Helsinki10 2020

Helsinki10 2020 juostaan 25.4.2020.

Ilmoittaudu mukaan 26 €:lla 31.8.2019 asti.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

HUOM! Yhteisilmoittautuminen Helsinki10 25.4.2020 + Helsinki Half Marathon 6.6.2020 vain 56 € 31.8.2019 asti, ja kaupan päälle #WeRunHelsinki-treenipaita! 

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki10 2020 - 10 km
31.8.2019 23:59 26,00 € (sis. ALV 10%)
Yhteisilmoittauminen: Helsinki10 + Helsinki Half Marathon 2020
Yhteisilmoittautuminen sisältää ilmoittautumismaksut Helsinki10:lle 25.4.2020 ja Helsinki Half Marathonille 6.6.2020
31.8.2019 23:59 56,00 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (332)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Kari Lampela
Piia Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Kari Heiskanen
Clinton Deacon
Kaisa Deacon
Johanna Eronen
Eve Fedotova
Gun Finnberg
Henrik Fröberg
Mirja Färkkilä-Järvinen
Diego Gomez
Claes Grägg
Paula Haikonen
Visa Hallamaa
Miia Halme
Katariina Hanski
Katja Harja
Kirsi Harju
Kauko Harteva
Merja Harteva
Sanna Heikkilä
Annamari Heimonen
Sébastien Garcia
Vinod Dogra
Giuseppe De Vincenzo
Fabien Cadaut
Jaana Andrews
Tero Alanko
Kimmo Akkanen
Inna Aaltonen
Karin Akrong
Jari Annaniemi
Veronika Aspås
Mika Bergman
Alex Björklund
Kaarina Bäck
Iida Dahlman
Keith Davis
Sari Herranen
Tiina Henriksson
Marika Hellberg
Anu Kallio
Lesley Kiernan
Margit Huttunen
Jannika Herttuainen
Ari Hietala
Anne Hoffren
Riia Hokkanen
Susanna Holappa
Kalle Hollmen
Harri Holma
Timo Holopainen
Pippi Hongell-Nyman
Sara Josefiina Huhtinen
Vesa Hurme
Jarmo-Juhani Huttunen
Henry Huuskonen
Karo Hämäläinen
Petri Hämäläinen
Arto Härkönen
Susann Härkönen
Eija Ikonen
Satu Ikonen
Sanna Ilmarinen
Minna Juvonen
Seppo Jylhäaho
Kai Jäntti
Pertti Jäppinen
Kati Järviö
Anni Kanto
Riikka Karhu
Jaana Karjalainen
Tuukka Karjalainen
Henri Karjula
Mira Karppinen
Milla Kasurinen
Mimmu Kaukinen
Janette Kaukomies
Amanda Kaukomies
Katja Keiho-Lintula
Petri Kekki
Tapio Keskitalo
Jaana Kesänen
Robert Kettunen
Riikka Kiel
Marina Kitaigorodski
Sari Kokko
Katja Kujo
Erkki Leppälä
Suvi-S S Liimatainen
Johanna Lindfors
Marika Lindgrén
Laura Lepola
Leevi Lepola
Kariliis Liiskmaa
Tuomas Lepola
Ossi Kokkonen
Carita Kolehmainen
Esa Koli
Annarita Koli
Matti Korhonen
Timo Korhonen
Pekka Korsinkin
Niklas Koski
Tuure Koski
Panu Koskinen
Soile Kouvonen
Maarit Kuisma
Tero Kunnas
Aleksi Kunnas
Sini Kuosmanen
Noora Kuronen
Sami Kuusemaa
Pia Kylmäpuro
Markus Kääriäinen
Anne Lahtinen
Aki Laine
Kristian Lindroos
Maria Laine
Ilona Larinkari
Sanna Larjovaara
Antti Latva-Koivisto
Heimo Laukkanen
Marika Lauri
Antti Lauri
Sirpa Lehtinen
Kari Lehtinen
Mika Lehtovirta
Aija Leinonen
Minna Leinonen
Jenni Leinonen
Niina Nenonen
Tuhidul Murad
Paul Mcguire
Tarja Oja
Lea Oja
Tarja Oinonen
Veka Ohtamaa
Lauren Oddie
Eeva Nuutinen
Janne Nurmi
Niko Nurmi
Markus Nuopponen
Mia Numminen
Henri Nokio
Hanna Nokio
Joona Niemi
Merja Niemi
Kirsi Niemelä
Erkki Mäntyharju
Tomi Mänttäri
Leena Mäkäräinen
Hannu Mäkinen
Iisa Mäkinen
Otso Mäki
Anne Mäkelä
Mikko Mäkelä
Lasse Myllys
Mischa Moss
Laura Mononen
Timo Mieskylä
Jouko Metsi
Gunnar Meronen
Kaisa Mensonen
Jenny Mcguire
Colin Mcgarvie
Satu Matero
Ira Malmberg
Marko Malinen
Tuula Majander
Stella Löfström
Linda Löfbacka-Skog
Laura Lätti
Anne Lyytinen
Richard Robinson
Kristi Saard
Tiina Ojala
Mirva Ojala
Piia Ojala
Pia Olkkonen
Christa Olovsson
Jussi Omaheimo
Eero Onnela
Dean Pattrick
Andras Pauko
Tuula Pellikka
Harri Pellikka
Timo Pelttari
Mona Penttinen
Riikka Porvali
Soile Prusi
Ulla Purmonen
Anu Puttonen
Kari Pöntinen
Piia Pöyhönen
Ida Qvarnström
Pekka Raatikainen
Ritva Rajakallio
Virve Rajamäki
Elisa Ranta
Abu Harunoor Rashid
Riikka Rask
Merja Rautiainen
Minna Riikonen
Jenni Rinkelo
Sanna Rockström
Mikko Romppainen
Tom Rosenback
Hanna Rosti
Heli-Marie Palmiste
Satu Ruutiainen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Tarja Ryhänen-Dahlman
Taina Rytkönen
Minna Ryynänen
Eeri-Mari Rönnberg
Tuula Saari
Kati Saario
Vesa Vainikainen
Veera Saario
Erja Saario
Tiina Saikko
Milla Sallinen
Miikka Salminen
Juha Salminen
Jussi Salo
Minna Salorinne
Kristine Savolainen
Niclas Selin
Frédéric Sihvola
Virve Sihvola
Samantha Singh
Jussi Sparre
Tarja Stålberg
Tomas Sundholm
Sami Sundström
Emma Ilona Suni
Laura Sunila
Sami Suuronen
Marko Tauvo
Sheetal Teräsaho
Kjell Tikander
Aleksi Tossavainen
Joni Tuomi
Marketta Tuomi
Petri Tuominen
Nina Tuukkanen
Merja Tuukkanen
Maarit Tynkkynen
Sandra Uotila
Jari Uusitalo
Satu Uusivirta
Maria Vahuri
Jutta Vahvanen
Akseli Vainionpää
Magnus Valkama
Katja Valkosaari
Dmitry Sapronov
Alexandre Tellier
Mitchel Tiznado
Zoltan Toth
Peter Toth
Johanna Virtaniemi
Sari Vähäkuopus
Katariina Väinämö
Jouni Väisälä
Roosa Väisälä
Veera Välikangas
Emilia Väänänen
Wilma Viljanmaa
Rik Van Den Biggelaar
Kati Valli
Kari Valtonen
Paulina Vihavainen
Jari Virta
Annika Virtanen
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Anniina Hjelt
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Andreas Ioannidis
Mari Rauhala
Risto Ojakoski
Jenni Turunen

9 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
25.4.2020 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Senaatintori
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla