Helsinki10 2020

Helsinki10 2020 juostaan 25.4.2020.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki10 2020 - 10 km (30 €)
2.1.2020 23:59 30,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki10 2020 - 10 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %) 2.1.2020 23:59 25,50 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (961)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Piia Lampela
Kari Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Andreas Ioannidis
Mari Rauhala
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Virve Rajamäki
Aija Leinonen
Andras Pauko
Amanda Kaukomies
Alexandre Tellier
Alex Björklund
Aleksi Tossavainen
Aleksi Kunnas
Akseli Vainionpää
Visa Hallamaa
Aki Laine
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Virve Sihvola
Frédéric Sihvola
Emma Ilona Suni
Erja Saario
Erkki Leppälä
Erkki Mäntyharju
Esa Koli
Eve Fedotova
Fabien Cadaut
Giuseppe De Vincenzo
Eija Sparre
Gun Finnberg
Gunnar Meronen
Hanna Nokio
Hanna Rosti
Hannu Mäkinen
Harri Holma
Harri Pellikka
Heimo Laukkanen
Heli-Marie Palmiste
Henri Karjula
Henri Nokio
Henri Ryhänen
Henrik Fröberg
Henry Huuskonen
Ida Qvarnström
Iida Dahlman
Iisa Mäkinen
Ilona Larinkari
Ira Malmberg
Antti Latva-Koivisto
Inna Aaltonen
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Emilia Väänänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Leinonen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Kauko Harteva
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Laura Mononen
Jaana Kesänen
Jari Uusitalo
Jaana Karjalainen
Jaana Andrews
Katariina Hanski
Miia Halme
Laura Sunila
Lauren Oddie
Linda Löfbacka-Skog
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Leevi Lepola
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marika Lindgrén
Marina Kitaigorodski
Marketta Tuomi
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Juvonen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mirva Ojala
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Noora Kuronen
Panu Koskinen
Paul Mcguire
Margit Huttunen
Otso Mäki
Ossi Kokkonen
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Petri Kekki
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Petri Hämäläinen
Pertti Jäppinen
Pekka Raatikainen
Susann Härkönen
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Pekka Korsinkin
Sari Herranen
Sari Kokko
Sari Vähäkuopus
Satu Ikonen
Satu Matero
Satu Ruutiainen
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Tapio Keskitalo
Tarja Oinonen
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Richard Robinson
Tuula Pellikka
Tero Alanko
Tero Kunnas
Tiina Henriksson
Tiina Ojala
Tiina Saikko
Timo Holopainen
Timo Korhonen
Timo Mieskylä
Timo Pelttari
Tom Rosenback
Tomas Sundholm
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tuhidul Murad
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Tiia Hakulinen
Noora Nissinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Hanna Kallio
Tommi Kallio
Jaakko Leikko
Tomi Kyöstilä
Elmo Pitkänen
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Gunnar Meronen
Laopo Xu
Saija Oksa
Tim Schjødte
Sari Lehtonen
Päivi Toivola
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Olli Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Sini Pirttikangas
Kari Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Piia Koponen
Jyri Stenvall
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Hanna Tallberg
Julia von Hertzen
Sonja von Hertzen
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Tuija Niemi
Ulla-Maija Nurmi
Ville Pesonen
Ville Simola
Ulla Nevalainen
Tuure Koski
Tuomas Hyttinen
Sami Simola
Tomi Rämä
Tomi Orassaari
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
Toni Pasanen
Teija Rauhala
Tianran Li
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Sanni Mustajoki
Sarah Ajlan
Sari Antikainen
Sari Kokko
Satu Ståhlstedt
Sebastian Sandell
Severi Pahkala
Soile Suhonen
Susanna Lainio
Suvi Sankelo
marko sankelo
Suvi Vaara
Sébastien Garcia
Tapio Alaviiri
Tapio Nurminen
Teija Konttori
Remco Schellingerhout
Pirjo Westerberg
Pirjo Koskelainen
Piita Penttinen
Pia Kanerva
Oula Poikolainen
Outi Aarnio
Panu Pahkamaa
Pavlina Gregorova
Pekka Haavisto
Pekka Kangas
Pekka Lindeman
Pertti Jäppinen
Petri Kekki
Sanna Kytölä
Sanna Haikonen
Samuli Toropainen
Samuli Pahkala
Samuli Hakkarainen
Samppa Lehtiniemi
Sampo Salovesi
Riku Poikolainen
Riikka Porvali
Riikka Jaakkola
REIJA FAGER
Minna Strömsten
Maria Sorvali
Natalja Tsetsko
Niclas Svahnström
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Hollanti
Marko Ilva
Marko Pekkanen
Marko Tukiainen
Marru Lehtimäki
Niina Roth
Nina Erno-Ustinov
Nina Forsström
Olli Vesanto
Minni Marttinen-Forsman
Otto Poikolainen
Martti Nurmi
Matti Ala-Nikkola
Matti Merivaara
Mia Sandell
Miika Mäntyniemi
Mika Korpela
Mika Lehtimäki
Minna Hirvonen
Minna Nylander
Minna Salorinne
Mari Leppämäki
Jukka Seppänen
Jussi-Pekka Partanen
Juuso Utriainen
Jyri Nevalampi
Kalle Ahtola
Kalle Iloranta
Kati Blomqvist
Kauko Ruokolainen
Kaveri Saminathan
Kevin Kamau
Kimmo Uusikumpu
Kirsi Hämäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Vepsäläinen
Kristian Svensson
Kurt Leuschel
Lari Assmuth
Lari Lohikoski
Laura Jylkkä
Laura Sunila
Laura Vuorimies
Leif Pyykkönen
Leo Habib
Liina Koponen
Maija Kivi
Mari Laitinen
Maria Koskelainen
Jukka Ikkala
Aleksi Palo
Jaana Kaspiola
Jaana Miettinen
jani koskinen
Jani Pitkäranta
Janne Kalliomäki
Jari Palo
Jarno Salomäki
Jayden Khakurel
Jenna Mäkinen
Jenni Manninen
Jesse Kuusela
Johanna Hedvik
Johanna Lindfors
Jonna Palkispää
Jonna Riikonen
Joonas Paavola
Jorma Hekkala
José Velasco Pastor
Jouni Määttä
Juha Korhonen
Juha Piirainen
Juha Stenberg
Juha Tamminen
Juho Kauppi
Jukka Ahonen
Jukka Elomaa
Harri Mäntynen
Heidi-Marie Savela
Heikki Räsänen
Heini Hankanen
Henna Hurskainen
Henna Lehikoinen
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Henrik Lyra
Jaakko Knuutila
Annukka Lyra
Ellinor Lück
Anne Ruokamo
Emilia Suhonen
Emilia Thomas
Esko Iloranta
Esko Syrjä
Etienne Brunaud
Ferenc Vilisics
Fernando Trolia Slamic
Francesco Allaix
Frans Karkkimaa
Frédéric Sihvola
Gabriele Marotta
Galyna Medyna
Hanna Ikonen
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna-Maria Habes
Hannu Laurila
Hans Seidel
Harri Uotila
Anna Rundelin
Ella Maisonlahti
Eija Airas
Eeki Ruponen
Daniil Jakovlev
Cristina Lahuerta de manuel
Christina Gates
Aulikki Nieminen
Assi Aalto
Arto Koskelainen
Artemis Filippou
Arna Thorgeirsdottir
Ari Mattila
Anu Tamminen
Anu Päivinen
Antti Toivanen
Antti Luostarinen
Antti Härmä
Antti Honka
Annukka Niemelä
Annika Kopra
Anniina Hjelt
Alex Clark
Aapo Kinnunen
Aki Heinonen
Alpo Välimaa
ANDRES SIIM
Ville Ruokoja
Vuokko Härmä
Elsa Virolainen
Petra Rautavuoma
Petteri Tarkiainen
Riikka Sternberg
Ruslan Kazantsev
Saija Uuskoski
Salla Elina Salo
Samujjwal Sahu
Samuli Aho
Sarath Singapati
Sari Antikainen
Sari Saarinen
Selma Virolainen
Simo Räsänen
Sini Koivunen
Sonja Levan
Tatu Seppä-Lassila
Tiina Remes
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Tommi Lindroos
Tommi Lylykangas
Victorien Mermillon
Onerva Hurmerinta
Otto Savolainen
Laura Jylkkä
Laura Riijärvi
Marjaana Nikula
Marjo Marttinen
Matilda Miettinen
Miisa Salmela
Mika Miettinen
Mikaela Tervanen-Takala
Mikko Saloaro
Nea Hellman
Nea Nalli
Niina Salminen
Nina Riikonen
Ona Sjögren
Lassi Kurkijärvi
Kristine Savolainen
Katja-Emilia Lillsunde
Kati Korkiakoski
Kari Viljakainen
Kaisa Ahopelto
Julia Ruottinen
Anna Riijärvi
Claes Grägg
Anu Piironen
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Carita Autio
Christoffer Tenlenius
Daniel Melendez
Delfin Vassallo
Dmitry Zherbin
Elias Chowdhury
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Joni Tuomi
Johanna Suppi
Johanna Selin
Johanna Hanwell
Jenni Vuorimäki
Inkku Hautala
Anja Greschkowiak
Antti Tikanmäki
Antti Merivirta
Annika Lehtovuori
Annika Ilmaranta
Ann-Elisabeth Vuorinen
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Jani Laitinen
Eve Laitinen
Heikki Hannikainen
Richard Sillman
Kari Reponen
Lasse Lampinen
Teemu Hirvonen
Merja Hyttinen
Tommi Salminen
Ville Mamia
Ari Hakala
Juha Mantere
Niclas Lostedt
Sebastian Jukanen
Jukka Salonranta
Lauri Ahonen
Jouni Lahtinen
Lasse Eloranta
Jesse Salomaa
Rasmus Lähdetmäki
Lassi Mäki
Ari Hakala
Valtteri Hietala
Eero Onnela
Niko Lähdetmäki
Petteri Lähdetmäki
Petri Leijala
Ilmari Ilas
Joni Hiltunen
Joonas Ruponen
Aleksi Ruponen
Janne Lauttia
Thomas Salo
Robert Ollas
Peter Flemmich
Mikko Hulsi
Mika Veijanen
Mika Maten
Kari Nurmi
Pekka Ilmaranta
Jarmo Jokela
Anssi Anttila
Mika Ahomaa
Petro Heino
Jari Ketola
Teemu Mikkola
Pasi Uusitalo
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Jani Juhala
Sini Sandström
Ulla Ikonen
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Katriina Sahala
Kevin Collet
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Pantelis Gramvousakis
Maria Bakathanasi
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
Narahari Kasagatta Ramesh
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Maria Lashkul
Petri Uronen
Anna Juhola
Tarmo Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti

119 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
25.4.2020 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Senaatintori
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla