Tapahtuman oletuskuva

Yritysvastuu, ilmastotyö ja kiertotalousosaaminen kaupan alalla

1.7.2023 00:00

Verkko-opinnot, jatkuva haku

Ympäristötietoisuus vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen koko ajan enemmän. Vihreä siirtymä sekä viranomaisten toimet muokkaavat kaupanalaa kiihtyvällä vauhdilla. Tule mukaan maksuttomaan koulutukseen yritysvastuusta, ilmastotyöstä ja kiertotaloudesta kaupan alalla. Koulutuksesta saat paljon ympäristötietoa kaupan alalta. Opit asiakkaiden tarpeista, kierrätyksestä ja saat ilmasto-osaamista.

Tämä maksuton verkkokoulutus on suunniteltu suoritettavaksi teemoittain ja aloittaa voit sinulle sopivaan ajankohtaan ja opiskella sujuvasti työsi ohessa. Teemojen osia voi halutessaan yhdistellä tai suorittaa erikseen. Jos haluat, voit suorittaa vaikka vain yhden tai kaksi osaa.Yhden osion suoritat parissa päivässä. Kun olet suorittanut jonkin koulutuksen osan, saat suorituksestasi todistuksen. 

Ilmoittaudu maksuttomaan koulutukseen tästä!

Koulutuksen teemat:

Johdanto ympäristökysymyksiin

 • Luonnon kiertokulku ja ympäristökysymykset. Hiilen kierto, ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen
 • Yksilö ja yhteiskunta kestävän tulevaisuuden toimijoina. Yksilöt, kotitaloudet, työpaikat ja yhteiskunnan toimijat vaikuttavat tulevaisuuden rakentumiseen.
 • Materiaalit ja hyötykäyttö. Materiaalien merkitys ympäristölle, tapoja vähentää saastumista, materiaalien uusiokäyttö.
 • Jätteiden lajittelu ja käsittely. Johdanto jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen, kiertotalouden idea ja merkitys.

Ura kestävän kehityksen mukaisessa tulevaisuuden kaupassa

 • Johdanto kestävään kehitykseen. Kokonaisuus kestävän kehityksen perusteista.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus työelämään ja urakehitykseen. Tutustutaan kestävän kehityksen mukaisiin tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja viedään tieto omaan osaamis- ja urasuunnitteluun.
 • Tunne ilmasto. Johdanto ilmastonmuutokseen ja tulevaisuuden taidot.

Vastuullisuus kaupan alalla

 • Kaupan roolin hahmottaminen ilmasto- ja vastuullisuustyössä.
 • Taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kauppa.
 • Vastuullinen verkkokauppa. Verkkokaupan ympäristönäkökulmat (pakkaukset, logistiikka, palautukset).
 • Yritysanalyysi kestävyyden ja tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta.
 • Johdanto laatu- ja ympäristöjärjestelmiin.

Ympäristötietoinen kuluttaja

 • Kuluttajakäyttäytyminen kestävän kehityksen vauhdittajana. Asiakasryhmien tunnistaminen ja asiakkaat kestävän kehityksen vauhdittajina.
 • Asiakkaiden odotukset - selvitys kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Ympäristöviestintä. Ympäristöviestinnän perusteet, ympäristö-väittämät ja viherpesu.
 • Ympäristömerkit. Ympäristömerkit sekä ympäristöystävälliset tuotteet ja tuotetietous, alkuperämerkit.
 • Jakamistalouden ja vertaiskaupan ymmärtäminen ja kehittäminen osaksi kaupan liiketoimintaa. Jakamistalous kiertotalouden edistäjänä, jakamisalustat, vertaiskauppa, digitaaliset sovellukset.

Ympäristöosaaminen

 • Ajankohtaista ympäristöosaamista. Ympäristöturvallisuuskortti -koulutus, uuden jätelain vaikutukset, energia- ja materiaalitehokkuus, ilmastonmuutoksen ajankohtaistilanne, luonnon monimuotoisuus.
 • Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälkivaikutus. Laskentatyökaluja hiilijalanjälkeen, hiilikädenjälki-vaikutus.
 • EU:n asettama ja kansallinen sääntely, ennakointi ja siihen vastaaminen. EU:n kauppaa koskevat säännökset; standardit, tuotevaatimukset ja näiden arviointi.

Kiertotalouden konseptien huomioiminen kaikissa toimitusketjun osissa

 • Kiertotalouden kokonaiskuva ja liiketoimintamallit, jätteen synnyn ehkäisy, jätejakeet ja kierrätys, hävikin minimointi ja hyödyntäminen, kiertotalouden mukaiset, logistiikkaratkaisut, kaupan energiatehokkuus, tuote palveluna -malli ja elinkaariratkaisut, kiertotalouden kehittäminen omassa toiminnassa – kehitystyö.

Koulutuksen kohderyhmä:

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen JOTPA:n rahoittamaa ja ensisijaisesti siihen voivat osallistua kaikki kaupan alalla työskentelevät. 

Ilmoittaudu maksuttomaan koulutukseen tästä!

Lisätietoja:

Jane Saarnia
jane.saarnia@sykli.fi
p. 0400 678 705

Terhi Liettilä
terhi.liettila@sykli.fi 
p. 046 922 7696

 

 

 

Ajankohta

Alkaa:  

1.7.2023 00:00

Päättyy:  

30.6.2024 00:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Verkko-opinnot, jatkuva haku


Lisätiedot

Jane Saarnia

0400678705

jane.saarnia@sykli.fi