Tapahtuman oletuskuva

Kevät-Ruokava 23.3.2024

23.3.2024 10:00

Monitoimitalo

Kevät-Ruokavan myyntipaikat on loppuunmyyty. Ilmoittaudu kuitenkin jonoon, niin otamme yhteyttä heti, jos paikkoja vapautuu.

Ruokavan myyntipaikat ovat riveissä, 2 m syvyyttä. Rivien takaa on tarpeellista päästä muiden myyjien kulkemaan. Tuotteet tulee sijoitella myyntipaikalle niin ettei osoitettu tila ylity, vieressä on heti seuraava myyjä.

n. 2 m myyntipaikka 40€(oma pöytä)

Sähköllinen paikka 50€, paikkoja rajoitetusti

Tuplapaikka 4m leveys 2 m syvyys 70€

Tuplapaikka sähköllisenä 4m leveys 2 m syvyys 80€

Ulkomyyntipaikka 50€

Tapahtuman järjestäjältä voi vuokrata pöytiä, valitse lomakkeella lisävalinta. Voit pyytää myyntipisteellesi myös tuolin samasta. Pöytävuokra 20€/pöytä. Pöydän koko n. 2m x 0,8m

Myyntipaikka 1 m yhteispöydässä valitse PopUp-lippu.

Paikkatoiveita voi esittää ilmoittautumisen lisätieto-kohdassa, paikat jaetaan ilmoittautumisajan päätyttyä toiveita mahdollisimman paljon huomioiden. Eteisaulaan ei myyntipöytiä sijoiteta. 

Ilmoittautuminen on sitova. Järjestäjä varaa oikeuden perua myyntipaikan tapahtuman henkeen sopimattomien tuotteiden osalta.

Peruutuksista perimme 50% paikkahinnasta. 9.3. jälkeen peruttuja myyntipaikkoja emme hyvitä. Paikka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä eikä lunastamattomat paikat oikeuta varaukseen.

Lisätietoja arkisin kello 16-19 Veera Hälli 0449819716 tai Essi Torkkomäki-Ryhtä 0400537850

 

 

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:   23.3.2024 10:00
Päättyy:   23.3.2024 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Monitoimitalo

Kiiruuntie 6
31400 Somero

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Someron Esa/Someron kaupunki

ruokava@gmail.com

Someron Esa

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1 Rekisterin nimi
Someron Esan uintijaoston maksurekisteri Eventillassa
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Someron Esa ry
Verkkosivut: www.someroesa.fi
Osoite: Salontie 40, 31400 Somero
Puh. 0400537850

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Essi Torkkomäki-Ryhtä
Osoite: Joensuuntie 2, 31400 Somero

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat
henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään
jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä
jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.
4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli
 etu- ja sukunimi ja syntymävuosi
 yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 ilmoittautumistiedot (ryhmä)
 maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella ilmoittautumislomakkeen kautta.
6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen
tai ETA:n ulkopuolelle
7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella.
Someron Esa ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa
sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa.
9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.