Helsinki10 2023

22.4.2023 20:30

Helsinki10 2023 juostaan 22.4.2023.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2022 02:00
29,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (252)

Annamari Heimonen
Niina Nenonen
pertti Jäppinen
Kaarina Bäck
Meri Verho
Mikko Mänttäri
Hanna Rosti
Ruut Laakso
Pia Kylmäpuro
Irene Pérez Molina
Sanna Vatjus
Satu Taivainen
Kai Jäntti
Toni Holmberg
Jori Hellstedt
Camilla Yliselä
Alexandra Abzalova
Susanna Tilli
Sirkku Mäntynen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Miikka Jyrkönen
emma suni
Lasse Myllys
Miikka Salminen
Milla Sallinen
Niina Rahman
Hafizur Rahman
Laura Mononen
Wongrit Virolainen
Nimish Godbole
Maria Chernysheva
Raigo Teiermanis
Aleksi Palo
Namthip Flinck
Satu Uusivirta
Ville Laitinen
Jassu Laivuori
Camilla Eestilä
Samantha Potts
Johanna Vanninen
Ivana Adamcova
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Mika Bergman
Mika Huttunen
Aino Liimatainen
Lauri Kurikka
Péter Tóth
Markku Hyvönen
Tuula Majander
Jyri Forsström
Marjatta Okkonen
Mark van Heeswijk
Karin Akrong
Minna Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Veronika Aspås
Saga Bruun
Jenni Rinkelo
Wilma Viljanmaa
KRISTIINA PYNNÖNIEMI
Anne Lahtinen
Niko Lindholm
Tommi Soratie
Sandra Uotila
Hannu Laurila
Tatu Korhonen
Päivi Peltokumpu
Angelika Matlanga
Eija Hurri
Antti Piironen
Meeri Seppik
Tuomas Tikkanen
Tuula Ansamäki
Milla Peurakoski
Manu Orpana
Leevi Lepola
Riku Välivaara
Aleksi Somervaara
Marios Kerkemezos
Sami Kuusemaa
Tuomas Pirskanen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Martti Kaasalainen
Tommi Rautavalta
Tomi Peurakoski
Niklas Lehtinen
Milla Härmä
Jenni Ahosilta
Emma Taittonen
Tinka Kotituomi
Kim Jaatinen
Tarja Stålberg
Vera Tattari
Marina Kitaigorodski
Kauppi Kujala
Sakari Saukkonen
Marina Weckström
Satu Rautavalta
Valeri Tuhkanen
Olli Lönnberg
Tytti Marttila
Inka Karhunsuo
kari lehtinen
Tommi Pyykkö
Hanna Hyyryläinen
Olli Salomaa
Jenni Villa
José Velasco
Anna Elo
Anastasia Levchenko
Sauli Nurmi
Petra Koivula
Veera Välikangas
Tiina Yli-Ilkka
Jan Tammela
Antti Ahtiainen
Annarita Koli
Malgorzata Szczypka-van Heeswijk
Toni Honkaranta
Joni Andersson
Sami Teponoja
Kanya Ngao-osa
Alice Päärmann
Kristi Saard
Joseph Hamuyuni
Nico Kilpeläinen
Petri Järvinen
Juho Rauta
Kalle Pohls
Tuomas Mattila
Taneli Leiskamo
Juha Määttänen
Timo Korhonen
John Trehearn
Tanja Malo
Senja Koskinen
Siiri Suomala
Teresa Vest
Päivi Santala
Sanna Kants
Juulia Möksy
Tiina Otala
Suvi Koskinen
Jonna Palkispää
Antti Riihimäki
Minna Löytynoja
Anna Immonen
Pia Sjögren
Muhammad Irfan Khan
Satyanarayana Knv
Sami Nenonen
Katja Karhu
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Katja Keiho-Lintula
Arnaud Petit
Kaija Purhonen
Harri Kiviniemi
Rada Kyntäjä
Jessica Hård af Segerstad
Olli Pakonen
Ilkka Korhonen
Riitta Puskala
Somporn Kopisto
Tuan Lam
Tanja Manninen
Eerika Isometsä
Gabriela Adriana Grigoras
Alexandru Valentin Pradais
Annariina Ruokamo
Perttu Haliseva
Heljä Franssila
Raisa Huotari
Senja Sirkeinen
Nicolas Recorbet
Milla-Riina Vainio
Eveliina Rautiainen
Kassu Teitto
Anssi Lahdensalo
Jenni Miebs
Maitane Yela Valencia
Piia Parkkali
Joona Anttila
Janne Outinen
Pasi Savolainen
Irina Dalfors
Juha Kuosmanen
Ian MacGregor-Fors
Manuel Langer
pasi Nielikäinen
Emilia Lahti
Olli Piilonen
Janne Teräväinen
Sirpa Lehtinen
Petri Kekki
Magnus Westerlund
Ida-Maria Sunell
Anna Ilonen

53 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

22.4.2023 20:30

Päättyy:  

22.4.2023 22:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi