Helsinki10 2023

22.4.2023 20:30

Helsinki10 2023 will be run 22.4.2023.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. You can read more detailed instructions on payments with sport vouchers here. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 1.9.2022 02:00
27,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (165)

Annamari Heimonen
Niina Nenonen
pertti Jäppinen
Kaarina Bäck
Meri Verho
Mikko Mänttäri
Hanna Rosti
Ruut Laakso
Pia Kylmäpuro
Irene Pérez Molina
Sanna Vatjus
Satu Taivainen
Kai Jäntti
Toni Holmberg
Jori Hellstedt
Camilla Yliselä
Alexandra Abzalova
Susanna Tilli
Sirkku Mäntynen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Miikka Jyrkönen
emma suni
Lasse Myllys
Miikka Salminen
Milla Sallinen
Niina Rahman
Hafizur Rahman
Laura Mononen
Wongrit Virolainen
Nimish Godbole
Maria Chernysheva
Raigo Teiermanis
Aleksi Palo
Namthip Flinck
Satu Uusivirta
Ville Laitinen
Jassu Laivuori
Camilla Eestilä
Samantha Potts
Johanna Vanninen
Ivana Adamcova
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Mika Bergman
Mika Huttunen
Aino Liimatainen
Lauri Kurikka
Péter Tóth
Markku Hyvönen
Tuula Majander
Jyri Forsström
Marjatta Okkonen
Mark van Heeswijk
Karin Akrong
Minna Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Veronika Aspås
Saga Bruun
Jenni Rinkelo
Wilma Viljanmaa
KRISTIINA PYNNÖNIEMI
Anne Lahtinen
Niko Lindholm
Tommi Soratie
Sandra Uotila
Hannu Laurila
Tatu Korhonen
Päivi Peltokumpu
Angelika Matlanga
Eija Hurri
Antti Piironen
Meeri Seppik
Tuomas Tikkanen
Tuula Ansamäki
Milla Peurakoski
Manu Orpana
Leevi Lepola
Riku Välivaara
Aleksi Somervaara
Marios Kerkemezos
Sami Kuusemaa
Tuomas Pirskanen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Martti Kaasalainen
Tommi Rautavalta
Tomi Peurakoski
Niklas Lehtinen
Milla Härmä
Jenni Ahosilta
Emma Taittonen
Tinka Kotituomi
Kim Jaatinen
Tarja Stålberg
Vera Tattari
Marina Kitaigorodski
Kauppi Kujala
Sakari Saukkonen
Marina Weckström
Satu Rautavalta
Valeri Tuhkanen
Olli Lönnberg
Tytti Marttila
Inka Karhunsuo
kari lehtinen
Tommi Pyykkö
Hanna Hyyryläinen
Olli Salomaa
Jenni Villa
José Velasco
Anna Elo
Anastasia Levchenko
Sauli Nurmi
Petra Koivula
Veera Välikangas
Tiina Yli-Ilkka
Jan Tammela
Antti Ahtiainen
Annarita Koli
Malgorzata Szczypka-van Heeswijk
Toni Honkaranta
Joni Andersson
Sami Teponoja
Kanya Ngao-osa
Alice Päärmann
Kristi Saard
Joseph Hamuyuni
Nico Kilpeläinen
Petri Järvinen
Juho Rauta

35 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

22.4.2023 20:30

Ends:  

22.4.2023 22:30

Add event to your calendar

Event location

00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi