Arthur Hyvönen
Henri Hyvönen
Mikael Hyvönen
Said Rhouni Bellouti
Vesper Van der Weele
Jukka Tikkanen
Corinne Isler
Enni Kauppinen
Eevi Kauppinen
Jussi Forsström
Camilla Marjamäki
Emma Rajamäki
Eemil Rajamäki
Sade Kauppi
Teemu Sihvonen
Julianna Vuohtoniemi
Emilia Repo
Valtteri Repo
Olivia Repo
Elviira Repo
Edvin Kinnunen
Nada Karhumaa
Ella Hautala
Sanna Kivelä
Vilho Välikangas
Hedvig Lundsten
Timo Aarne Tapio Metsola
Janne Suominen
Reia Suominen
Jääkarhu Iman
Tuomas Virta
Nina Huopainen
Eini Paavola
Jere Syvänne
Heidi Maaranen
Joona Lilja
Sami Maamela
Pinja Harjunpää
Emma Ruonio
Ruslan Kazantsev
Catarina Riutta

44 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

17.6.2023 12:00

Päättyy:  

17.6.2023 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

tapahtumat@runhigh.fi