Kaisaniemen Juoksu 2022

17.9.2022 12:00

Kaisaniemen puisto

Kaisaniemen Juoksu 2022 juostaan 17.9.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (246)

Annamari Heimonen
Jarno Ikonen
Aleksi Tossavainen
Juho Häme
Antti Piironen
Iiro Hietamäki
Sari Peurasaari
Harriet George
Ulises Aguilar
Ivan Zaitsev
Ali Hassinen
Sanna Merjokari
Mika Apell
Martha Cecilia Largaespada Roque
Arttu Vainio
Patrik Levlin
Aiten Jagafär
Jussi Laatikainen
Johanna Heiskanen
Minna Stern
Jukka Anttalainen
Anna-Reetta Säkkinen
Petri Joutsi
Tanja Koskela
Ilmari Tiitinen
Elisa Lejeune
Hannes Pasanen
Veera Anttila
Anne Lyytinen
Hanna Paldanius
Kaija Junttila
Satu Matero
Tapio Niitynperä
Mirva Palfrey
Kalle Tuomi
Tuomas Lepola
Anu Sintonen
Natalia Glushenkova
Katri Ioannidis
Outi Vilamo
Laura Nissinen
Sami Hantula
Veka Ohtamaa
Jani Hirvonen
Oona Heinonen
Henna Venäläinen
Suvi Heikkinen
Enni Saikkonen
Perttu Pöntinen
Päivi Mäkikyrö
Katja Ala-Hynnilä
Iida Maksimainen
Mikaela Schröder
Janne Kuoppala
Krista Rouvinen
Kaisa Möttönen
Jonna Paasonen
Satu Leino
Elina Nikkanen
Kirsi Pystynen
Hanna Vänskä
Henri Toivari
Oso Hautamo
Jaana Miettinen
Marko Kyllönen
Ida-Kaisa Isoviita
Jouni Valtonen
Teemu Sihvonen
Eetu-Antero Virta
Sallamari Salonen
Francesco Allaix
Toni Rantanen
Jaana Pesonen
Kalle Heikkinen
Annukka Tallberg
Lassi Peltola
Arttu Palmu
Anna Böhm
Ville Sjöman
Lysenkov Ivan
Risto Luht
IGOR MIKHAYLOV
Hanna Sinkko
Marko Nirhola
Markus Korhonen
BENARD KIPCHUMBA
Johanna Oikarinen
Sara Markko
Marko Neirola
Inkamia Aro
Paolo Combi
Hannu Salmenjaakko
Ronja Sonninen
Samuli Kemppainen
Christian Bergman
Tommi Airaksinen
Arttu Haavisto
Milka Koskipirtti
Joni Puranen
Timi Tikkanen
Sander Ramboer
Mimosa Björn
Meretta Söderlund
Maj Kajasmaa
Marja Järvinen
Oona Paananen
Timo Sohlberg
Ronja Riikonen
Aino Laitila
Mark Sihvonen
Anna-Katariina Väisänen
Jenni Muttonen
Kurt Leuschel
Kirill Grushetskii
Elina Laaksonen
Veikka Rantala
Emma Määttä
David Witwer
Harri Lahti
Toivo Venäläinen
Axel Gottberg
Teemu Lauriala
Tiina Henriksson
Bärbel Kadak
Marko Mäe
Minna Salorinne
Vera Toivonen
Kaarel Kraus
Eeva Haapamäki
Lisa Steffes
Ivan Zolkin
Maryna Shevtsova
Laura Liikanen
Hanna Ahrnberg
Antonino Vitale
Toni Widjeskog
Linnea Widjeskog
Oskar Widjeskog
Joel Suomi
Rafael Lima da Silva
Oona Niemelä
Sanna Immonen-Eskman
Harri Hemilä
Artem Tymko
Kadi Randmaa
Nina Garam
Saara Pöyhönen
Yuliya Brin
Maxime DUBART
Tanja Piha
Elina Jalonen
Päivi Santala
Lotta Paloniemi
Pälvi Holma
Maxime Grandin
Katrina Milburn
Oskari Lahtinen
Eleanna Asvestari
Ville Lavikainen
Anna Vallverdú
Sergey Gorelenkov
Svetlana Petrova
Noel Haaja
Mikko Posti
Petri Tuominen
Hannu Mäki
Markus Lintunen
Markus Lintunen
Tuomo Lukkarinen
Suvi Malste
Sanna Kullberg
Joni Haataja
Alfia Valiullova
Jarmo Koskela
Mikko Välilahti
Jyrki Ruohomäki
Markus Salmela
Kari Pöntinen
Saki Manninen
Tiivo Uuksulainen
Daniele Ape
Shikha Nigam
Hans Grönholm
Sampo Lappalainen
william Agengo
Aino Ollila
Tomi Vihonen
Esa Koli
Heidi Sajo
Petri Gustafsson
Raivo Luht
Mikko Lehtiniemi

54 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   17.9.2022 12:00
Päättyy:   17.9.2022 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kaisaniemen puisto

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy & Helsingin Kisa-Toverit

tapahtumat@runhigh.fi