Helsinki Trail Run 2024

15.6.2024 12:00

Paloheinän maja

Helsinki Trail Run 2024 juostaan 15.6.2024.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet tapahtuman nettisivuilta.

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 13.6.2024 02:00
45,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 13.6.2024 02:00
80,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Myynti päättyy 13.6.2024 02:00
15,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (223)

Kenneth Kother
Rale Tiiainen
Saarastiina Nurmela
Katja Keiho-Lintula
Mari Oksman
Henni Kother
Anu Laine
Ngoc Vu
Tarja Väisänen
Katja Räsänen
Tuomas Räbinä
Heidi Tuhkanen
Angela carpenter
Valter Brotherus
Seppo Katilainen
Ivan Zolkin
Lisa Steffes
Tapio Hakala
Johanna Hakala
Julia Viljanmaa
Camilla Viksten
Kaisa Malm
Ulrika Vilke
Marina Weckström
Lauri Palva
Lotta Westerlund
Julia Pickhardt
Antti Jokinen
Juha Tamminen
Antti Piironen
Anna Sinkkonen
Katja Paanala
Mari Paanala
Juha-Matti Äyväri
Oliver Ulander
Pauliina Lukkarila
Elton Ulander
Mateo Karlqvist
Ville Hellman
Tuija Lindbohm
Vincenzo Bordino
Ellinoora Ekman
Joonas Ollila
Juho Liljeström
Robin Vinay
Janne Karelahti
Sofia Salminen
Bradford Lumley
Suvi Mukkala
Eero Nyman
Marcus Blomqvist
Johanna Holmström
Anne Aho-Eagling
Isabel Leroux
Wilma Viljanmaa
Meeri Seppik
Tomi Kavander
Emilie Cohen
Pyry Mustonen
Esa Koskelin
Riina Nikander
Jenni Latikka
Avinash Kale
Jayesh Kale
Meri Sahiluoto
Timo Juhani Toivonen
Elena Lepekhina
Jesse Koivisto
Natasha Järviö
Sonja Kähkönen
Jiro Järviruoko
Petra Morbin
Pilvi Dunder
Hanna Korva
Jaana Tartia
Katja Josefsson
Markku Sulasma
Tytti-Maria Tanninen
Laura Immonen
Hanne-Grete Christensen
Riikka Herranen
EMILIA TALVISAARI
Tanja Piha
Sari Backlund
Sandra Broborn
Marlen Salonen
Hanna Guyot
Olivier Guyot
Jade Oinio
Perla Oinio
Misha Lagerstedt
Panu Pitkämäki
Silja Snäll
Tomi Lahti
Irina Dalfors
laura ehrström
Alexander Ehrström
oscar ehrström
Juha Lassila
Markus Seppälä
Aanya Abhiram
Anastassia Hoppania
Álvaro Morgado da Costa
Samuel Morgado da Costa
Eemil Juvonen
Anton Juvonen
Joonatan Juvonen
Parishruth Sandeep
Päivi Valkeinen
Isla Puttonen
Siiri Räsänen
Tessa Eriksson
Anneli Nurminen
Kimmo Tyyskä
Minna Porvali
Atte Nieminen
Aino Murto
Conner Mckissack
Berta Schneider Serra
Erik Hietava
Annarita Koli
Markus Schneider
Minna Mäkelä
mariana monne
Ida Utriainen
Laura Wilson
Matti Lattu
Kaisla-Maria Kurki
Daniela Kirsi
Marko Savolainen
Joosua Utriainen
Jarmo Kokkonen
Joni Vuohtoniemi
Martta Helander
Wilma Mäkelä
Seela Mäkelä
Pärla Salomaa
Satu Penttilä
Ruben Merilä

84 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.6.2024 12:00

Päättyy:  

15.6.2024 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

tapahtumat@runhigh.fi