Kaisaniemen Juoksu 2020

12.9.2020 12:00

Kaisaniemi park

Kaisaniemen Juoksu 2020 will be held 12.9.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.

For more detailed instructions on sport voucher payment, please see Runner's High website. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (154)

Juho Häme
Hanna Köykkä
Mohamed Droussi
Salli Nivamo
Laura Lindh
Elena Kurttila
Hannu Lahtinen
Marko Kilpeläinen
Allan Maloi
Karim Pino Neri
Rose Withrow
Henry Huuskonen
Terhi Kiiskinen
Markku Seilonen
Veronica Laitinen
Mervi Kaplas
Petri Hämäläinen
Jouko Metsi
Jorma Väkiparta
tomi vihinen
Marko Tauvo
Tomi Kavander
Vilhelmiina Nykänen
Saara Vuorinen
Reetta Varttila
Matilda Miettinen
Arttu Hokkanen
Antti Korhonen
Andras Pauko
Mikael Hästö
Pirjo Westerberg
Annamari Heimonen
Pauliina Alanen
Airi Mauno
Maija Rytkönen
Heli Kuisma
Jussi Omaheimo
Kalle Kallio
Hanna-Katri Keski-Filppula
Juha Keski-Filppula
Mikko Lehtiniemi
Ibai Mendia Iztueta
Teemu Sihvonen
Chandra Shekar Rangavajjula
Petri Gustafsson
Simo Mäkinen
Anni Eloranta
Matias Takala
Simo Salo
Henri Seulanto
Jarkko Kaha
Hiep Phung
Tan Nguyen
Cuong Phan
Hieu Nguyen
Linh Truong
Justiina Juntunen
Einar Wikar
Pekka Kangas
Phuong Nguyen
Ilari Nieminen
Jaakko Seppä
Kari Paakkinen
Lotta Purola
Irina Dalfors
Jarno Ikonen
Enisa Velic
Henri Wahlman
Dunia Abdo Wahlman
Riikka Tapio-Lahtinen
Ari Mattila
Jonna Railio
Niklas Salonen
Markus Kokkonen
Antti Ojala
Reetta Hotti
Joonas Sytelä
Jarmo Virtanen
Emma Storvall
Patrik Nyqvist
Niko Auvinen
Jesse Sarja
Adam Mowjun
Jaana Miettinen
Esa Hakulinen
Antti Kaunisto
Heikki Pietarinen
Satu Jokela
Jon Duran
Soili Kosonen
Juha Liukkonen
Sonja Niemelä
Ville Mäkelä
Tommy Uhtio
Anne Vilppula
Minna Lahtinen
Martha Cecilia Largaespada Roque
Petrus Hurtig
Lotta Malmivaara
Heidi Du Plessis
Maarit Laihonen
Mikko Missi
Timo Autio
Keijo Honkonen
Jukka Anttalainen
Anne Lyytinen
Tommi Kaartinen
Tiina Käärson
Tiina Käärson
Antti Tarvola
Sami Haverinen
Jani Koskinen
Totti Toivonen
Rasmus Palmi
Omar El-Begawy
Elias Mäntynen
Heljä Franssila
Pekko Paajanen

36 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

12.9.2020 12:00

Ends:  

12.9.2020 17:00

Add event to your calendar

Event location

Kaisaniemi park

00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy & Helsingin Kisa-Toverit

tapahtumat@runhigh.fi