Tapahtuman oletuskuva

Kiertoajelut Kittilän kaivokselle 13.8.2022

13.8.2022 10:00

Kittilän urheiluhalli

Tervetuloa tutustumaan Kittilän kultakaivokseen!

Järjestämme Kittilän kunnan, Visit Levin ja Levi Ski Resortin kanssa yhteisen avoimien ovien päivän lauantaina 13. elokuuta klo 10–15 Kittilän urheiluhallilla (Havutie 6). Luvassa on paljon mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa! Lisätietoa ohjelmasta päivitetään verkkosivullemme osoitteessa www.agnicoeagle.fi.

Tarjoamme vierailijoille mahdollisuuden tutustua Kittilän kaivokseen myös kiertoajeluilla. Kaivokselle on matkaa Kittilän keskustasta noin 50 kilometriä, ja tutustumiskierros matkoineen kestää yhteensä noin 3 tuntia. Kiertoajeluoppaamme kertovat kierroksen aikana toiminnastamme.

Bussit lähtevät Kittilän urheiluhallilta klo 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30 ja 11.00. Kaivoksellamme on 0-toleranssi alkoholin suhteen, ja kierrokselle lähtijät puhallutetaan.

Koska busseissa on rajoitettu määrä paikkoja, kiertoajelulle tulee ilmoittautua ennakkoon 12. elokuuta mennessä. Ilmoittautumislinkki on tämän sivun alareunassa. Huom. linkki sulkeutuu 12.8. klo 9.00, minkä jälkeen ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella ei ole enää mahdollista. 

Yli 10 hengen ryhmien ilmoittautumiset otamme vastaan puhelimitse arkisin klo 13–16 numeroon 040 774 8057 .

Huom. Pyydämme desinfioimaan kädet mennen tullen ja käyttämään hengityssuojainta tarvittaessa. Älä tule kyytiin, jos sinulla on flunssan oireita. Kiitos huomaavaisuudestasi!

Lämpimästi tervetuloa!

Katso videolta, kuinka vietimme avoimien ovien päivää urheiluhallilla vuonna 2019!

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

13.8.2022 10:00

Päättyy:  

13.8.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kittilän urheiluhalli

Havutie 6
99100 Kittilä

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Agnico Eagle Finland Oy

Puh. 040 357 6004

info.finland@agnicoeagle.com

Pokantie 541, 99100 Kiistala

Agnico Eagle Finland Oy:n sidosryhmä- ja tapahtumarekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Agnico Eagle Finland Oy (jäljempänä ”Yhtiö” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tieto­suoja­seloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme sidosryhmä- ja tapahtuma­rekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Elsi Malkki, elsi.malkki@agnicoeagle.com.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muut­tuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotamme­kin sinua tar­kas­tamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 29.9.2021.

2 Rekisterinpitäjä: Agnico Eagle Finland Oy

Osoite:                         Pokantie 541, 99250 Kiistala
Puhelin:                        (016) 338 0700
Y-tunnus:                     2311020-2

3 Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä sidosryhmiemme edustajien, tapahtumiimme osallistuvien henkilöiden, Kittilän kaivoksen lähialueella asuvien henkilöiden sekä urakoitsija­yritystemme yhteyshenkilöiden henkilötietoja.

4 Sidosryhmät

Agnico Eagle Finland Oy:n ulkoisia sidosryhmiä ovat muun muassa

 • Kittilän kaivoksen lähialueella asuvat henkilöt
 • Kittilän kaivoksen yhteistyöryhmän organisaatiot ja tahot
 • oppilaitokset ja oppilasjärjestöt
 • asiantuntija- ja tutkimusorganisaatiot
 • rahoittajat ja sijoittajat
 • järjestöt, verkostot ja media
 • viranomaiset
 • poliittiset päättäjät ja vaikuttajat sekä hallinto.

5 Henkilötietoryhmät

Palautelomakkeiden kautta kerättyjen henkilötietojen osalta Rekisteri sisältää Agnico Eagle Finland Oy:n sidosryhmien edustajien nimet ja postiosoitteet.

Verkkosivujen kautta kerättyjen henkilötietojen osalta Rekisteri sisältää Agnico Eagle Finland Oy:n sidosryhmien edustajien nimet ja sähköpostiosoitteet.

Agnico Eagle Finland Oy:n tapahtumiin kerättyjen henkilötietojen osalta Rekisteri sisältää osallistujien nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kuva- ja videomateriaalia.

Sidosryhmien edustajilta kerätyt henkilötiedot sisältävät kuva- ja videomateriaalia sekä nimitietoja sidosryhmien edustajista.

Urakoitsijayritysten yhteyshenkilöiden osalta Rekisteri sisältää yhteyshenkilön nimen ja postiosoitteen.

Kittilän kaivoksen lähialueella asuvien henkilöiden osalta kerätään seuraavia tietoja: sähköposti, osoite, nimi ja puhelinnumero.  

6 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Keräämme henkilötietoja lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä julkisilta verkko­sivuilta.

7 Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Rekisteritiedot on kerätty ja säilytetään sidosryhmien viestintää varten sekä tapahtumien järjestämistä varten.

Rekisteritiedot on kerätty ja säilytetään sellaisten henkilöiden kanssa tapahtuvaa viestintää varten, joiden tehtävä tai asema kansalaisyhteiskunnassa, elinkeinoelämässä tai julkis­hallinnossa nähdään Agnico Eagle Finland Oy:n tiedottamisen ja toiminnan vastuul­lisuuden kannalta olennaisena tai on muutoin henkilöiden työ- tai luottamus­tehtäviin liittyvää.

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

8 Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme esim. mainostoimistolle tai painotalolle tiedotteiden tai vastaavien laatimista ja jakelua varten.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia toimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

9 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Siirrämme henkilötietojasi Kanadaan Agnico Eagle Mines Limitedille sidosryhmä­viestintää varten. Siirrämme henkilötietojasi Euroopan komission vastaavuuspäätöksen perusteella, jonka mukaisesti vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso.

10 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Tapahtumia varten kerätyt henkilötiedot säilytetään enintään 6 kuukautta.

Sidosryhmien viestintää varten kerätyt henkilötiedot säilytetään toistaiseksi ja niin pitkään, että sidosryhmän edustaja ilmoittaa kieltäytyvänsä vastaanottamasta Kaivossanomat-tiedotuslehtistä, muita mahdollisia julkaisuja tai tiedotteita taikka ilmoittaa, että haluaa kuva- ja videomateriaalin poistettavaksi.

Henkilötietosi voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

11 Rekisteröidyn kielto-oikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkenta­maan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsitte­lemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuoja­lain­säädännön mukaisesti.

12 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Digitaalisesti käsiteltävät henkilö­tiedot on suojattu ja tallennettu tietojärjestelmäämme, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

13 Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tieto­suoja­selosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Elsi Malkille osoittee­seen elsi.malkki@agnicoeagle.com. Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottotoiminnon kautta, henkilökohtaisesti toimipaikoissamme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Agnico Finland Oy
Elsi Malkki
Pokantie 541, 99250
Kiistala, Finland.