Helsinki10 2020

26.9.2020 11:00

Helsinki10 2020 juostaan 26.9.2020.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Helsinki10 2020 - 10 km (40 €)

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.7.2020 02:00
40,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki10 2020 - 10 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %)

Myynti päättyy 1.7.2020 02:00
34,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (1571)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Henrik Mäki
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Kari Lampela
Piia Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Mari Rauhala
Andreas Ioannidis
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Aija Leinonen
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Aleksi Kunnas
Aleksi Tossavainen
Andras Pauko
Amanda Kaukomies
Alex Björklund
Alexandre Tellier
Virve Rajamäki
Ira Malmberg
Emma Ilona Suni
Erja Saario
Erkki Leppälä
Erkki Mäntyharju
Esa Koli
Eve Fedotova
Fabien Cadaut
Frédéric Sihvola
Giuseppe De Vincenzo
Gun Finnberg
Gunnar Meronen
Hanna Nokio
Hanna Rosti
Hannu Mäkinen
Harri Holma
Harri Pellikka
Heimo Laukkanen
Heli-Marie Palmiste
Henri Karjula
Henri Nokio
Henri Ryhänen
Henrik Fröberg
Henry Huuskonen
Ida Qvarnström
Iida Dahlman
Iisa Mäkinen
Ilona Larinkari
Inna Aaltonen
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Elisa Ranta
Eija Sparre
Emilia Väänänen
Antti Latva-Koivisto
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Leinonen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Jaana Karjalainen
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Jari Uusitalo
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Jaana Andrews
Kauko Harteva
Katariina Hanski
Mitchel Tiznado
Marketta Tuomi
Mirva Ojala
MINNA JUVONEN
Laura Sunila
Lauren Oddie
Linda Löfbacka-Skog
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Leevi Lepola
Lesley Kiernan
Maarit Kuisma
Otso Mäki
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marika Lindgrén
Marina Kitaigorodski
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mischa Moss
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Noora Kuronen
Panu Koskinen
Paul Mcguire
Margit Huttunen
Ossi Kokkonen
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Petri Kekki
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Petri Hämäläinen
Pertti Jäppinen
Pekka Korsinkin
Paulina Vihavainen
Susann Härkönen
Paula Haikonen
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Vähäkuopus
Satu Ikonen
Satu Matero
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Pekka Raatikainen
Tapio Keskitalo
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Tuukka Karjalainen
Tero Alanko
Tero Kunnas
Tiina Henriksson
Tiina Ojala
Tiina Saikko
Timo Holopainen
Timo Korhonen
Timo Mieskylä
Timo Pelttari
Tomas Sundholm
Tomi Mänttäri
Tuomas Lepola
Tuula Majander
Tuula Pellikka
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tuhidul Murad
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Tommi Kallio
Hanna Kallio
Jaakko Leikko
Tomi Kyöstilä
Elmo Pitkänen
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Laopo Xu
Gunnar Meronen
Saija Oksa
Tim Schjødte
Päivi Toivola
Sari Lehtonen
Nina Pitkänen
Olli Pitkänen
Minna Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Tarja Pirttikangas
Kari Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
mati hussar
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Jyri Stenvall
Piia Koponen
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Hanna Tallberg
Sonja von Hertzen
Julia von Hertzen
Tiina Rekonen
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Ville Simola
Ulla Nevalainen
Tuomas Hyttinen
Tuure Koski
Tuija Niemi
Sami Simola
Ulla-Maija Nurmi
Ville Pesonen
Tomi Orassaari
Toni Pasanen
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Tomi Rämä
Sanni Mustajoki
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
marko sankelo
Tianran Li
Teija Rauhala
Teija Konttori
Tapio Nurminen
Tapio Alaviiri
Sébastien Garcia
Suvi Vaara
Suvi Sankelo
Susanna Lainio
Soile Suhonen
Severi Pahkala
Sebastian Sandell
Satu Ståhlstedt
Sari Antikainen
Sarah Ajlan
Liina Penttinen
Sanna Kytölä
Samuli Toropainen
Samuli Pahkala
Samuli Hakkarainen
Samppa Lehtiniemi
Sampo Salovesi
Sanna Haikonen
Riku Poikolainen
Riikka Porvali
Riikka Jaakkola
Remco Schellingerhout
REIJA FAGER
Oula Poikolainen
Outi Aarnio
Panu Pahkamaa
Pavlina Gregorova
Pekka Haavisto
Pekka Kangas
Pekka Lindeman
Pertti Jäppinen
Petri Kekki
Pirjo Westerberg
Pirjo Koskelainen
Pia Kanerva
Matti Ala-Nikkola
Minni Marttinen-Forsman
Maria Sorvali
Markku Hyvönen
Markku Laitinen
Marko Hollanti
Marko Ilva
Marko Pekkanen
Marko Tukiainen
Marru Lehtimäki
Martti Nurmi
Minna Salorinne
Matti Merivaara
Mia Sandell
Natalja Tsetsko
Miika Mäntyniemi
Mika Korpela
Mika Lehtimäki
Minna Hirvonen
Minna Nylander
Minna Strömsten
Otto Poikolainen
Olli Vesanto
Nina Erno-Ustinov
Niina Roth
Niclas Svahnström
Laura Vuorimies
Jyri Nevalampi
Laura Sunila
Mari Leppämäki
Maria Koskelainen
Laura Jylkkä
Lari Lohikoski
Lari Assmuth
Kurt Leuschel
Kristian Svensson
Kirsi Vepsäläinen
Maija Kivi
Kirsi Petäjä
Juuso Utriainen
Jussi-Pekka Partanen
Jukka Seppänen
Kirsi Hämäläinen
Kimmo Uusikumpu
Kevin Kamau
Kaveri Saminathan
Kauko Ruokolainen
Kati Blomqvist
Kalle Iloranta
Kalle Ahtola
Liina Koponen
Leo Habib
Leif Pyykkönen
Jukka Elomaa
José Velasco Pastor
Aleksi Palo
Jukka Ikkala
Jukka Ahonen
Juho Kauppi
Juha Tamminen
Juha Stenberg
Juha Piirainen
Juha Korhonen
Jouni Määttä
Jaana Kaspiola
Jaana Miettinen
jani koskinen
Jani Pitkäranta
Janne Kalliomäki
Jari Palo
Jarno Salomäki
Jayden Khakurel
Jenna Mäkinen
Jenni Manninen
Jesse Kuusela
Johanna Hedvik
Johanna Lindfors
Jonna Palkispää
Jonna Riikonen
Joonas Paavola
Jorma Hekkala
Fernando Trolia Slamic
Ferenc Vilisics
Etienne Brunaud
Esko Iloranta
Emilia Thomas
Ellinor Lück
Emilia Suhonen
Anne Ruokamo
Annukka Lyra
Heikki Räsänen
Heini Hankanen
Henna Hurskainen
Henna Lehikoinen
Henna Ukkonen
Henri Isaksson
Henrik Lyra
Heidi-Marie Savela
Jaakko Knuutila
Harri Uotila
Harri Mäntynen
Hans Seidel
Hannu Laurila
Hanna-Maria Habes
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna Ikonen
Galyna Medyna
Gabriele Marotta
Esko Syrjä
Frédéric Sihvola
Frans Karkkimaa
Francesco Allaix
Assi Aalto
Ella Maisonlahti
Aulikki Nieminen
Christina Gates
Cristina Lahuerta de manuel
Daniil Jakovlev
Antti Toivanen
Anu Päivinen
Anu Tamminen
Ari Mattila
Arna Thorgeirsdottir
Artemis Filippou
Arto Koskelainen
Anna Rundelin
Eija Airas
Anniina Hjelt
Annika Kopra
Eeki Ruponen
Annukka Niemelä
Antti Honka
Antti Härmä
Antti Luostarinen
Alex Clark
Aki Heinonen
Aapo Kinnunen
ANDRES SIIM
Alpo Välimaa
Ville Ruokoja
Vuokko Härmä
Salla Elina Salo
Onerva Hurmerinta
Otto Savolainen
Petra Rautavuoma
Petteri Tarkiainen
Riikka Sternberg
Ruslan Kazantsev
Saija Uuskoski
Victorien Mermillon
Tommi Lylykangas
Tommi Lindroos
Timo Isolammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Tiina Remes
Tatu Seppä-Lassila
Sonja Levan
Sini Koivunen
Simo Räsänen
Selma Virolainen
Sari Saarinen
Sari Antikainen
Sarath Singapati
Samuli Aho
Samujjwal Sahu
Elsa Virolainen
Mika Miettinen
Mikaela Tervanen-Takala
Ona Sjögren
Nina Riikonen
Niina Salminen
Anna Riijärvi
Mikko Saloaro
Nea Nalli
Nea Hellman
Julia Ruottinen
Kaisa Ahopelto
Kari Viljakainen
Kati Korkiakoski
Katja-Emilia Lillsunde
Kristine Savolainen
Lassi Kurkijärvi
Laura Jylkkä
Laura Riijärvi
Marjaana Nikula
Marjo Marttinen
Matilda Miettinen
Miisa Salmela
Claes Grägg
Delfin Vassallo
Dmitry Zherbin
Elias Chowdhury
Essi Kilpeläinen
Heikki Tuomela
Ilkka Herranen
Ilpo Ruottinen
Inkku Hautala
Jenni Vuorimäki
Johanna Hanwell
Johanna Selin
Johanna Suppi
Joni Tuomi
Anu Piironen
Anu Raahenmaa
Arja Jääskeläinen
Auli Pietarinen
Birgitta Raulo
Carita Autio
Christoffer Tenlenius
Daniel Melendez
Anja Greschkowiak
Antti Tikanmäki
Antti Merivirta
Annika Lehtovuori
Annika Ilmaranta
Ann-Elisabeth Vuorinen
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Benjam Jyrinki
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Eve Laitinen
Jani Laitinen
Heikki Hannikainen
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Sini Sandström
Jani Juhala
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Katriina Sahala
Kevin Collet
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Maria Bakathanasi
Pantelis Gramvousakis
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Narahari Kasagatta Ramesh
Maria Lashkul
Petri Uronen
Tarmo Juhola
Anna Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti
Katariina Kallio
Katja Kemppainen
Anna Asplund
Karoliina Grönlund
Antti Kuula
Riitta Ahti-Tuiskula
Katri Kari
Matias Hienonen
Vuokko Haaparanta
Gun Granqvist
Tero Mononen
Natalia Gerasina
Jaana Urm
Lilja Grönroos
Kaisa Tuiskula
Tomi Uusitalo
Satu Alatalo
Anne Mattsson
Alexandra Lahtinen
Heikki Heinonen
Heli Kähkönen
Lassi Laakso
Elise-mei Kaskinen
Aino Mielo
Venla Leinvuo
Kari Jagt
Jorma Jääskeläinen
Teija Maamela
Sami Maamela
Dmytro Cherepenin
Essi Eranka
Henriette Kristianssen
Ari-Pekka Niemi
Nathalie Huber
Erkki Vähäkallio
Anu Vähäkallio
Violeta Stamboliyska
Linda Hellman
Nikita Rebnitskiy
Alisa Vlasova
Katariina Kirsanova
Maria Kauko
Sami Ylikangas
Juho Häme
Aapo Valaranta
Antti Suuronen
Teppo Ahonen
Eeva-Maria Suuronen
Päivi Suomalainen
Vesa Rönty
Björn Eriksson
Lauri Löksy
Ragnar Freij-Hollanti
Risto Pekkala
Tomi Sinisaari
Francesco Lomio
Karthikesh Raju
Gayathri Ramachandran
Juho Kuokkanen
Laura Virtanen
Mikko Numminen
Tiia Nyyssönen
Tuukka Laukkanen
Heljä Franssila
Nimish Godbole
Noora Seppä
Kaisa Murdoch
Matti Sillanpää
Juha-Matti Hyttinen
Sami Pohjola
Erkki Ebeling
Saralotta Engblom
Saila Strand
Jesse Loisa
Claudia Rimondo
Susanna Aaltonen
Jutta Jaakola
Jorma Ikäheimo
Hanna-Leena Heikkilä
Sanna Karhu
Jenni Korkeaoja
Jani Lampinen
Sari Forsström
Petter Junni
Kimmo Alho
Iiris Jaakkola
Netta Fatal
Daniel Fernandez
Katri Svahnström
Leena Seitovirta
Namrata Kavde
Minna Kervinen
Karoliina Meurman
Jukka Vakkila
Christian Herold
Leena Laitinen
Erik Paulsen
Kariann Fotland
Yasmin Najjar
Elise Tykkyläinen
Mikhail Goloulnikov
Grisell Macdonel
Isabella Rantala
My Nguyen
Heidi Nurminen
Eeva Haverinen
Paavo Lambropoulos
Satu Vuorela
Laura Lahdenperä
Mika Palmgren
Hanna-Riikka Järvinen
Emma Piitulainen
Soile Vesikko-Pouta
Srinivas LakshmiKumar
Janne Juhala
Vadim Sorval
Harri Järvinen
Tommy Karlsson
Frits Soetmann
Mari Herranen
Marietta Pöntinen
Leena Jääskeläinen
Johanna Järviö
Thomas Federico
Paul van Erk
Elina Maunula
Anu Sihvonen
stephen law
Jonna Hanhisalo
Viia Viitanen
Kenth Lang
Satu Tala
Susanna Björkbacka
Marthina Korhonen
Sampo Korvenpää
Olivia Schalin
Emilia Örnmark
Rebecka Fokin
Karoliina Raiski
Heidi Kammonen
Saimi Sandell
Hanna Backman
Noora Ahlholm
Maiju Fernelius
Helen Talviste
Liisa Maalder
Helmi Hieta-aho
Helka Ilola
Marja Arminen
Janne Kaarla
Marko Lauhiala
Rafel-Eliel Ristikangas
Riikka Näveri
Arvind Rathore
Vesa Ristikangas
Peter Peitsalo
Aida Hoshiar
Lani Hartikainen
Marjo Ruippo
Inka Hänninen
Nea Hänninen
Kalle Sällström
Inna Kaluhina
Iikka Kotaja
Lotta Lassila
Micaela Rautiainen
Max Rautiainen
Tiia Lempinen
Nina Nummela
Marios Kerkemezos
Perttu Haliseva
Joonas Sainio
Kimmo Enävuo
Anu Koutuaniemi
Tatu Hämäläinen
Raigo Teiermanis
Päivi Wood
Peter Schalin
Hanna Lunttila
Laura Tolonen
Maarit Koivisto
Lauri Ebeling
Timi Heikkonen
Régis Déau
Mikko Pöllä
Soile Kettunen
Aimo Rantanen
Vilina Halonen
Minna Ojala
Salla Kiviranta
Reija Antila
Katri Leinonen
Minna Salonen
Mikael Hästö
Adam Munson
Jose Antonio Perez Alegre
Oona Uppman
Ida Malmi
Viljami Vuorilehmus
Liinu Kanerva
Juhani Kanerva
Sakari Saukkonen
Tiina Rönnberg
Laura Nurkka
Usko Manninen
Valera Hudoborodov
Constanze Sixt
Markus Sidoroff
Kjerstin Vang
Maria Charlotte Vang
Knut Arne Vang
Isabella Franck
Liisa Nokelainen
Mari Siivonen
Aivi Käba
Marjut Alatalo
Victoria Ristikangas
Marjo-Riitta Ristikangas
Paula Kosonen
Janika Lankinen
Pekka Vartiainen
Guillaume Macquart
Joseph Hamuyuni
Jani Myyryläinen
Antonino Vitale
Barbara Genocchi
Mirva Koskinen
Mika Huovinen
Sanna Koivunen
Marjo Pihlajamäki
Marko Rapeli
Johanna Johansson
Jatta Toro
Walter Holmgren
Tommi Laitinen
Pekka Jussila
Tytti-Maaria Viuhkola
Hanna Saari
Mikael Sjöblom
Tomi Tiiperi
Antti Savolainen
Daniel Sundqvist
Petri Lintula
Riina Kuuselo
Milla Westerlund
Kaisu Järvinen
Aki Ainetdin
Tanja Mattila
Reetta Minkkinen
Roel Freriks
Sari Kuisma
Amanda Aalto
Iida Mäkinen
Eva Pasquier
Peder Helland
Anne Manninen
Maria Borg
Maria Volkova
Eemil Karttunen
Milla Koistinen
Suvi Inkinen
Mari Toppari
Annika Karlsson
Alex Karlsson
Noora Silventoinen
saara simes
Pyry Miikkulainen
Ida Hiillos
Susanna Tilli
Camilla Ylisela
Katri Leppälaakso
VIDA OBENG-KWAAH
Petra Siira
Anne Rasku
Hannu Seppä
Ville Laitinen
Wai Chung Lam
Nea Malin
Electa Kamara
Florence Kamara
Sini Tuviala
Juha-Pekka Lempainen
Eeva-Leena Topi-Hulmi
Miro Aaltonen
Kati Rytkönen
Pipsa Paalama-Ernvall
Mia Pulkkinen
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Kjetil Osmundsen
Bodil Brenden
Taija Nurminen
Akila Desilva
Sarah-Jane Desilva
Lara McCoy Roslof
Elise Lampén
Johanna Lehtipuu
Anna-Kaisa Mero
Suvi-Sorja Sammalisto-Kemppainen
Matleena Lahti
Rachael Thrash
Ben Thrash
Anne Lehikoinen
Katariina Jämsä
Dmitrii Dosuzhev
Katja Boman-Hartonen
Mikko Hartonen
Marcus Tallberg
Aija Hukari
Heikki Lehmuskallio
Janne Huotari
Kristiina Nurminen
Kati Hiltunen
Alec Wright
Aleksi Anisimov
AGRON MORALIJA
Pia Lindén
Sami Myllylä
Ville Pesonen
Maija Antila
Kalle Grönman
Vaibhav Rane
Srikanth Yarlagadda
Marianna Korpela
Louise Chua
Teuvo Mattila
Martti Uotila
Sean de villiers
Linnea Laitinen
Ulla-riikka Laitinen
Hilla Karppinen
Mari Malinen
Kerttu Sauk
Kaisa Sauk
Nicole Renwall-Iivonen
James Sutton
Péter Lövei
Jessica Vähämaa
Esa Kukkonen
Anna Anisimova
Maija Puromies
Ninja Haaranen
Merilin Algma
Adna Sokolović
Tomi Nurminen
Zerina Smajović
Ari Piironen
Igor Soroka
Johanna Häkkinen
Ann-Marie Amthor
Stephan Thalmann
Juhani Korhonen
Andy Billington
Pekka Rajala
Antonio Matrone
Kati Boström
Riitta Hiltunen
Noora Vento
Terttu Halonen
Laura Karhu
Hassan Mouini
Luis Wulfert
Riikka Räsänen
Piia Lindroos
Michael Sturm
Terhi Wermundsen
Anna Wotherspoon
Eric PAQUAY
Taina Torniainen
Pietari Torniainen
Walter Concu
Tiia Strandell
Marjo Luusuaniemi
Virve Kohtaniemi
priyadarshi sharma
robin saroha
Noora Pumpanen
Antti Ahtiainen
Ville Harteela
Hoang Vo
Heidi Leino
Katja Pyhälä
Ilse Sundström
Iina Leporanta-Varjus
Hanna Surakka
Vertti Sinivalo
Joona Pekkala
Jarmo Kuivaniemi
Senja Sirkeinen
Nicolas Recorbet
Ville Kaukjärvi
Vesa Kaukjärvi
Elli Laine
Eeva Mörsky
Matilda Lindblom
Panu Henriksson
Musta-Pekka Ruuska
Heikki Helastinen
Marko Mettenranta
Pipsa Lunkka
Salla Kinnunen
Jaakko Lyytinen
Johanna Haiko
Joel Helin
Markus Helin
Elina Soila
Pekko Paajanen
Charlotta Selin
Taru Möller
Kristian Markkanen
Katja Peltola
Elisa Liimatainen
Jouni Hätinen
Suvi Myllymäki
Janina Backlund
Jasmin Ovaskainen
Pipsa Ilola
Paulo Sergio Sande dos Santos
Tanja Malo
Outi Jalovaara
Antti Hynönen
Fredrik Åkerlund
Kristina Tarson
Annika Viskari
Kaisa Raiski
Martin Guggemos
Charlotte Schilling
Meri-Tuuli Pyykkö
Aki Pyykkö
Christopher Williams
Ben West
Oliver Simonds
Prabhav Kolekar
Pratibha Kolekar
Vaibhav Kolekar
Laura Manninen
Üstün Ergenoglu
Antti Sakala
Niklas Lehtinen
Audrey ANASTASI
Anabel Perez
Elina Poikonen
MERIKE SIILIVASK
Artem Makarov
Emmi Lesonen
Ville Suni
Julia Suni
Aino-Maija Hyvönen
Kukka Corander
Antti Pitkänen
Susanna Saikkonen
Niklas Skog
Kaisa Wessman
Hannah Pousi
Reeta Ruija-Kärki
Niina Elo-Korpisaari
Noora Tanskanen
Tatu Korhonen
Veronika Hokkanen
Terje Kroon
Kamonwan Butkhrut
KP Alare
Jenni Roine
Ella Kaartinen
Mika Metsojoki
Juulia Suomala
Emilia Talvisaari
Jenna Karjalainen
Jessica Piedziak
Mia Le
Max Pekkala
Jussi Sandqvist
Igor Kononov
Jyrki Ruohomäki
Maria Shcherbina
Matti Honkela
Jenni Seise
Tiina Vartiainen
Roxanne Cadenne
Rebecca Laaksonen
Thibault Perrin
Marko Ollila
Sami Sajo
Olli Malmivaara
Lotta Malmivaara
Jaakko Mikkola
Allan Maloi
Boro Sanchis
Viktoria Unger
Rosalie Ovesná
Darius Schulz
Juuso Jänkälä
Manose Narava
Minna Kuivamäki
Ilia Batyrev
Jani Ruohola
Alexey Shelepaev
Antti Niemenmaa
Marika Niemenmaa
Iris Sorjonen
Akseli Majaranta
Catarina Mannila
rosa moujid
Joonas Kotilainen
mikael berg
Petri Enden
Alexej Belskij
Jussi Paulamäki
Gonzalo Hernández Reyes
Minna Intke Hernández
Laura Lammi
Otto Niemi
Deidra Kivilompolo
Olesia Iaskevich
Nina Liimatta
Maria Mroue
Inka Matilainen
Eino Aitamurto
Jimi Miettunen
Kaapo Viirret
Raido Must
Lari Rouvinen
Iines Juntunen
Clint Casano
Aku Rohula
Venla Jyrkinen
Vilja Kuoppala
Veikko Jeskanen
John Trehearn
Päivi Aaltonen
Tiina Allinniemi
Heidi Velasco
Antti Rintamäki
Niina Summerford
Laura Mononen
Riitta Heinonen
Henriikka Aalto
Veera Heinonen

242 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

26.9.2020 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Senaatintori
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi