Tapahtuman oletuskuva

Kevät-Ruokava 1.4.2023

1.4.2023 10:00

Monitoimitalo

Ruokavan myyntipaikat ovat riveissä, 2 m syvyyttä. Rivien takaa voi olla tarpeellista päästä kulkemaan. Tuotteet tulee sijoitella myyntipaikalle niin ettei osoitettu tila ylity, vieressä on heti seuraava myyjä.

n. 2 m myyntipaikka 40€(oma pöytä)

Sähköllinen paikka 50€, paikkoja rajoitetusti

Tuplapaikka 4m leveys 2 m syvyys 70€

Tuplapaikka sähköllisenä 4m leveys 2 m syvyys 80€

Ulkomyyntipaikka 50€

Tapahtuman järjestäjältä voi vuokrata pöytiä, valitse lomakkeella lisävalinta. Voit pyytää myyntipisteellesi myös tuolin samasta. Pöytävuokra 20€/pöytä

Ilmoittautuminen on sitova, peruutuksista perimme käsittelymaksua 50% paikkahinnasta. Alle 3 viikkoa ennen tapahtumaa tehtyjä peruutuksia emme hyvitä. Paikka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä eikä lunastamattomat paikat oikeuta varaukseen.

Paikkatoiveita voi esittää ilmoittautumisen lisätieto-kohdassa, paikat jaetaan ilmoittautumisajan päätyttyä toiveita mahdollisimman paljon huomioiden. Järjestäjä varaa oikeuden perua myyntipaikan tapahtuman henkeen sopimattomien tuotteiden osalta.

Järjestäjä tulee noudattamaan kulloinkin voimassaolevia viranomaismääräyksiä pandemian torjunnan osalta ja edellyttää sitä myös myyjiltä. 

Lisätietoja arkisin kello 16-19 Veera Hälli 0449819716 tai Essi Torkkomäki-Ryhtä 0400537850

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:   1.4.2023 10:00
Päättyy:   1.4.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Monitoimitalo

Kiiruuntie 6
31400 Somero

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Someron Esa/Someron kaupunki

ruokava@gmail.com

Someron Esa

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Someron Esan uintijaoston maksurekisteri Eventillassa
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Someron Esa ry
Verkkosivut: www.someroesa.fi
Osoite: Salontie 40, 31400 Somero
Puh. 0400537850

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Essi Torkkomäki-Ryhtä
Osoite: Joensuuntie 2, 31400 Somero

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
 etu- ja sukunimi ja syntymävuosi
 yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 ilmoittautumistiedot (ryhmä)
 maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen
tai ETA:n ulkopuolelle
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Someron Esa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.