Helsinki10 2020

Helsinki10 2020 juostaan 25.4.2020.

Ilmoittaudu mukaan 26 €:lla 30.9.2019 asti.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki10 2020 - 10 km (30 €)
2.1.2020 23:59 30,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki10 2020 - 10 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %) 2.1.2020 23:59 25,50 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (812)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Piia Lampela
Kari Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Mari Rauhala
Andreas Ioannidis
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Zoltan Toth
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Aleksi Kunnas
Aleksi Tossavainen
Alex Björklund
Alexandre Tellier
Amanda Kaukomies
Andras Pauko
Virve Rajamäki
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Wilma Viljanmaa
Aija Leinonen
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Emilia Väänänen
Hanna Rosti
Eija Sparre
Hannu Mäkinen
Harri Holma
Harri Pellikka
Heimo Laukkanen
Heli-Marie Palmiste
Henri Karjula
Henri Nokio
Henri Ryhänen
Henrik Fröberg
Henry Huuskonen
Ida Qvarnström
Iida Dahlman
Iisa Mäkinen
Ilona Larinkari
Ira Malmberg
Antti Latva-Koivisto
Hanna Nokio
Gunnar Meronen
Gun Finnberg
Giuseppe De Vincenzo
Frédéric Sihvola
Inna Aaltonen
Fabien Cadaut
Eve Fedotova
Esa Koli
Erkki Mäntyharju
Erkki Leppälä
Erja Saario
Emma Ilona Suni
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Jarmo-Juhani Huttunen
Jaana Andrews
Jaana Karjalainen
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jenni Leinonen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Kauko Harteva
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Laura Mononen
Katariina Hanski
Jari Uusitalo
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marika Lindgrén
Marina Kitaigorodski
Marketta Tuomi
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Juvonen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mirva Ojala
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Lea Oja
Noora Kuronen
Panu Koskinen
Paul Mcguire
Leena Mäkäräinen
Leevi Lepola
Linda Löfbacka-Skog
Laura Sunila
Ossi Kokkonen
Otso Mäki
Margit Huttunen
Lauren Oddie
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Taina Rytkönen
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Pekka Korsinkin
Pekka Raatikainen
Pertti Jäppinen
Petri Hämäläinen
Petri Kekki
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Kokko
Sari Vähäkuopus
Satu Ikonen
Satu Matero
Satu Ruutiainen
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Tapio Keskitalo
Tarja Oinonen
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Susann Härkönen
Tero Alanko
Timo Pelttari
Tom Rosenback
Tomas Sundholm
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuhidul Murad
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Pellikka
Timo Holopainen
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tiina Saikko
Tiina Ojala
Timo Korhonen
Tiina Henriksson
Timo Mieskylä
Tero Kunnas
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Hanna Kallio
Tommi Kallio
Jaakko Leikko
Elmo Pitkänen
Tomi Kyöstilä
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Laopo Xu
Gunnar Meronen
Saija Oksa
Tim Schjødte
Päivi Toivola
Sari Lehtonen
Olli Pitkänen
Nina Pitkänen
Minna Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Sini Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Kari Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Piia Koponen
Jyri Stenvall
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Sonja von Hertzen
Julia von Hertzen
Hanna Tallberg
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Ville Simola
Ulla Nevalainen
Tuure Koski
Tuomas Hyttinen
Tuija Niemi
Ville Pesonen
Sami Simola
Ulla-Maija Nurmi
Tianran Li
Toni Pasanen
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Tomi Rämä
Tomi Orassaari
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
marko sankelo
Sanni Mustajoki
Sarah Ajlan
Sari Antikainen
Sari Kokko
Satu Ståhlstedt
Sebastian Sandell
Severi Pahkala
Soile Suhonen
Susanna Lainio
Suvi Sankelo
Suvi Vaara
Sébastien Garcia
Tapio Alaviiri
Tapio Nurminen
Teija Konttori
Teija Rauhala
Pekka Kangas
Pekka Haavisto
Pavlina Gregorova
Panu Pahkamaa
Outi Aarnio
Oula Poikolainen
Sanna Kytölä
Pia Kanerva
Piita Penttinen
Pirjo Koskelainen
Pirjo Westerberg
REIJA FAGER
Petri Kekki
Pertti Jäppinen
Remco Schellingerhout
Riikka Jaakkola
Riikka Porvali
Riku Poikolainen
Pekka Lindeman
Sampo Salovesi
Samppa Lehtiniemi
Samuli Hakkarainen
Samuli Pahkala
Samuli Toropainen
Sanna Haikonen
Minni Marttinen-Forsman
Minna Strömsten
Minna Salorinne
Maria Sorvali
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Hollanti
Marko Ilva
Marko Pekkanen
Marko Tukiainen
Marru Lehtimäki
Martti Nurmi
Matti Ala-Nikkola
Matti Merivaara
Mia Sandell
Miika Mäntyniemi
Mika Korpela
Mika Lehtimäki
Minna Hirvonen
Minna Nylander
Otto Poikolainen
Olli Vesanto
Nina Forsström
Nina Erno-Ustinov
Niina Roth
Niclas Svahnström
Natalja Tsetsko
Kristian Svensson
Maria Koskelainen
Mari Leppämäki
Mari Laitinen
Maija Kivi
Liina Koponen
Leo Habib
Leif Pyykkönen
Laura Vuorimies
Laura Sunila
Laura Jylkkä
Lari Lohikoski
Lari Assmuth
Kurt Leuschel
Kirsi Vepsäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Hämäläinen
Kimmo Uusikumpu
Kevin Kamau
Kaveri Saminathan
Kauko Ruokolainen
Kati Blomqvist
Kalle Iloranta
Kalle Ahtola
Jyri Nevalampi
Juuso Utriainen
Jussi-Pekka Partanen
Jukka Seppänen
Janne Kalliomäki
Jari Palo
Jarno Salomäki
Jayden Khakurel
Jenna Mäkinen
Jenni Manninen
Jesse Kuusela
Johanna Hedvik
Johanna Lindfors
Jonna Palkispää
Jonna Riikonen
Joonas Paavola
Jorma Hekkala
José Velasco Pastor
Jouni Määttä
Juha Korhonen
Juha Piirainen
Juha Stenberg
Juha Tamminen
Jaana Kaspiola
Aleksi Palo
jani koskinen
Jani Pitkäranta
Jaana Miettinen
Jukka Ikkala
Jukka Elomaa
Jukka Ahonen
Juho Kauppi
Henna Lehikoinen
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Heini Hankanen
Jaakko Knuutila
Henrik Lyra
Anne Ruokamo
Annukka Lyra
Emilia Suhonen
Emilia Thomas
Esko Iloranta
Esko Syrjä
Etienne Brunaud
Ferenc Vilisics
Fernando Trolia Slamic
Francesco Allaix
Frans Karkkimaa
Frédéric Sihvola
Gabriele Marotta
Galyna Medyna
Ellinor Lück
Hanna Ikonen
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna-Maria Habes
Hannu Laurila
Hans Seidel
Harri Mäntynen
Harri Uotila
Heidi-Marie Savela
Heikki Räsänen
Henna Hurskainen
Ella Maisonlahti
Eija Airas
Eeki Ruponen
Daniil Jakovlev
Cristina Lahuerta de manuel
Christina Gates
Aulikki Nieminen
Assi Aalto
Arto Koskelainen
Artemis Filippou
Arna Thorgeirsdottir
Ari Mattila
Anu Tamminen
Anu Päivinen
Antti Toivanen
Antti Luostarinen
Antti Härmä
Antti Honka
Annukka Niemelä
Annika Kopra
Anniina Hjelt
Anna Rundelin
Alex Clark
Alpo Välimaa
ANDRES SIIM
Aapo Kinnunen
Aki Heinonen
Vuokko Härmä
Ville Ruokoja
Otto Savolainen
Tommi Lylykangas
Tommi Lindroos
Timo Isolammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Tiina Remes
Tatu Seppä-Lassila
Sonja Levan
Sini Koivunen
Simo Räsänen
Selma Virolainen
Sari Saarinen
Sari Antikainen
Sarath Singapati
Samuli Aho
Samujjwal Sahu
Salla Elina Salo
Saija Uuskoski
Ruslan Kazantsev
Riikka Sternberg
Petteri Tarkiainen
Petra Rautavuoma
Onerva Hurmerinta
Elsa Virolainen
Victorien Mermillon
Niina Salminen
Nea Nalli
Nea Hellman
Mikko Saloaro
Kristine Savolainen
Lassi Kurkijärvi
Laura Jylkkä
Laura Riijärvi
Marjaana Nikula
Marjo Marttinen
Matilda Miettinen
Miisa Salmela
Mika Miettinen
Mikaela Tervanen-Takala
Kaisa Ahopelto
Ona Sjögren
Anna Riijärvi
Kari Viljakainen
Kati Korkiakoski
Katja-Emilia Lillsunde
Julia Ruottinen
Nina Riikonen
Claes Grägg
Inkku Hautala
Jenni Vuorimäki
Johanna Hanwell
Johanna Selin
Johanna Suppi
Joni Tuomi
Anu Piironen
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Carita Autio
Christoffer Tenlenius
Daniel Melendez
Delfin Vassallo
Dmitry Zherbin
Elias Chowdhury
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Ann-Elisabeth Vuorinen
Annika Ilmaranta
Annika Lehtovuori
Antti Merivirta
Antti Tikanmäki
Anja Greschkowiak
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord

94 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
25.4.2020 13:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Senaatintori
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla