Helsinki10 2020

25.4.2020 13:00

Helsinki10 2020 juostaan 25.4.2020.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Helsinki10 2020 - 10 km (45 €)

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.4.2020 02:00
45,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki10 2020 - 10 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %)

Myynti päättyy 1.4.2020 02:00
38,25 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (1615)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Kari Lampela
Piia Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Andreas Ioannidis
Mari Rauhala
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Amanda Kaukomies
Virve Rajamäki
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Aija Leinonen
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Aleksi Kunnas
Aleksi Tossavainen
Alex Björklund
Alexandre Tellier
Andras Pauko
Heli-Marie Palmiste
Heimo Laukkanen
Harri Pellikka
Harri Holma
Hannu Mäkinen
Esa Koli
Erkki Mäntyharju
Erkki Leppälä
Erja Saario
Emma Ilona Suni
Gun Finnberg
Hanna Rosti
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Giuseppe De Vincenzo
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Fabien Cadaut
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Frédéric Sihvola
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Eve Fedotova
Emilia Väänänen
Henri Ryhänen
Hanna Nokio
Gunnar Meronen
Antti Latva-Koivisto
Inna Aaltonen
Henri Nokio
Henri Karjula
Ira Malmberg
Ilona Larinkari
Iisa Mäkinen
Iida Dahlman
Ida Qvarnström
Henry Huuskonen
Henrik Fröberg
Eija Sparre
Kirsi Harju
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Katariina Hanski
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Leinonen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Kauko Harteva
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Niemelä
Jari Uusitalo
Jaana Karjalainen
Jaana Andrews
Nina Tuukkanen
Marketta Tuomi
Mirva Ojala
MINNA JUVONEN
Laura Sunila
Otso Mäki
Lauren Oddie
Linda Löfbacka-Skog
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Leevi Lepola
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marika Lindgrén
Marina Kitaigorodski
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Noora Kuronen
Panu Koskinen
Paul Mcguire
Margit Huttunen
Ossi Kokkonen
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Pia Olkkonen
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Kokko
Sari Vähäkuopus
Petri Hämäläinen
Pertti Jäppinen
Pekka Raatikainen
Pia Kylmäpuro
Susann Härkönen
Pekka Korsinkin
Petri Tuominen
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Satu Ikonen
Satu Matero
Satu Ruutiainen
Satu Uusivirta
Petri Kekki
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Tapio Keskitalo
Tarja Oinonen
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Tuula Pellikka
Tero Alanko
Tero Kunnas
Tiina Henriksson
Tiina Ojala
Tiina Saikko
Timo Holopainen
Timo Korhonen
Timo Mieskylä
Timo Pelttari
Tom Rosenback
Tomas Sundholm
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tuhidul Murad
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Hanna Kallio
Tommi Kallio
Jaakko Leikko
Elmo Pitkänen
Tomi Kyöstilä
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Gunnar Meronen
Laopo Xu
Saija Oksa
Tim Schjødte
Sari Lehtonen
Päivi Toivola
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Olli Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Kari Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
mati hussar
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Piia Koponen
Jyri Stenvall
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Hanna Tallberg
Julia von Hertzen
Sonja von Hertzen
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Tuure Koski
Ville Simola
Ville Pesonen
Ulla-Maija Nurmi
Ulla Nevalainen
Tuomas Hyttinen
Tuija Niemi
Sami Simola
Teija Konttori
Teija Rauhala
Tianran Li
marko sankelo
Sanni Mustajoki
Sarah Ajlan
Sari Antikainen
Satu Ståhlstedt
Sebastian Sandell
Severi Pahkala
Soile Suhonen
Toni Pasanen
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Tomi Rämä
Tomi Orassaari
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
Susanna Lainio
Suvi Sankelo
Suvi Vaara
Sébastien Garcia
Tapio Alaviiri
Tapio Nurminen
Panu Pahkamaa
Outi Aarnio
Oula Poikolainen
Sanna Kytölä
Sanna Haikonen
Samuli Toropainen
Samuli Pahkala
Samuli Hakkarainen
Samppa Lehtiniemi
Sampo Salovesi
Riku Poikolainen
Riikka Porvali
Riikka Jaakkola
Remco Schellingerhout
REIJA FAGER
Pirjo Westerberg
Pirjo Koskelainen
Piita Penttinen
Pia Kanerva
Petri Kekki
Pertti Jäppinen
Pekka Lindeman
Pekka Kangas
Pekka Haavisto
Pavlina Gregorova
Natalja Tsetsko
Minni Marttinen-Forsman
Minna Salorinne
Minna Hirvonen
Olli Vesanto
Nina Erno-Ustinov
Maria Sorvali
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Pekkanen
Niclas Svahnström
Minna Nylander
Otto Poikolainen
Marru Lehtimäki
Mika Lehtimäki
Mika Korpela
Niina Roth
Marko Ilva
Marko Hollanti
Minna Strömsten
Martti Nurmi
Matti Ala-Nikkola
Marko Tukiainen
Matti Merivaara
Mia Sandell
Miika Mäntyniemi
Kurt Leuschel
Kalle Ahtola
Kalle Iloranta
Kati Blomqvist
Kauko Ruokolainen
Kaveri Saminathan
Kevin Kamau
Kimmo Uusikumpu
Kirsi Hämäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Vepsäläinen
Kristian Svensson
Lari Assmuth
Lari Lohikoski
Laura Jylkkä
Laura Sunila
Laura Vuorimies
Leif Pyykkönen
Leo Habib
Liina Koponen
Maija Kivi
Mari Leppämäki
Maria Koskelainen
Jukka Seppänen
Jussi-Pekka Partanen
Juuso Utriainen
Jyri Nevalampi
Jukka Elomaa
Jukka Ahonen
Jani Pitkäranta
Juho Kauppi
Juha Tamminen
jani koskinen
Juha Stenberg
Juha Piirainen
Juha Korhonen
Jouni Määttä
José Velasco Pastor
Jorma Hekkala
Joonas Paavola
Jonna Riikonen
Jonna Palkispää
Johanna Lindfors
Johanna Hedvik
Jaana Kaspiola
Jesse Kuusela
Jenni Manninen
Jaana Miettinen
Jenna Mäkinen
Jayden Khakurel
Jarno Salomäki
Jari Palo
Aleksi Palo
Janne Kalliomäki
Jukka Ikkala
Frédéric Sihvola
Ellinor Lück
Annukka Lyra
Anne Ruokamo
Esko Syrjä
Emilia Suhonen
Emilia Thomas
Esko Iloranta
Etienne Brunaud
Ferenc Vilisics
Fernando Trolia Slamic
Francesco Allaix
Frans Karkkimaa
Gabriele Marotta
Galyna Medyna
Hanna Ikonen
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna-Maria Habes
Hannu Laurila
Hans Seidel
Harri Mäntynen
Harri Uotila
Heidi-Marie Savela
Heikki Räsänen
Heini Hankanen
Henna Hurskainen
Henna Lehikoinen
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Henrik Lyra
Jaakko Knuutila
Annika Kopra
Anna Rundelin
Antti Toivanen
Eija Airas
Antti Luostarinen
Antti Härmä
Antti Honka
Annukka Niemelä
Anniina Hjelt
Assi Aalto
Arto Koskelainen
Artemis Filippou
Arna Thorgeirsdottir
Ari Mattila
Aulikki Nieminen
Eeki Ruponen
Daniil Jakovlev
Cristina Lahuerta de manuel
Christina Gates
Anu Tamminen
Ella Maisonlahti
Anu Päivinen
Aki Heinonen
Alpo Välimaa
Alex Clark
ANDRES SIIM
Aapo Kinnunen
Ville Ruokoja
Vuokko Härmä
Sonja Levan
Samujjwal Sahu
Samuli Aho
Sarath Singapati
Sari Antikainen
Sari Saarinen
Selma Virolainen
Simo Räsänen
Sini Koivunen
Salla Elina Salo
Tatu Seppä-Lassila
Tiina Remes
Elsa Virolainen
Victorien Mermillon
Tommi Lylykangas
Tommi Lindroos
Timo Isolammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Onerva Hurmerinta
Otto Savolainen
Petra Rautavuoma
Petteri Tarkiainen
Riikka Sternberg
Ruslan Kazantsev
Saija Uuskoski
Lassi Kurkijärvi
Laura Jylkkä
Laura Riijärvi
Marjaana Nikula
Marjo Marttinen
Matilda Miettinen
Miisa Salmela
Mika Miettinen
Mikaela Tervanen-Takala
Mikko Saloaro
Nea Hellman
Nea Nalli
Niina Salminen
Nina Riikonen
Ona Sjögren
Anna Riijärvi
Julia Ruottinen
Kaisa Ahopelto
Kari Viljakainen
Kati Korkiakoski
Katja-Emilia Lillsunde
Kristine Savolainen
Christoffer Tenlenius
Claes Grägg
Daniel Melendez
Delfin Vassallo
Dmitry Zherbin
Elias Chowdhury
Inkku Hautala
Jenni Vuorimäki
Johanna Hanwell
Johanna Selin
Johanna Suppi
Joni Tuomi
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Anu Piironen
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Carita Autio
Antti Merivirta
Annika Lehtovuori
Annika Ilmaranta
Ann-Elisabeth Vuorinen
Anja Greschkowiak
Antti Tikanmäki
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Jani Laitinen
Eve Laitinen
Heikki Hannikainen
Ville Mamia
Richard Sillman
Ari Hakala
Kari Reponen
Lasse Lampinen
Teemu Hirvonen
Merja Hyttinen
Tommi Salminen
Jukka Salonranta
Ilmari Ilas
Petri Leijala
Petteri Lähdetmäki
Niko Lähdetmäki
Eero Onnela
Valtteri Hietala
Ari Hakala
Lassi Mäki
Rasmus Lähdetmäki
Jesse Salomaa
Lasse Eloranta
Jouni Lahtinen
Lauri Ahonen
Sebastian Jukanen
Niclas Lostedt
Pekka Ilmaranta
Jari Ketola
Teemu Mikkola
Pasi Uusitalo
Petro Heino
Mika Ahomaa
Anssi Anttila
Jarmo Jokela
Juha Mantere
Kari Nurmi
Mika Maten
Mika Veijanen
Mikko Hulsi
Peter Flemmich
Robert Ollas
Thomas Salo
Janne Lauttia
Aleksi Ruponen
Joonas Ruponen
Joni Hiltunen
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Jani Juhala
Sini Sandström
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Katriina Sahala
Kevin Collet
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Maria Bakathanasi
Pantelis Gramvousakis
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
Narahari Kasagatta Ramesh
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Maria Lashkul
Petri Uronen
Anna Juhola
Tarmo Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti
Katariina Kallio
Katja Kemppainen
Anna Asplund
Karoliina Grönlund
Antti Kuula
Riitta Ahti-Tuiskula
Katri Kari
Matias Hienonen
Vuokko Haaparanta
Gun Granqvist
Tero Mononen
Natalia Gerasina
Jaana Urm
Lilja Grönroos
Kaisa Tuiskula
Tomi Uusitalo
Satu Alatalo
Anne Mattsson
Alexandra Lahtinen
Heikki Heinonen
Heli Kähkönen
Lassi Laakso
Elise-mei Kaskinen
Aino Mielo
Venla Leinvuo
Kari Jagt
Jorma Jääskeläinen
Sami Maamela
Teija Maamela
Dmytro Cherepenin
Essi Eranka
Henriette Kristianssen
Ari-Pekka Niemi
Nathalie Huber
Anu Vähäkallio
Erkki Vähäkallio
Violeta Stamboliyska
Linda Hellman
Nikita Rebnitskiy
Alisa Vlasova
Katariina Kirsanova
Sami Ylikangas
Maria Kauko
Juho Häme
Teppo Ahonen
Päivi Suomalainen
Aapo Valaranta
Antti Suuronen
Eeva-Maria Suuronen
Vesa Rönty
Björn Eriksson
Lauri Löksy
Ragnar Freij-Hollanti
Risto Pekkala
Tomi Sinisaari
Francesco Lomio
Karthikesh Raju
Gayathri Ramachandran
Juho Kuokkanen
Laura Virtanen
Mikko Numminen
Tiia Nyyssönen
Tuukka Laukkanen
Heljä Franssila
Nimish Godbole
Noora Seppä
Kaisa Murdoch
Saralotta Engblom
Matti Sillanpää
Juha-Matti Hyttinen
Sami Pohjola
Erkki Ebeling
Saila Strand
Jesse Loisa
Claudia Rimondo
Susanna Aaltonen
Jutta Jaakola
Jorma Ikäheimo
Hanna-Leena Heikkilä
Sanna Karhu
Jenni Korkeaoja
Jani Lampinen
Sari Forsström
Petter Junni
Kimmo Alho
Iiris Jaakkola
Netta Fatal
Daniel Fernandez
Katri Svahnström
Leena Seitovirta
Namrata Kavde
Minna Kervinen
Karoliina Meurman
Jukka Vakkila
Christian Herold
Leena Laitinen
Erik Paulsen
Kariann Fotland
Yasmin Najjar
Elise Tykkyläinen
Mikhail Goloulnikov
Grisell Macdonel
Isabella Rantala
My Nguyen
Heidi Nurminen
Eeva Haverinen
Paavo Lambropoulos
Satu Vuorela
Laura Lahdenperä
Mika Palmgren
Hanna-Riikka Järvinen
Emma Piitulainen
Soile Vesikko-Pouta
Srinivas LakshmiKumar
Janne Juhala
Vadim Sorval
Harri Järvinen
Tommy Karlsson
Frits Soetmann
Mari Herranen
Marietta Pöntinen
Leena Jääskeläinen
Johanna Järviö
Thomas Federico
Paul van Erk
Elina Maunula
Anu Sihvonen
stephen law
Jonna Hanhisalo
Viia Viitanen
Kenth Lang
Satu Tala
Susanna Björkbacka
Marthina Korhonen
Olivia Schalin
Sampo Korvenpää
Emilia Örnmark
Rebecka Fokin
Karoliina Raiski
Heidi Kammonen
Saimi Sandell
Hanna Backman
Noora Ahlholm
Maiju Fernelius
Helen Talviste
Liisa Maalder
Helmi Hieta-aho
Helka Ilola
Marja Arminen
Marko Lauhiala
Janne Kaarla
Peter Peitsalo
Riikka Näveri
Vesa Ristikangas
Rafel-Eliel Ristikangas
Arvind Rathore
Aida Hoshiar
Lani Hartikainen
Marjo Ruippo
Inka Hänninen
Nea Hänninen
Kalle Sällström
Inna Kaluhina
Lotta Lassila
Iikka Kotaja
Max Rautiainen
Micaela Rautiainen
Tiia Lempinen
Nina Nummela
Marios Kerkemezos
Perttu Haliseva
Joonas Sainio
Kimmo Enävuo
Anu Koutuaniemi
Tatu Hämäläinen
Raigo Teiermanis
Päivi Wood
Peter Schalin
Hanna Lunttila
Laura Tolonen
Maarit Koivisto
Lauri Ebeling
Timi Heikkonen
Régis Déau
Mikko Pöllä
Soile Kettunen
Aimo Rantanen
Vilina Halonen
Michael Ryan
Minna Ojala
Salla Kiviranta
Reija Antila
Katri Leinonen
Minna Salonen
Mikael Hästö
Adam Munson
Jose Antonio Perez Alegre
Oona Uppman
Ida Malmi
Juhani Kanerva
Viljami Vuorilehmus
Liinu Kanerva
Sakari Saukkonen
Tiina Rönnberg
Laura Nurkka
Usko Manninen
Valera Hudoborodov
Constanze Sixt
Markus Sidoroff
Kjerstin Vang
Knut Arne Vang
Maria Charlotte Vang
Isabella Franck
Liisa Nokelainen
Mari Siivonen
Aivi Käba
Marjut Alatalo
Victoria Ristikangas
Marjo-Riitta Ristikangas
Paula Kosonen
Janika Lankinen
Pekka Vartiainen
Guillaume Macquart
Joseph Hamuyuni
Jani Myyryläinen
Antonino Vitale
Barbara Genocchi
Mirva Koskinen
Mika Huovinen
Tommi Laitinen
Sanna Koivunen
Johanna Johansson
Jatta Toro
Pekka Jussila
Walter Holmgren
Marjo Pihlajamäki
Marko Rapeli
Tytti-Maaria Viuhkola
Hanna Saari
Mikael Sjöblom
Tomi Tiiperi
Antti Savolainen
Daniel Sundqvist
Petri Lintula
Riina Kuuselo
Milla Westerlund
Kaisu Järvinen
Aki Ainetdin
Tanja Mattila
Roel Freriks
Reetta Minkkinen
Sari Kuisma
Amanda Aalto
Iida Mäkinen
Eva Pasquier
Peder Helland
Anne Manninen
Maria Borg
Maria Volkova
Eemil Karttunen
Milla Koistinen
Suvi Inkinen
Mari Toppari
Annika Karlsson
Alex Karlsson
Noora Silventoinen
saara simes
Pyry Miikkulainen
Ida Hiillos
Susanna Tilli
Camilla Ylisela
Katri Leppälaakso
VIDA OBENG-KWAAH
Petra Siira
Mattias Engström
Anne Rasku
Hannu Seppä
Ville Laitinen
Wai Chung Lam
Nea Malin
Electa Kamara
Florence Kamara
Sini Tuviala
Eeva-Leena Topi-Hulmi
Juha-Pekka Lempainen
Miro Aaltonen
Kati Rytkönen
Pipsa Paalama-Ernvall
Mia Pulkkinen
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Bodil Brenden
Kjetil Osmundsen
Taija Nurminen
Akila Desilva
Sarah-Jane Desilva
Lara McCoy Roslof
Elise Lampén
Johanna Lehtipuu
Anna-Kaisa Mero
Suvi-Sorja Sammalisto-Kemppainen
Matleena Lahti
Ben Thrash
Rachael Thrash
Anne Lehikoinen
Katariina Jämsä
Dmitrii Dosuzhev
Mikko Hartonen
Katja Boman-Hartonen
Marcus Tallberg
Aija Hukari
Heikki Lehmuskallio
Janne Huotari
Kristiina Nurminen
Kati Hiltunen
Alec Wright
Aleksi Anisimov
AGRON MORALIJA
Pia Lindén
Sami Myllylä
Ville Pesonen
Maija Antila
Kalle Grönman
Vaibhav Rane
Srikanth Yarlagadda
Marianna Korpela
Louise Chua
Teuvo Mattila
Martti Uotila
Sean de villiers
Linnea Laitinen
Ulla-riikka Laitinen
Hilla Karppinen
Mari Malinen
Kaisa Sauk
Kerttu Sauk
Nicole Renwall-Iivonen
James Sutton
Péter Lövei
Jessica Vähämaa
Esa Kukkonen
Anna Anisimova
Maija Puromies
Ninja Haaranen
Merilin Algma
Adna Sokolović
Tomi Nurminen
Zerina Smajović
Ari Piironen
Tanja Turpeinen
Igor Soroka
Johanna Häkkinen
Ann-Marie Amthor
Stephan Thalmann
Juhani Korhonen
Andy Billington
Pekka Rajala
Antonio Matrone
Kati Boström
Riitta Hiltunen
Noora Vento
Terttu Halonen
Laura Karhu
Hassan Mouini
Luis Wulfert
Riikka Räsänen
Perttu Lähteenlahti
Piia Lindroos
Michael Sturm
Terhi Wermundsen
Anna Wotherspoon
Eric PAQUAY
Pietari Torniainen
Taina Torniainen
Walter Concu
Tiia Strandell
Marjo Luusuaniemi
Virve Kohtaniemi
priyadarshi sharma
robin saroha
Antti Ahtiainen
Noora Pumpanen
Ville Harteela
Hoang Vo
Katja Pyhälä
Heidi Leino
Ilse Sundström
Iina Leporanta-Varjus
Hanna Surakka
Joona Pekkala
Vertti Sinivalo
Jarmo Kuivaniemi
Nicolas Recorbet
Senja Sirkeinen
Vesa Kaukjärvi
Ville Kaukjärvi
Elli Laine
Eeva Mörsky
Matilda Lindblom
Panu Henriksson
Musta-Pekka Ruuska
Heikki Helastinen
Marko Mettenranta
Salla Kinnunen
Pipsa Lunkka
Johanna Haiko
Jaakko Lyytinen
Joel Helin
Markus Helin
Elina Soila
Pekko Paajanen
Charlotta Selin
Taru Möller
Kristian Markkanen
Katja Peltola
Elisa Liimatainen
Jouni Hätinen
Suvi Myllymäki
Janina Backlund
Jasmin Ovaskainen
Pipsa Ilola
Paulo Sergio Sande dos Santos
Tanja Malo
Outi Jalovaara
Antti Hynönen
Fredrik Åkerlund
Kristina Tarson
Annika Viskari
Kaisa Raiski
Martin Guggemos
Charlotte Schilling
Meri-Tuuli Pyykkö
Aki Pyykkö
Christopher Williams
Ben West
Oliver Simonds
Vaibhav Kolekar
Prabhav Kolekar
Pratibha Kolekar
Laura Manninen
Üstün Ergenoglu
Antti Sakala
Niklas Lehtinen
Audrey ANASTASI
Elina Poikonen
Anabel Perez
MERIKE SIILIVASK
Artem Makarov
Emmi Lesonen
Ville Suni
Julia Suni
Aino-Maija Hyvönen
Kukka Corander
Antti Pitkänen
Susanna Saikkonen
Niklas Skog
Kaisa Wessman
Hannah Pousi
Reeta Ruija-Kärki
Niina Elo-Korpisaari
Noora Tanskanen
Tatu Korhonen
Terje Kroon
Veronika Hokkanen
Kamonwan Butkhrut
KP Alare
Jenni Roine
Ella Kaartinen
Mika Metsojoki
Juulia Suomala
Emilia Talvisaari
Jenna Karjalainen
Jessica Piedziak
Mia Le
Max Pekkala
Jussi Sandqvist
Igor Kononov
Jyrki Ruohomäki
Maria Shcherbina
Matti Honkela
Jenni Seise
Tiina Vartiainen
Roxanne Cadenne
Rebecca Laaksonen
Thibault Perrin
Marko Ollila
Sami Sajo
Lotta Malmivaara
Olli Malmivaara
Jaakko Mikkola
Allan Maloi
Boro Sanchis
Viktoria Unger
Rosalie Ovesná
Darius Schulz
Juuso Jänkälä
Manose Narava
Minna Kuivamäki
Ilia Batyrev
Jani Ruohola
Alexey Shelepaev
Antti Niemenmaa
Marika Niemenmaa
Iris Sorjonen
Catarina Mannila
Akseli Majaranta
rosa moujid
Joonas Kotilainen
mikael berg
Petri Enden
Alexej Belskij
Jussi Paulamäki
Minna Intke Hernández
Gonzalo Hernández Reyes
Laura Lammi
Otto Niemi
Olesia Iaskevich
Deidra Kivilompolo
Nina Liimatta
Maria Mroue
Inka Matilainen
Eino Aitamurto
Jimi Miettunen
Kaapo Viirret
Raido Must
Lari Rouvinen
Iines Juntunen
Clint Casano
Aku Rohula
Venla Jyrkinen
Vilja Kuoppala
Veikko Jeskanen

245 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

25.4.2020 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Senaatintori
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi