Helsinki10 2020

26.9.2020 11:00

Helsinki10 2020 will be run 26.9.2020.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. You can read more detailed instructions on payments with sport vouchers here. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 23.9.2020 02:00
50,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (1728)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Piia Lampela
Kari Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Mari Rauhala
Andreas Ioannidis
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Aleksi Kunnas
Alex Björklund
Alexandre Tellier
Amanda Kaukomies
Andras Pauko
Virve Rajamäki
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Aleksi Tossavainen
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Aija Leinonen
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Giuseppe De Vincenzo
Frédéric Sihvola
Carita Kolehmainen
Fabien Cadaut
Eve Fedotova
Inna Aaltonen
Esa Koli
Erkki Mäntyharju
Erkki Leppälä
Emma Ilona Suni
Antti Latva-Koivisto
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Ira Malmberg
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Emilia Väänänen
Erja Saario
Diego Gomez
Ilona Larinkari
Iisa Mäkinen
Eija Sparre
Iida Dahlman
Ida Qvarnström
Henry Huuskonen
Henrik Fröberg
Henri Ryhänen
Henri Nokio
Henri Karjula
Heli-Marie Palmiste
Heimo Laukkanen
Harri Pellikka
Harri Holma
Hannu Mäkinen
Hanna Rosti
Hanna Nokio
Gunnar Meronen
Gun Finnberg
Johanna Eronen
Jaana Andrews
Jaana Karjalainen
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Kauko Harteva
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Katariina Hanski
Jari Uusitalo
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marina Kitaigorodski
Marko Malinen
Otso Mäki
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Lauren Oddie
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Marketta Tuomi
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Linda Löfbacka-Skog
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Noora Kuronen
Panu Koskinen
Paul Mcguire
MINNA JUVONEN
Ossi Kokkonen
Margit Huttunen
Laura Sunila
Mirva Ojala
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Maria Laine
Pippi Hongell-Nyman
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Pekka Korsinkin
Pekka Raatikainen
Pertti Jäppinen
Petri Hämäläinen
Petri Kekki
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Vähäkuopus
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Tapio Keskitalo
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Susann Härkönen
Satu Matero
Tatiana Susi
Tero Alanko
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Pellikka
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tiina Saikko
Tiina Ojala
Timo Mieskylä
Timo Korhonen
Timo Holopainen
Tiina Henriksson
Tuhidul Murad
Tero Kunnas
Timo Pelttari
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Hanna Kallio
Tommi Kallio
Jaakko Leikko
Tomi Kyöstilä
Elmo Pitkänen
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Gunnar Meronen
Laopo Xu
Saija Oksa
Tim Schjødte
Sari Lehtonen
Päivi Toivola
Nina Pitkänen
Minna Pitkänen
Olli Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Sini Pirttikangas
Kari Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
mati hussar
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Jyri Stenvall
Piia Koponen
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Hanna Tallberg
Sonja von Hertzen
Julia von Hertzen
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Tuomas Hyttinen
Ville Simola
Ville Pesonen
Ulla-Maija Nurmi
Ulla Nevalainen
Tuure Koski
Tuija Niemi
Sami Simola
Sanni Mustajoki
Severi Pahkala
marko sankelo
Teija Konttori
Teija Rauhala
Satu Ståhlstedt
Sari Antikainen
Sarah Ajlan
Tapio Alaviiri
Sébastien Garcia
Suvi Vaara
Suvi Sankelo
Susanna Lainio
Sebastian Sandell
Soile Suhonen
Toni Pasanen
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Tomi Rämä
Tomi Orassaari
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
Tapio Nurminen
Liina Penttinen
Outi Aarnio
Panu Pahkamaa
Pia Kanerva
Pirjo Koskelainen
Pirjo Westerberg
REIJA FAGER
Remco Schellingerhout
Riikka Jaakkola
Riikka Porvali
Riku Poikolainen
Sampo Salovesi
Samppa Lehtiniemi
Samuli Hakkarainen
Samuli Pahkala
Samuli Toropainen
Sanna Haikonen
Sanna Kytölä
Oula Poikolainen
Petri Kekki
Pertti Jäppinen
Pekka Lindeman
Pekka Kangas
Pekka Haavisto
Pavlina Gregorova
Marru Lehtimäki
Olli Vesanto
Maria Sorvali
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Hollanti
Marko Ilva
Marko Pekkanen
Marko Tukiainen
Martti Nurmi
Matti Ala-Nikkola
Matti Merivaara
Mia Sandell
Miika Mäntyniemi
Mika Korpela
Mika Lehtimäki
Minna Hirvonen
Minna Nylander
Otto Poikolainen
Niina Roth
Niclas Svahnström
Natalja Tsetsko
Minni Marttinen-Forsman
Minna Strömsten
Minna Salorinne
Nina Erno-Ustinov
Laura Vuorimies
Mari Leppämäki
Maria Koskelainen
Liina Koponen
Leif Pyykkönen
Leo Habib
Juuso Utriainen
Jyri Nevalampi
Kalle Ahtola
Kalle Iloranta
Jussi-Pekka Partanen
Kati Blomqvist
Maija Kivi
Kauko Ruokolainen
Kaveri Saminathan
Kevin Kamau
Kimmo Uusikumpu
Kirsi Hämäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Vepsäläinen
Kristian Svensson
Kurt Leuschel
Jukka Seppänen
Lari Assmuth
Lari Lohikoski
Laura Jylkkä
Juha Piirainen
Aleksi Palo
Jukka Ikkala
Jukka Elomaa
Jukka Ahonen
Juho Kauppi
Juha Tamminen
Juha Stenberg
Juha Korhonen
Jouni Määttä
José Velasco Pastor
Jorma Hekkala
Joonas Paavola
Jonna Riikonen
Jonna Palkispää
Johanna Lindfors
Johanna Hedvik
Jesse Kuusela
Jenni Manninen
Jenna Mäkinen
Jarno Salomäki
Jari Palo
Janne Kalliomäki
Jani Pitkäranta
jani koskinen
Jaana Miettinen
Jaana Kaspiola
Esko Iloranta
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Henrik Lyra
Jaakko Knuutila
Ferenc Vilisics
Fernando Trolia Slamic
Francesco Allaix
Frans Karkkimaa
Frédéric Sihvola
Emilia Suhonen
Emilia Thomas
Henna Lehikoinen
Gabriele Marotta
Etienne Brunaud
Anne Ruokamo
Annukka Lyra
Galyna Medyna
Ellinor Lück
Esko Syrjä
Hanna Ikonen
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna-Maria Habes
Hannu Laurila
Hans Seidel
Harri Mäntynen
Harri Uotila
Heidi-Marie Savela
Heikki Räsänen
Heini Hankanen
Henna Hurskainen
Assi Aalto
Aulikki Nieminen
Christina Gates
Cristina Lahuerta de manuel
Daniil Jakovlev
Eeki Ruponen
Anna Rundelin
Eija Airas
Anniina Hjelt
Annika Kopra
Ella Maisonlahti
Annukka Niemelä
Antti Honka
Antti Härmä
Antti Luostarinen
Antti Toivanen
Anu Päivinen
Anu Tamminen
Ari Mattila
Arna Thorgeirsdottir
Artemis Filippou
Arto Koskelainen
Alpo Välimaa
Aapo Kinnunen
Aki Heinonen
Alex Clark
ANDRES SIIM
Vuokko Härmä
Ville Ruokoja
Sarath Singapati
Elsa Virolainen
Otto Savolainen
Petra Rautavuoma
Petteri Tarkiainen
Riikka Sternberg
Ruslan Kazantsev
Saija Uuskoski
Salla Elina Salo
Samujjwal Sahu
Victorien Mermillon
Tommi Lylykangas
Tommi Lindroos
Timo Isolammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Tiina Remes
Tatu Seppä-Lassila
Sonja Levan
Sini Koivunen
Simo Räsänen
Selma Virolainen
Sari Saarinen
Sari Antikainen
Onerva Hurmerinta
Samuli Aho
Nina Riikonen
Ona Sjögren
Nea Nalli
Mikko Saloaro
Mikaela Tervanen-Takala
Mika Miettinen
Miisa Salmela
Matilda Miettinen
Marjo Marttinen
Marjaana Nikula
Laura Riijärvi
Laura Jylkkä
Lassi Kurkijärvi
Kristine Savolainen
Katja-Emilia Lillsunde
Kati Korkiakoski
Kari Viljakainen
Kaisa Ahopelto
Julia Ruottinen
Anna Riijärvi
Nea Hellman
Niina Salminen
Claes Grägg
Daniel Melendez
Delfin Vassallo
Dmitry Zherbin
Elias Chowdhury
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Joni Tuomi
Johanna Suppi
Johanna Selin
Johanna Hanwell
Jenni Vuorimäki
Inkku Hautala
Anu Piironen
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Carita Autio
Christoffer Tenlenius
Annika Lehtovuori
Anja Greschkowiak
Antti Tikanmäki
Antti Merivirta
Ann-Elisabeth Vuorinen
Annika Ilmaranta
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Benjam Jyrinki
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Eve Laitinen
Jani Laitinen
Heikki Hannikainen
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Jani Juhala
Sini Sandström
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Kevin Collet
Katriina Sahala
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Pantelis Gramvousakis
Maria Bakathanasi
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
Narahari Kasagatta Ramesh
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Maria Lashkul
Petri Uronen
Tarmo Juhola
Anna Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti
Katariina Kallio
Katja Kemppainen
Anna Asplund
Antti Kuula
Karoliina Grönlund
Riitta Ahti-Tuiskula
Katri Kari
Matias Hienonen
Vuokko Haaparanta
Gun Granqvist
Tero Mononen
Natalia Gerasina
Jaana Urm
Lilja Grönroos
Kaisa Tuiskula
Tomi Uusitalo
Satu Alatalo
Anne Mattsson
Alexandra Lahtinen
Heikki Heinonen
Heli Kähkönen
Lassi Laakso
Elise-mei Kaskinen
Aino Mielo
Venla Leinvuo
Kari Jagt
Jorma Jääskeläinen
Teija Maamela
Sami Maamela
Dmytro Cherepenin
Essi Eranka
Henriette Kristianssen
Ari-Pekka Niemi
Nathalie Huber
Erkki Vähäkallio
Anu Vähäkallio
Violeta Stamboliyska
Linda Hellman
Nikita Rebnitskiy
Alisa Vlasova
Katariina Kirsanova
Sami Ylikangas
Maria Kauko
Juho Häme
Aapo Valaranta
Eeva-Maria Suuronen
Antti Suuronen
Teppo Ahonen
Päivi Suomalainen
Vesa Rönty
Björn Eriksson
Lauri Löksy
Ragnar Freij-Hollanti
Risto Pekkala
Tomi Sinisaari
Francesco Lomio
Gayathri Ramachandran
Karthikesh Raju
Juho Kuokkanen
Laura Virtanen
Mikko Numminen
Tiia Nyyssönen
Tuukka Laukkanen
Heljä Franssila
Nimish Godbole
Noora Seppä
Kaisa Murdoch
Erkki Ebeling
Matti Sillanpää
Juha-Matti Hyttinen
Sami Pohjola
Saralotta Engblom
Saila Strand
Jesse Loisa
Claudia Rimondo
Susanna Aaltonen
Jutta Jaakola
Jorma Ikäheimo
Hanna-Leena Heikkilä
Sanna Karhu
Jenni Korkeaoja
Jani Lampinen
Sari Forsström
Petter Junni
Kimmo Alho
Iiris Jaakkola
Netta Fatal
Daniel Fernandez
Katri Svahnström
Leena Seitovirta
Namrata Kavde
Minna Kervinen
Karoliina Meurman
Jukka Vakkila
Christian Herold
Leena Laitinen
Erik Paulsen
Kariann Fotland
Yasmin Najjar
Elise Tykkyläinen
Mikhail Goloulnikov
Grisell Macdonel
Isabella Rantala
My Nguyen
Heidi Nurminen
Eeva Haverinen
Paavo Lambropoulos
Satu Vuorela
Laura Lahdenperä
Mika Palmgren
Hanna-Riikka Järvinen
Emma Piitulainen
Soile Vesikko-Pouta
Srinivas LakshmiKumar
Janne Juhala
Vadim Sorval
Harri Järvinen
Tommy Karlsson
Frits Soetmann
Mari Herranen
Marietta Pöntinen
Leena Jääskeläinen
Johanna Järviö
Thomas Federico
Paul van Erk
Elina Maunula
Anu Sihvonen
stephen law
Jonna Hanhisalo
Viia Viitanen
Kenth Lang
Satu Tala
Susanna Björkbacka
Marthina Korhonen
Sampo Korvenpää
Olivia Schalin
Emilia Örnmark
Rebecka Fokin
Karoliina Raiski
Heidi Kammonen
Saimi Sandell
Hanna Backman
Noora Ahlholm
Maiju Fernelius
Helen Talviste
Liisa Maalder
Helmi Hieta-aho
Helka Ilola
Marja Arminen
Marko Lauhiala
Janne Kaarla
Rafel-Eliel Ristikangas
Vesa Ristikangas
Peter Peitsalo
Arvind Rathore
Riikka Näveri
Aida Hoshiar
Lani Hartikainen
Marjo Ruippo
Inka Hänninen
Nea Hänninen
Kalle Sällström
Inna Kaluhina
Iikka Kotaja
Lotta Lassila
Micaela Rautiainen
Max Rautiainen
Tiia Lempinen
Nina Nummela
Marios Kerkemezos
Perttu Haliseva
Joonas Sainio
Kimmo Enävuo
Anu Koutuaniemi
Tatu Hämäläinen
Raigo Teiermanis
Päivi Wood
Peter Schalin
Hanna Lunttila
Laura Tolonen
Maarit Koivisto
Lauri Ebeling
Timi Heikkonen
Régis Déau
Mikko Pöllä
Soile Kettunen
Aimo Rantanen
Vilina Halonen
Minna Ojala
Salla Kiviranta
Reija Antila
Katri Leinonen
Elina Rinne
Mikael Hästö
Adam Munson
Jose Antonio Perez Alegre
Oona Uppman
Ida Malmi
Juhani Kanerva
Liinu Kanerva
Viljami Vuorilehmus
Sakari Saukkonen
Tiina Rönnberg
Laura Nurkka
Usko Manninen
Valera Hudoborodov
Constanze Sixt
Markus Sidoroff
Maria Charlotte Vang
Kjerstin Vang
Knut Arne Vang
Isabella Franck
Liisa Nokelainen
Mari Siivonen
Aivi Käba
Victoria Ristikangas
Marjut Alatalo
Marjo-Riitta Ristikangas
Paula Kosonen
Janika Lankinen
Pekka Vartiainen
Guillaume Macquart
Joseph Hamuyuni
Jani Myyryläinen
Antonino Vitale
Barbara Genocchi
Mirva Koskinen
Mika Huovinen
Tommi Laitinen
Johanna Johansson
Jatta Toro
Marjo Pihlajamäki
Pekka Jussila
Walter Holmgren
Marko Rapeli
Sanna Koivunen
Hanna Saari
Mikael Sjöblom
Tomi Tiiperi
Antti Savolainen
Daniel Sundqvist
Petri Lintula
Riina Kuuselo
Milla Westerlund
Kaisu Järvinen
Aki Ainetdin
Tanja Mattila
Reetta Minkkinen
Roel Freriks
Sari Kuisma
Amanda Aalto
Iida Mäkinen
Eva Pasquier
Peder Helland
Anne Manninen
Maria Borg
Maria Volkova
Eemil Karttunen
Milla Koistinen
Suvi Inkinen
Mari Toppari
Alex Karlsson
Annika Karlsson
Noora Silventoinen
saara simes
Pyry Miikkulainen
Ida Hiillos
Susanna Tilli
Camilla Ylisela
Katri Leppälaakso
VIDA OBENG-KWAAH
Petra Siira
Anne Rasku
Hannu Seppä
Ville Laitinen
Wai Chung Lam
Nea Malin
Electa Kamara
Florence Kamara
Sini Tuviala
Juha-Pekka Lempainen
Eeva-Leena Topi-Hulmi
Miro Aaltonen
Kati Rytkönen
Pipsa Paalama-Ernvall
Mia Pulkkinen
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Bodil Brenden
Kjetil Osmundsen
Taija Nurminen
Sarah-Jane Desilva
Akila Desilva
Lara McCoy Roslof
Elise Lampén
Johanna Lehtipuu
Anna-Kaisa Mero
Suvi-Sorja Sammalisto-Kemppainen
Matleena Lahti
Ben Thrash
Rachael Thrash
Anne Lehikoinen
Katariina Jämsä
Dmitrii Dosuzhev
Katja Boman-Hartonen
Mikko Hartonen
Marcus Tallberg
Aija Hukari
Heikki Lehmuskallio
Janne Huotari
Kristiina Nurminen
Kati Hiltunen
Alec Wright
Aleksi Anisimov
AGRON MORALIJA
Pia Lindén
Sami Myllylä
Ville Pesonen
Maija Antila
Kalle Grönman
Vaibhav Rane
Srikanth Yarlagadda
Marianna Korpela
Louise Chua
Teuvo Mattila
Martti Uotila
Sean de villiers
Linnea Laitinen
Ulla-riikka Laitinen
Hilla Karppinen
Mari Malinen
Kerttu Sauk
Nicole Renwall-Iivonen
Kaisa Sauk
James Sutton
Péter Lövei
Jessica Vähämaa
Esa Kukkonen
Anna Anisimova
Maija Puromies
Ninja Haaranen
Merilin Algma
Adna Sokolović
Tomi Nurminen
Zerina Smajović
Ari Piironen
Igor Soroka
Johanna Häkkinen
Ann-Marie Amthor
Stephan Thalmann
Juhani Korhonen
Andy Billington
Pekka Rajala
Antonio Matrone
Kati Boström
Riitta Hiltunen
Noora Vento
Terttu Halonen
Laura Karhu
Hassan Mouini
Luis Wulfert
Riikka Räsänen
Piia Lindroos
Michael Sturm
Terhi Wermundsen
Anna Wotherspoon
Eric PAQUAY
Pietari Torniainen
Taina Torniainen
Walter Concu
Tiia Strandell
Virve Kohtaniemi
Marjo Luusuaniemi
priyadarshi sharma
robin saroha
Noora Pumpanen
Antti Ahtiainen
Ville Harteela
Hoang Vo
Heidi Leino
Katja Pyhälä
Ilse Sundström
Hanna Surakka
Iina Leporanta-Varjus
Vertti Sinivalo
Joona Pekkala
Jarmo Kuivaniemi
Senja Sirkeinen
Nicolas Recorbet
Vesa Kaukjärvi
Ville Kaukjärvi
Elli Laine
Eeva Mörsky
Matilda Lindblom
Panu Henriksson
Heikki Helastinen
Musta-Pekka Ruuska
Marko Mettenranta
Pipsa Lunkka
Salla Kinnunen
Jaakko Lyytinen
Johanna Haiko
Joel Helin
Markus Helin
Elina Soila
Pekko Paajanen
Taru Möller
Charlotta Selin
Kristian Markkanen
Katja Peltola
Elisa Liimatainen
Jouni Hätinen
Suvi Myllymäki
Janina Backlund
Jasmin Ovaskainen
Pipsa Ilola
Paulo Sergio Sande dos Santos
Tanja Malo
Outi Jalovaara
Antti Hynönen
Fredrik Åkerlund
Kristina Tarson
Annika Viskari
Kaisa Raiski
Charlotte Schilling
Martin Guggemos
Aki Pyykkö
Meri-Tuuli Pyykkö
Christopher Williams
Ben West
Oliver Simonds
Prabhav Kolekar
Pratibha Kolekar
Vaibhav Kolekar
Laura Manninen
Üstün Ergenoglu
Antti Sakala
Niklas Lehtinen
Audrey ANASTASI
Elina Poikonen
Anabel Perez
MERIKE SIILIVASK
Artem Makarov
Emmi Lesonen
Ville Suni
Julia Suni
Aino-Maija Hyvönen
Kukka Corander
Antti Pitkänen
Susanna Saikkonen
Niklas Skog
Kaisa Wessman
Hannah Pousi
Reeta Ruija-Kärki
Niina Elo-Korpisaari
Noora Tanskanen
Tatu Korhonen
Veronika Hokkanen
Terje Kroon
Kamonwan Butkhrut
Ulises Aguilar
KP Alare
Jenni Roine
Ella Kaartinen
Mika Metsojoki
Juulia Suomala
Emilia Talvisaari
Jenna Karjalainen
Jessica Piedziak
Mia Le
Max Pekkala
Jussi Sandqvist
Igor Kononov
Jyrki Ruohomäki
Maria Shcherbina
Matti Honkela
Jenni Seise
Tiina Vartiainen
Roxanne Cadenne
Rebecca Laaksonen
Thibault Perrin
Marko Ollila
Sami Sajo
Lotta Malmivaara
Olli Malmivaara
Jaakko Mikkola
Allan Maloi
Boro Sanchis
Viktoria Unger
Rosalie Ovesná
Darius Schulz
Juuso Jänkälä
Manose Narava
Minna Kuivamäki
Ilia Batyrev
Jani Ruohola
Alexey Shelepaev
Antti Niemenmaa
Marika Niemenmaa
Iris Sorjonen
Akseli Majaranta
Catarina Mannila
rosa moujid
Joonas Kotilainen
mikael berg
Petri Enden
Alexej Belskij
Jussi Paulamäki
Minna Intke Hernández
Gonzalo Hernández Reyes
Laura Lammi
Otto Niemi
Olesia Iaskevich
Deidra Kivilompolo
Nina Liimatta
Maria Mroue
Inka Matilainen
Eino Aitamurto
Jimi Miettunen
Kaapo Viirret
Raido Must
Lari Rouvinen
Iines Juntunen
Clint Casano
Aku Rohula
Venla Jyrkinen
Vilja Kuoppala
Veikko Jeskanen
John Trehearn
Päivi Aaltonen
Tiina Allinniemi
Heidi Velasco
Antti Rintamäki
Niina Summerford
Laura Mononen
Riitta Heinonen
Henriikka Aalto
Veera Heinonen
Maarit Mielikäinen
Arto Pantsar
Elsa Mäkinen
Tiina Perälä
Terhi Leppänen
Tuija Metsäaho
Miika Makkonen
Niko Huuskonen
Mira Hoffström
Erika Rintamäenpää
Heli Ruuska
Suvi Lahti
Ilmari Mäkinen
Leena Rautanen-Saari
Timo Kiiveri
Tuomas Elo
Lilian Pallas
sirkku rinne
Auli Käyhkö
Heini Frangén
Viivi Kaakinen
Suvi Mattila
Ari Ukskoski
Sudharshan Masilamani
John Pradeep Manickam
JAYAKUMAR SAMBASIVAM
MUTHUKUMARASAMY RAVINDRAN
Prakash KB
Christoffer Masar
Sami Eskonlahti
Päivi Eskonlahti
Pyry Eskonlahti
Mika Huttunen
Ismo Puuronen
Frans Nilsén
Jarno Limnell
Sanni Sarelma
Amanda Rimpilä
Emilia Mattsson
Camilla Lohenoja
Saila Vihtari
Nina Kimmo
Lena Nyström-Puska
Anna Lehtinen
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Outi Rantala
Paula Uitti
Irene Ratschinsky
Inkeri Lindeman
Jussi Laimio
Mårten Bredarholm
Mari Pajamo
Anna Lagerroos
Minna Lahtinen
Artjom Fjodorov
Toni Honkaranta
Ole Antti Halonen
Riitta Järvenpää
Mariam Kojo
Patrick Irwin
Niina Rosti
Noa Rönkkö
Hilla Toivanen
Jan Egger
Beatrice Egger
Pertti Hänninen
Kirsi-Marja Peräkylä
Jari Sarja
Sujan Karanjeet
Ilkka Sipola
Teemu Junkkaala
Mika Särkelä
Saarastiina Nurmela
Jarkko Aro
Outi Huotari
Timo Viinikka
Iris Hyyrynen
Claudia Lincopan- Honkamäki
Joel Soosilla
Marja Järvinen
Vladimir Kekez
Arto Jokivuori
Claire Shaw
Anri Lehto
Pia Holmberg
Hailley Felter
Monika Milczarek
Bhawna Sharma
Catherine Räikkä
Noomi Kojo
Kati Mattsson
Vikke Niskanen
Virpi Taipale
Juan Trolia Avelli
Juulia Makkonen
Nella Kosonen
Laura Kiuru
Oskar Anttila
Milla Koskenniemi
mikko keskitalo
Linda Ottensmann
Robert Granfelt
Jussi Nieminen
simon rodgerson
hugh fitzpatrick
Jaani Heikkilä
Heidi Du Plessis
Tuomas Palomäki
Juha Linnanen
Joanna Saloranta
Jukka Majander
Radheya Pala
Soili Kosonen
Antti Pääkkönen
Tea Grönfors
Seppo Borenius
Tia Laipaik
Roman Tarabarin
Ritayan Biswas
Kristiina Huttunen
Päivi Vartia
Fernando Spano
Kati Pystynen
Maria Söderström
Carin Göthelid
Julia Silvennoinen
Juho Lehtoviita
Antti Mäki-Opas
Lilja Grönroos
Totti Toivonen
Zuzana Jindrova

276 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

26.9.2020 11:00

Add event to your calendar

Event location

Senaatintori
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi