Helsinki10 2020

25.4.2020 13:00

Helsinki10 2020 will be run 25.4.2020.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. You can read more detailed instructions on payments with sport vouchers here. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Helsinki10 2020 - 10 km (35 €)

Enter coupon code
Sale ends 1.2.2020 02:00
35,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki10 2020 - 10 km (Group registration for 5 or more persons, -15 %)

Sale ends 1.2.2020 02:00
29,75 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (1253)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Kari Lampela
Piia Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Mari Rauhala
Andreas Ioannidis
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Aija Leinonen
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Aleksi Kunnas
Aleksi Tossavainen
Amanda Kaukomies
Alexandre Tellier
Alex Björklund
Andras Pauko
Virve Rajamäki
Heimo Laukkanen
Emma Ilona Suni
Eija Sparre
Frédéric Sihvola
Giuseppe De Vincenzo
Gun Finnberg
Gunnar Meronen
Hanna Nokio
Hanna Rosti
Hannu Mäkinen
Harri Holma
Harri Pellikka
Heli-Marie Palmiste
Henri Karjula
Henri Nokio
Henri Ryhänen
Henrik Fröberg
Henry Huuskonen
Ida Qvarnström
Iida Dahlman
Iisa Mäkinen
Ilona Larinkari
Ira Malmberg
Antti Latva-Koivisto
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Emilia Väänänen
Inna Aaltonen
Fabien Cadaut
Eve Fedotova
Esa Koli
Erkki Mäntyharju
Erkki Leppälä
Erja Saario
Kariliis Liiskmaa
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Leinonen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Jannika Herttuainen
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Kauko Harteva
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Laura Mononen
Jaana Andrews
Katariina Hanski
Jari Uusitalo
Jaana Karjalainen
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Leevi Lepola
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marika Lindgrén
Marina Kitaigorodski
Marketta Tuomi
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Margit Huttunen
Paul Mcguire
Ossi Kokkonen
Otso Mäki
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Juvonen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mirva Ojala
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Laura Sunila
Lauren Oddie
Noora Kuronen
Linda Löfbacka-Skog
Panu Koskinen
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Tarja Ryhänen-Dahlman
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Pekka Korsinkin
Pekka Raatikainen
Pertti Jäppinen
Petri Hämäläinen
Petri Kekki
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Kokko
Sari Vähäkuopus
Satu Ikonen
Satu Matero
Satu Ruutiainen
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Tapio Keskitalo
Tarja Oinonen
Tarja Oja
Tarja Stålberg
Susann Härkönen
Tero Kunnas
Tom Rosenback
Tomas Sundholm
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Pellikka
Timo Korhonen
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Timo Holopainen
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tuhidul Murad
Tiina Saikko
Timo Pelttari
Tero Alanko
Tiina Ojala
Tiina Henriksson
Timo Mieskylä
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Hanna Kallio
Tommi Kallio
Jaakko Leikko
Elmo Pitkänen
Tomi Kyöstilä
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Gunnar Meronen
Laopo Xu
Saija Oksa
Tim Schjødte
Päivi Toivola
Sari Lehtonen
Olli Pitkänen
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Sini Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Kari Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
mati hussar
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Piia Koponen
Jyri Stenvall
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Hanna Tallberg
Julia von Hertzen
Sonja von Hertzen
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Tuomas Hyttinen
Ulla Nevalainen
Ulla-Maija Nurmi
Ville Pesonen
Ville Simola
Sami Simola
Tuure Koski
Tuija Niemi
Tomi Rämä
Tommi Virtanen
Toni Pasanen
Sanni Mustajoki
Sarah Ajlan
Tianran Li
Teija Rauhala
Teija Konttori
Tapio Nurminen
Tapio Alaviiri
Sébastien Garcia
Suvi Vaara
Suvi Sankelo
Susanna Lainio
Soile Suhonen
Severi Pahkala
Sebastian Sandell
Satu Ståhlstedt
Sari Kokko
Sari Antikainen
Tiia Mäkiranta
Tiina Lustig
Timo Kaljunen
Timo Pelttari
Timo Räihä
marko sankelo
Timo Tuominen
Tomi Orassaari
Tommi Tarkiainen
Oula Poikolainen
Outi Aarnio
Sanna Kytölä
Sanna Haikonen
Samuli Toropainen
Samuli Pahkala
Samuli Hakkarainen
Samppa Lehtiniemi
Sampo Salovesi
Riku Poikolainen
Riikka Porvali
Riikka Jaakkola
Remco Schellingerhout
REIJA FAGER
Pirjo Westerberg
Pirjo Koskelainen
Piita Penttinen
Pia Kanerva
Petri Kekki
Pertti Jäppinen
Pekka Lindeman
Pekka Kangas
Pekka Haavisto
Pavlina Gregorova
Panu Pahkamaa
Maria Sorvali
Minna Strömsten
Minni Marttinen-Forsman
Natalja Tsetsko
Niclas Svahnström
Niina Roth
Nina Erno-Ustinov
Nina Forsström
Olli Vesanto
Otto Poikolainen
Minna Salorinne
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Hollanti
Marko Ilva
Marko Pekkanen
Marko Tukiainen
Marru Lehtimäki
Martti Nurmi
Matti Ala-Nikkola
Matti Merivaara
Mia Sandell
Miika Mäntyniemi
Mika Korpela
Mika Lehtimäki
Minna Hirvonen
Minna Nylander
Maria Koskelainen
Mari Leppämäki
Mari Laitinen
Maija Kivi
Liina Koponen
Leo Habib
Leif Pyykkönen
Laura Vuorimies
Laura Sunila
Laura Jylkkä
Lari Lohikoski
Lari Assmuth
Kurt Leuschel
Kristian Svensson
Kirsi Vepsäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Hämäläinen
Kimmo Uusikumpu
Kevin Kamau
Kaveri Saminathan
Kauko Ruokolainen
Kati Blomqvist
Kalle Iloranta
Kalle Ahtola
Jyri Nevalampi
Juuso Utriainen
Jussi-Pekka Partanen
Jukka Seppänen
Jukka Ikkala
Jukka Elomaa
Jukka Ahonen
Juho Kauppi
Juha Tamminen
Juha Stenberg
Juha Piirainen
Juha Korhonen
Jouni Määttä
José Velasco Pastor
Jorma Hekkala
Joonas Paavola
Jonna Riikonen
Jonna Palkispää
Johanna Lindfors
Johanna Hedvik
Jesse Kuusela
Jenni Manninen
Jenna Mäkinen
Jayden Khakurel
Jarno Salomäki
Jari Palo
Janne Kalliomäki
Jani Pitkäranta
jani koskinen
Jaana Miettinen
Jaana Kaspiola
Aleksi Palo
Harri Mäntynen
Emilia Suhonen
Emilia Thomas
Esko Iloranta
Esko Syrjä
Etienne Brunaud
Ferenc Vilisics
Fernando Trolia Slamic
Francesco Allaix
Frans Karkkimaa
Frédéric Sihvola
Gabriele Marotta
Galyna Medyna
Hanna Ikonen
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna-Maria Habes
Hannu Laurila
Hans Seidel
Harri Uotila
Heidi-Marie Savela
Heikki Räsänen
Heini Hankanen
Henna Hurskainen
Henna Lehikoinen
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Henrik Lyra
Jaakko Knuutila
Anne Ruokamo
Annukka Lyra
Ellinor Lück
Artemis Filippou
Assi Aalto
Aulikki Nieminen
Christina Gates
Cristina Lahuerta de manuel
