Kohti hiilineutraliteettia -koulutus

Miten tunnistat yrityksesi päästölähteet? Kuinka arvioit ja kohdistat yrityksesi päästövähennystoimenpiteet? Kuinka lasket yrityksesi hiilijalanjäljen? Miten voit laatia oman tiekartan yrityksesi päästöjen vähentämiseksi?

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin hal­li­tu­soh­jel­man ta­voit­tee­na on, et­tä Suo­mi on hii­li­neut­raa­li vuon­na 2035 ja hii­li­ne­ga­tii­vi­nen no­peas­ti sen jäl­keen. Hal­li­tu­soh­jel­man mu­kaan lii­ken­teen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den tu­lee vas­ta­ta Suo­men vuo­den 2035 hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tee­seen. Lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan osal­ta edel­lä mai­nit­tu ta­voi­te käy­tän­nös­sä tar­koit­taa, et­tä lii­ken­teen ja lo­gis­tii­kan pääs­töt tu­lee vä­hin­tään puo­lit­taa vuo­teen 2030 men­nes­sä (ver­tai­lu­vuo­si 2005), ja et­tä vuo­teen 2045 men­nes­sä pääs­töt tu­lee pois­taa ko­ko­naan.

SHLL haluaa tukea jäsenyrityksiään järjestämällä maksuttoman päästövähennyskoulutuksen, jossa tarjotaan käytännönläheisiä työkaluja päästöjen vähentämistä koskevien toimenpiteiden suunnitteluun, päästövähennysten kustannuslaskentaan ja päästöjen kompensointiin. Koulutuksen sisältö perustuu viimeaikaisimpaan tietoon päästöjen laskennan kansainvälisistä viitekehyksistä (kuten GHG protokolla ja ISO standardit). Huomiota kiinnitetään erityisesti päästövähennyslaskentaan kuljetusketjussa.

Koulutus järjestetään keskiviikkona 8.9. klo 9.00-14.00 Teamsin välityksellä.

Koulutus on suunnattu yritysjohdolle, tuotanto-, vastuullisuus- ja ympäristövastaaville sekä vastuullisuudesta kiinnostuneille. Koulutukseen mahtuu 150 osallistujaa. SHLL pidättää itselleen oikeuden hyväksyä osallistujat siten, että kaikista SHLL:n jäsenfirmoista mahtuu mukaan osallistuja.

Kouluttajina toimivat AFRYn hiilijalanjälkiasiantuntijat.

Lippuja ei enää tarjolla.

Paikkoja jäljellä

Ilmoittautuminen: 107 kpl jäljellä (/150)

Tapahtumaan on jäljellä 107 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:
8.9.2021 09:00
Päättyy:
8.9.2021 14:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Teams

Eventilla

Powered by Eventilla