Tapahtuman oletuskuva

29.1.2021 08:30

logorivi.png (49 KB)

 

Mitkä taidot ovat huomisen myynnin ytimessä?
 

Maailma on menossa yhä digitaalisempaan suuntaan, mutta vastapainona pehmeitä taitoja, kuten aitojen yhteyksien luomista ja empatiaa, arvostetaan yhä enemmän. Pehmeät taidot ovat ratkaisevan tärkeässä roolissa myös myyntityössä. Pehmeät taidot vaikuttavat suoraan kykyymme ajatella luovasti sekä toimia ongelmanratkaisu- tai myyntitilanteissa. Jatkuva oppiminen, luovuus, vuorovaikutus ja empatia ovat modernin myynnin ytimessä. Näiden lisäksi myös vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat huomisen myynnin keskiössä. 

 

Tervetuloa Huomisen myynti -virtuaalitapahtumaan.

Tapahtumassa kuulet asiantuntijapuheenvuoroja pehmeistä taidoista myynnissä: jatkuvasta oppimisesta, luovuudesta, tunneälykkyydestä sekä vastuullisuudesta. Pääset syventymään teemoihin erillisissä keskusteluhuoneissa ja tapahtuman päätteeksi saat myös käytännön työkaluja oppimasi jatkokehittämiseen. 

Tapahtuman teemaa lähestytään myyntinäkökulmasta, mutta myynti koskee pitkälti meitä kaikkia. Oletko joskus yrittänyt saada muita vakuuttumaan ideoistasi tai vaikka omista taidoistasi?


Päivitämme asiantuntijapuhujamme tapahtumasivulle pian! 

Mikä: Huomisen myynti -tapahtuma on verkossa järjestettävä puhujatapahtuma. Tapahtuma on avoin kaikille ja maksuton. Tapahtuman järjestää Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hanke.

Milloin: Perjantaina 29.1.2021 klo 8.30 - 12.30

Kenelle: Sinulle, joka pohdit seuraavia asioita:

Mitkä taidot ovat tulevaisuuden työelämässä tärkeitä?
Mitä arvoa pehmeät taidot tuovat myyntityöhön?
Mitä on jatkuva oppiminen ja miksi se tulisi omaksua?

Mitä jää käteen:
Uusia näkökulmia, uusia yhteyksiä sekä asiantuntijoiden luomia materiaaleja, joiden avulla voit viedä tapahtuman aikana opitun myös omaan arkeesi.

Paikkoja ei enää tarjolla.

Yhteistyökumppanit: 

 

Yhteistyökumppani Kaleva Media on mukana mahdollistamassa tapahtuman vastuullisuus-teemaa. Kaleva Media on toiminut pohjoisen puolesta yli 120 vuotta. Tarkoituksemme on vahvistaa pohjoisen henkistä ja taloudellista vireyttä sekä ihmisten ylpeyttä omista juuristaan. Sisältöliiketoimintamme kattaa koko pohjoisen leveyden ja markkinoijille tarjoamme mediatilat myös valtakunnalliseen tavoittamiseen sekä kattavat markkinointipalvelut, jotka nojaavat kasvun rakentamiseen asiakkaillemme. Panostamme liiketoiminnoissamme digitaalisiin sisältöihin ja asiakkuuksiin, monikanavaiseen logistiikkaan, datan hyödyntämiseen ja hyvään johtamiseen.


Yhteistyökumppani Innovaatiokeskus on mukana mahdollistamassa tapahtuman luovuus-teemaa. Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteinen Innovaatiokeskus on palvelu, joka auttaa korkeakoululähtöisien ideoiden kaupallistamisessa ja kohtauttaa yrityksiä tutkimus- ja kehitystyön kanssa. Autamme ideoita alkuun, lentoon ja maailmalle.

Tapahtuman pääpuheenvuoro tulee tulevaisuustalo Sitrasta, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Järjestäjä: 

 

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Myyntiosaaminen kasvun kesköön -hanke (Myski). Hankkeeseen on saatu Euroopan Sosiaalirahaston rahoitusta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 1.4.2019-31.3.2022. Tämän lisäksi kaikki toteuttajat osallistuvat rahoitukseen omalla osuudellaan. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina OSAO ja Oulun yliopisto. Lue hankkeesta lisää: www.oamk.fi/myski 

 

Puhujat: 

Jaakko Sahimaa Jaakko Sahimaa (PsM, DI) on yrittäjä, organisaatiopsykologi tutkija ja kirjailija. Tapahtumassa Sahimaa puhuu myynnin psykologiasta ja teemoista, joita jokaisen myyntityötä tekevän tulisi ymmärtää itsestään ja psykologiasta. Puheenvuorossaan Sahimaa kertoo muun muassa luovasta ongelmanratkaisusta ja sisäisestä motivaatiosta myyntityössä.
huomisen-myynti-puhujat-5.png (279 KB) Niina Ratsula on kansainvälisen pörssiyritysuran tehnyt ja kauppatieteiden tohtoriksi väitellyt vastuullisen työelämän huippuosaaja, yrittäjä sekä kirjailija. Niina vie kuulijansa matkalle, jossa vastuullisuus lähtee jokaisen yksilön omasta ajattelusta, päätöksenteosta ja yrityskulttuurista. Ratsula johdattelee kuulijansa pohtimaan, mitä vastuullisuus ja eettisyys tarkoittaa myyntiorganisaation näkökulmasta. Mitä jokaisen myyntityötä tekevän tulisi huomioida omassa sekä organisaation toiminnassa sen varmistamiseksi, että asiakkaalle annettu lupaus vastuullisuudesta tulee lunastetuksi?
jonna-koponen.jpg (184 KB) Jonna Koponen toimii myynnin ja asiakaskohtaamisen apulaisprofessorina (tenuretrack) LUT-yliopistossa. Jonna tutkii ja opettaa kansainvälistä myyntiä, myyntiviestintää, asiakassuhteita sekä vuorovaikutusosaamista myynnissä. Tapahtumassa Jonna puhuu vuorovaikutuksen ja empatian merkityksestä myynnissä. Puheenvuorossaan hän kertoo osallistujille mitä myynnin vuorovaikutusosaaminen on ja miten jokainen voi kehittää vuorovaikutusosaamistaan.
miikkapirinen-4326_jpg.jpg (21 KB) Perttu Jämsén on Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -teeman monitoimimies, joka vetää työn muutokseen ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Perttu työskentelee asiantuntijana Osaamisen aika -projektissa ja tarkastelee elinikäisen oppimisen problematiikkaa erityisesti työn murroksen näkökulmasta. Tapahtuman pääpuheenvuorossa Perttu kertoo osallistujille työn muutoksesta ja jatkuvasta oppimisesta.

 

Ajankohta

Alkaa:  

29.1.2021 08:30

Päättyy:  

29.1.2021 12:30

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota yhteyttä Myski-hankkeen yhteyshenkilöön Elina Kaihuaan

(+358) 40 630 4835

elina.kaihua@oamk.fi

www.oamk.fi/myski