Daniil Jakovlev
Eeki Ruponen
Eija Airas
Ella Maisonlahti
Antti Luostarinen
Antti Toivanen
Anu Päivinen
Anu Tamminen
Ari Mattila
Arna Thorgeirsdottir
Arto Koskelainen
Anna Rundelin
Anniina Hjelt
Annika Kopra
Annukka Niemelä
Antti Honka
Antti Härmä
Alpo Välimaa
ANDRES SIIM
Aapo Kinnunen
Alex Clark
Aki Heinonen
Vuokko Härmä
Ville Ruokoja
Tommi Lylykangas
Elsa Virolainen
Otto Savolainen
Petra Rautavuoma
Petteri Tarkiainen
Riikka Sternberg
Ruslan Kazantsev
Saija Uuskoski
Salla Elina Salo
Samujjwal Sahu
Samuli Aho
Sarath Singapati
Sari Antikainen
Sari Saarinen
Selma Virolainen
Simo Räsänen
Sini Koivunen
Sonja Levan
Tatu Seppä-Lassila
Onerva Hurmerinta
Tiina Remes
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Tommi Lindroos
Victorien Mermillon
Katja-Emilia Lillsunde
Kati Korkiakoski
Anna Riijärvi
Julia Ruottinen
Kaisa Ahopelto
Kari Viljakainen
Ona Sjögren
Nina Riikonen
Niina Salminen
Nea Nalli
Nea Hellman
Mikko Saloaro
Mikaela Tervanen-Takala
Mika Miettinen
Miisa Salmela
Matilda Miettinen
Marjo Marttinen
Marjaana Nikula
Laura Riijärvi
Laura Jylkkä
Lassi Kurkijärvi
Kristine Savolainen
Inkku Hautala
Anu Piironen
Dmitry Zherbin
Delfin Vassallo
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Carita Autio
Daniel Melendez
Claes Grägg
Christoffer Tenlenius
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Elias Chowdhury
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Joni Tuomi
Johanna Suppi
Johanna Selin
Johanna Hanwell
Jenni Vuorimäki
Antti Merivirta
Antti Tikanmäki
Anja Greschkowiak
Ann-Elisabeth Vuorinen
Annika Ilmaranta
Annika Lehtovuori
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Jani Laitinen
Eve Laitinen
Heikki Hannikainen
Richard Sillman
Ville Mamia
Ari Hakala
Kari Reponen
Lasse Lampinen
Teemu Hirvonen
Merja Hyttinen
Tommi Salminen
Rasmus Lähdetmäki
Lassi Mäki
Ari Hakala
Valtteri Hietala
Eero Onnela
Niko Lähdetmäki
Petteri Lähdetmäki
Petri Leijala
Ilmari Ilas
Joni Hiltunen
Joonas Ruponen
Aleksi Ruponen
Janne Lauttia
Thomas Salo
Robert Ollas
Peter Flemmich
Mikko Hulsi
Mika Veijanen
Mika Maten
Kari Nurmi
Juha Mantere
Jarmo Jokela
Anssi Anttila
Mika Ahomaa
Petro Heino
Jari Ketola
Teemu Mikkola
Pasi Uusitalo
Pekka Ilmaranta
Niclas Lostedt
Sebastian Jukanen
Jukka Salonranta
Lauri Ahonen
Jouni Lahtinen
Lasse Eloranta
Jesse Salomaa
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Sini Sandström
Jani Juhala
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Katriina Sahala
Kevin Collet
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Maria Bakathanasi
Pantelis Gramvousakis
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Narahari Kasagatta Ramesh
Maria Lashkul
Petri Uronen
Tarmo Juhola
Anna Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti
Katariina Kallio
Katja Kemppainen
Anna Asplund
Karoliina Grönlund
Antti Kuula
Riitta Ahti-Tuiskula
Katri Kari
Tejashree Budihal
Matias Hienonen
Vuokko Haaparanta
Gun Granqvist
Tero Mononen
Natalia Gerasina
Jaana Urm
Lilja Grönroos
Kaisa Tuiskula
Tomi Uusitalo
Satu Alatalo
Anne Mattsson
Alexandra Lahtinen
Heikki Heinonen
Heli Kähkönen
Lassi Laakso
Elise-mei Kaskinen
Aino Mielo
Venla Leinvuo
Kari Jagt
Jorma Jääskeläinen
Sami Maamela
Teija Maamela
Dmytro Cherepenin
Henriette Kristianssen
Essi Eranka
Ari-Pekka Niemi
Nathalie Huber
Anu Vähäkallio
Erkki Vähäkallio
Violeta Stamboliyska
Linda Hellman
Nikita Rebnitskiy
Alisa Vlasova
Katariina Kirsanova
Maria Kauko
Sami Ylikangas
Juho Häme
Aapo Valaranta
Teppo Ahonen
Päivi Suomalainen
Antti Suuronen
Eeva-Maria Suuronen
Vesa Rönty
Björn Eriksson
Lauri Löksy
Ragnar Freij-Hollanti
Risto Pekkala
Tomi Sinisaari
Francesco Lomio
Gayathri Ramachandran
Karthikesh Raju
Juho Kuokkanen
Laura Virtanen
Mikko Numminen
Tiia Nyyssönen
Tuukka Laukkanen
Heljä Franssila
Nimish Godbole
Noora Seppä
Kaisa Murdoch
Saralotta Engblom
Juha-Matti Hyttinen
Matti Sillanpää
Erkki Ebeling
Sami Pohjola
Saila Strand
Jesse Loisa
Claudia Rimondo
Susanna Aaltonen
Jutta Jaakola
Jorma Ikäheimo
Hanna-Leena Heikkilä
Sanna Karhu
Jenni Korkeaoja
Jani Lampinen
Sari Forsström
Petter Junni
Kimmo Alho
Iiris Jaakkola
Netta Fatal
Daniel Fernandez
Katri Svahnström
Leena Seitovirta
Namrata Kavde
Minna Kervinen
Karoliina Meurman
Jukka Vakkila
Christian Herold
Leena Laitinen
Kariann Fotland
Erik Paulsen
Yasmin Najjar
Elise Tykkyläinen
Mikhail Goloulnikov
Grisell Macdonel
Isabella Rantala
My Nguyen
Heidi Nurminen
Eeva Haverinen
Paavo Lambropoulos
Satu Vuorela
Laura Lahdenperä
Mika Palmgren
Hanna-Riikka Järvinen
Emma Piitulainen
Soile Vesikko-Pouta
Srinivas LakshmiKumar
Janne Juhala
Vadim Sorval
Harri Järvinen
Tommy Karlsson
Frits Soetmann
Mari Herranen
Marietta Pöntinen
Leena Jääskeläinen
Thomas Federico
Johanna Järviö
Paul van Erk
Elina Maunula
Anu Sihvonen
stephen law
Jonna Hanhisalo
Viia Viitanen
Kenth Lang
Satu Tala
Susanna Björkbacka
Marthina Korhonen
Sampo Korvenpää
Olivia Schalin
Emilia Örnmark
Rebecka Fokin
Karoliina Raiski
Heidi Kammonen
Saimi Sandell
Hanna Backman
Noora Ahlholm
Maiju Fernelius
Helen Talviste
Liisa Maalder
Helmi Hieta-aho
Helka Ilola
Marja Arminen
Janne Kaarla
Marko Lauhiala
Vesa Ristikangas
Riikka Näveri
Rafel-Eliel Ristikangas
Peter Peitsalo
Arvind Rathore
Aida Hoshiar
Lani Hartikainen
Marjo Ruippo
Inka Hänninen
Nea Hänninen
Kalle Sällström
Inna Kaluhina
Iikka Kotaja
Lotta Lassila
Micaela Rautiainen
Max Rautiainen
Tiia Lempinen
Nina Nummela
Marios Kerkemezos
Perttu Haliseva
Joonas Sainio
Kimmo Enävuo
Anu Koutuaniemi
Tatu Hämäläinen
Raigo Teiermanis
Päivi Wood
Peter Schalin
Hanna Lunttila
Laura Tolonen
Maarit Koivisto
Lauri Ebeling
Timi Heikkonen
Régis Déau
Mikko Pöllä
Soile Kettunen
Aimo Rantanen
Vilina Halonen
Michael Ryan
Minna Ojala
Salla Kiviranta
Reija Antila
Katri Leinonen
Minna Salonen
Mikael Hästö
Adam Munson
Jose Antonio Perez Alegre
Oona Uppman
Ida Malmi
Juhani Kanerva
Liinu Kanerva
Viljami Vuorilehmus
Sakari Saukkonen
Tiina Rönnberg
Laura Nurkka
Usko Manninen
Valera Hudoborodov
Constanze Sixt
Markus Sidoroff
Knut Arne Vang
Maria Charlotte Vang
Kjerstin Vang
Isabella Franck
Liisa Nokelainen
Mari Siivonen
Aivi Käba
Marjo-Riitta Ristikangas
Marjut Alatalo
Victoria Ristikangas
Paula Kosonen
Janika Lankinen
Pekka Vartiainen
Guillaume Macquart
Joseph Hamuyuni
Jani Myyryläinen
Antonino Vitale
Barbara Genocchi
Mirva Koskinen
Mika Huovinen
Pekka Jussila
Sanna Koivunen
Tommi Laitinen
Walter Holmgren
Marjo Pihlajamäki
Marko Rapeli
Johanna Johansson
Jatta Toro
Tytti-Maaria Viuhkola
Hanna Saari
Mikael Sjöblom

170 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

25.4.2020 13:00

Add event to your calendar

Event location

Senaatintori
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi