Kohti kestävää ruokajärjestelmää – YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen kansallinen dialogiwebinaari

4.3.2021 08:30

Webinaari

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ulkoministeriö järjestävät YK:n ruokajärjestelmähuippukokouksen (FSS) valmisteluun liittyvän kansallisen dialogiwebinaarin torstaina 4. maaliskuuta klo 8.30 – 13.30.

fss_logo2.jpg (17 KB)

Ruokajärjestelmähuippukokous järjestetään syyskuussa New Yorkissa YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin aloitteesta, tavoitteena saada kaikki maat valtionpäämiestasolla keskustelemaan ruokajärjestelmän uudistamisesta.

Nälän poistaminen maailmasta - YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 2 - ei ole edistynyt toivotulla tavalla, vaan aliravittuja on edelleen yli 800 miljoonaa ja COVID-19-pandemia on lisännyt nälkäisten määrää entisestään.  Mikään 17 kestävän kehityksen tavoitteesta ei toteudu, ellei ruokajärjestelmiä saada kestävälle pohjalle.

Kotimainen ruokajärjestelmä on osoittanut vahvuutensa: laadukasta ruokaa on riittänyt, luonnonvaratalouden kestävyyteen on panostettu, ruokaketjun työt tarjoavat monelle elannon.

Korjattavaa on silti paljon, niin meillä kuin globaalisti: luonnonvarojen käyttö, ilmastovaikutukset, vesitalous, eroosio, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, elintarvikkeiden turvallisuus, ravitsemuksen vinoutumat, ruokaturva ja kansallinen turvallisuus, kasvi- ja eläintaudit, antibioottiresistenssi, energiankulutus, pakkaukset, jätteet, maatalous- ja maaseutuväestön toimeentulo, tasa-arvon ja naisten asema, alueellinen epätasapaino, eri väestöryhmien kulttuuriset arvot, jne. 

Keskustelun tavoitteena on hahmottaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä vahvuuksia ja erityispiirteitä suomalaisessa ruokajärjestelmässä on? Olisiko jotain, jossa voimme olla esimerkkinä muille? Mitä taas pitäisi pian muuttaa tai korjata? Mitä käytännön esimerkkejä olisi hyvä tuoda esiin?

Mitä systeemitason muutoksia tarvitaan? Mitä tekee Suomi, missä asiassa voimme etsiä uutta esimerkiksi pohjoismaiden kesken, millaisen uudistusraamin antaa Euroopan Unioni. Mitä meillä on sellaista, jolla voimme auttaa köyhempiä maita kehittymään?

Kansallisen dialogin tulokset kootaan raporteiksi ja ne syötetään huippukokouksen valmisteluorganisaatioon. Nyt on siis tilaisuus vaikuttaa ja saada ääni kuuluviin.

Kutsumme keskustelemaan kaikki ruoka- ja ravitsemussektorin toimijat, mukaan lukien mm. yrityselämän edustajat, kansalaisjärjestöt, alkuperäiskansojen edustajat, tutkijat, virkamiehet, ilmasto- ja ympäristövaikuttajat; maataloustuottajat, kalastajat, elintarvikkeiden jalostajat, kaupan, kuljetuksen, ravintola-alan, ravitsemuksen, terveyden, koulutuksen ihmiset; kaikki.

 

OHJELMA:

 

8.30  Avaus: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM ja alivaltiosihteeri Elina Kalkku, UM

8.50  Ohjelman esittely ja käytännön järjestelyt, Jyri Ollila, MMM

9.00  Miksi ruokajärjestelmää pitää tarkastella systeeminä? tekn.toht. Elina Lehikoinen Biocode

   EU-tason politiikka ja ruokajärjestelmän kehittäminen, osp. Minna-Mari Kaila MMM

9.45  Työryhmiin jakautuminen, järjestelyt ja tavoitteet, Jyri Ollila MMM

9.50  Viisi työryhmää FSS:n Action Track -jaon mukaisesti:

AT1: Varmistetaan turvallinen ja ravitseva ruoka kaikille. Pj Sanna-Liisa Taivalmaa UM

AT2: Siirrytään kestäviin kulutustottumuksiin. Pj Sirpa Sarlio STM

AT3: Vahvistetaan luontomyönteistä tuotantoa. Pj Kaisa Karttunen E2

AT4: Edistetään oikeudenmukaista toimeentuloa. Pj Jyrki Niemi LUKE

AT5: Rakennetaan resilienssiä – kykyä sietää ja palautua iskuista ja stressistä. Pj Helena Kahiluoto LUT

11.30  Lounastauko

12.30  Ryhmien tulosten raportointi, ryhmäpuheenjohtajat - yleiskeskustelu

13.20  Yhteenveto, kv-asiain johtaja Aulikki Hulmi MMM

Pyydämme ilmoittautumaan alla olevan painikkeen kautta helmikuun aikana. Ilmoittautuessa valitaan mihin viidestä työryhmästä haluaa osallistua. Viisi ryhmää ovat samat kuin FSS:n viisi toimintapolkua (Action Tracks): 1) Ruokaturva ja ravitsemus, 2) Kestävät kulutustottumukset, 3) Luontomyönteinen tuotanto, 4) Toimeentulon oikeudenmukaisuus ja 5) järjestelmän resilienssi. Jotta pystymme jakamaan osallistujat mahdollisimman tasaisesti ryhmiin, pyydämme nimeämään työryhmistä ykkös- ja kakkosprioriteetin.

Ilmoittautumiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä ota yhteyttä: johanna.vanhatalo@mmm.fi tai salme.liuska@mmm.fi

logot_um.jpg (41 KB)

 

Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ulkoministeriön puolesta, tervetuloa!

Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan on tällä hetkellä suljettu.

Ajankohta

Alkaa:  

4.3.2021 08:30

Päättyy:  

4.3.2021 13:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Webinaari


Lisätiedot

Jyri Ollila

jyri.ollila@mmm.fi