Tapahtuman oletuskuva

Tunne ilmasto: Ilmastonmuutos ja tulevaisuuden taidot, verkkokoulutus 9.10.2021

9.10.2021 09:00

Verkossa, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille

Koulutuksen tavoitteena on omien taitojen kehittäminen ja vahvuuksien löytäminen tulevaisuuden työelämän ja aktiivisen kansalaisuuden näkökulmista. Yhteiskunnassa, jossa tieto karttuu ja uudistuu nopeasti, monet vuorovaikutus ja vaikuttamistaitojen kaltaiset taidot nousevat tärkeään asemaan. 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 2 op ja siihen kuuluu ennakkotehtävä, tämä etäpäivä ja kehittämistehtävä.

Koulutuksen sisältö

Ilmastonmuutos, sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen muuttavat yhteiskuntaamme ja työn tekemisen tapoja. Tämä on syytä huomioida koulutuksessa jo nyt. Yhteiskunnassa, jossa tieto karttuu ja uudistuu nopeasti, monet vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojen sekä kriittisen ajattelun kaltaiset taidot nousevat tärkeään asemaan. On kyettävä työskentelemään yhdessä entistä joustavammin ja luovemmin. Valmiuksien harjoittelu kasvattaa itsetuntoa ja tuo varmuutta sekä vahvistaa toivon ja selviytymisen näkökulmaa kasvatuksessa.

Koulutusosio sisältää yhden etäpäivän sekä itsenäiseen työskentelyyn ja soveltavaan oppimiseen työpaikalla (koulussa) kannustavia tehtäviä. Etäpäivä koostuu asiantuntijaluennoista ja toiminnallisista harjoituksista.

Tunne ilmasto -koulutusten tavoitteena on käynnistää ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä muutosprosesseja kasvattajissa ja konkreettisia ilmastotoimia kouluissa. Ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta tuo merkityksellisyyden tunnetta, voimauttaa ja auttaa käsittelemään ilmastotunteita. Katso kaikki koulutukset täältä

Tunne ilmasto on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke.

Kenelle koulutus soveltuu

Koulutus sopii kaikille työssäkäyville opettajille ja kasvattajille. Aihetta käsitellään erityisesti yläkoulun näkökulmista, mutta koulutus sopii kaikille opettajille.

Tietoa kouluttajista

Pinja Sipari on BMOL:n ympäristökasvatuksen asiantuntija ja kokenut etäkouluttaja.
Aura Piha on SYKLIn kouluttaja ja kestävän kehityksen asiantuntija.

Lisätietoja:

Isa Mäkelä
Suomen ympäristöopisto Sykli
+358 50 367 7855
isa.makela@sykli.fi

 

Paikkoja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

9.10.2021 09:00

Päättyy:  

9.10.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkossa, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille


Lisätiedot

Isa Mäkelä

050 367 7855

isa.makela@sykli.fi