Kulttuuriympäristöpäivät 2021

29.9.2021 09:30

Teams

Kulttuuriympäristöpäivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita eri näkökulmista nykyhetkeen ja tulevaisuuteenkin katsoen. Päivien tavoitteena on nostaa esiin ajatuksia herättäviä teemoja ja näkökulmia sekä edistää kulttuuriympäristöalan ammattilaisten verkostoitumista.

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kulttuuriympäristöasioissa toimiville viranomaisille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tapahtumaan.

Ilmoittautuneille lähetetään linkki tapahtumaan. 

OHJELMA

KESKIVIIKKO 29.9

9.30–10.00 Tervetuloa! Osastonjohtaja Mikko Härö, Kulttuuriympäristöpalvelut, Museovirasto

10.00–11.30 Muinaismuistolain uudistus -paneelikeskustelu

11.30–12.40 Lounas

12.40–13.00 Rakennettu hyvinvointi -verkkosivujen esittely

13.00–13.30 Kansalaistiede ja arkeologiset löydöt – osallistavan kulttuuriperinnön mahdollisuudet metallinetsinnässä, Ville Rohiola, amanuenssi, projektipäällikkö (SuALT), Arkeologiset kokoelmat, Museovirasto

Viimeisen vuosikymmenen aikana kansalaislöytöjen eli yksityisten henkilöiden tekemien arkeologisten löytöjen määrä on kasvanut merkittävästi. Kasvun taustalla on metallinetsintä, joka on muodostanut ympärilleen aktiivisen ja kasvavan harrastajajoukon. Metallinetsinnän tuottama tutkimusaineisto avaa tutkimukselle uusia mahdollisuuksia tarkastella menneisyyttä monesta eri näkökulmasta, kuten esine-, alue- ja aikakohtaisesti. Kansalaistiede tarjoaa keskeisen linkin metallinetsijöiden ja arkeologien väliselle yhteistyölle. Sen avulla on mahdollista yhdistää eri toimijoiden vahvuudet ja tuottaa vastavuoroisella toimintatavalla laadukasta tutkimusaineistoa. Esitelmässä tarkastellaan kansalaistieteen mahdollisuuksia osana osallistavaa kulttuuriperintöä Museoviraston arkeologisten kokoelmien näkökulmasta. 

13.30–14.00 Kaikkien kaupunki! – Mitä se tarkoittaa nuorten näkökulmasta?, Hanna Lämsä toiminnanjohtaja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran vuosina 2019–2021 toteuttamassa kehittämishankkeessa syvennyttiin nuorten osallisuuteen kaupunki- ja ympäristönsuunnittelussa yhteistyössä Jyväskylän, Kouvolan ja Lappeenrannan kanssa. Havaitsimme, että nuorilla on valtavasti tietoa ja ymmärrystä omasta lähiympäristöstään. Nuorten kokemustieto ei kuitenkaan usein välity ympäristön suunnittelun prosesseihin, eikä nuorten kuulemiseen ja osallisuuden edistämiseen käytetyt keinot välttämättä huomio nuorten arjen moninaisuutta. Miten eri alojen asiantuntijat ja tutkijat, kaupunkisuunnittelijat sekä kasvattajat sitten voisivat edistää nuorten osallisuutta – kannustaa kehittämään kulttuurisesti kestäviä tiloja sekä ratkaisemaan lähiympäristön suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyviä haasteita? Entä mitä nuorten osallisuus merkitsee tämän hetken ja tulevaisuuden kulttuuriympäristöjen sekä kulttuuriympäristötyön ja -toiminnan kannalta?

14.00–14.15 Päivän päätös

TORSTAI 30.9

Tulevaisuuden kulttuuriympäristötyö – kulttuuriperintöstrategia 2030 -työpaja

Suomelle valmistellaan ensimmäistä kulttuuriperintöstrategiaa. Strategiaa tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa ja Kulttuuriympäristöpäivien osallistujat kutsutaan keskustelemaan tulevaisuuden kulttuuriympäristötyöstä. Työpajassa kuullaan teemaan johdattavia alustuksia, jonka jälkeen osallistujat pääsevät keskustelemaan pienryhmissä. Työpaja toteutetaan Teamsissa ja Padlet-alustalla.

Tervetuloa mukaan strategiatyöhön!

9.00 Päivän avaus

Kulttuuriperintöstrategiatyön esittely, Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

9.20 Teemaan johdattavat alustukset

Kestävän tulevaisuuden ratkaisuja kulttuuriympäristöstä – Kulttuuriperintöstrategia2030, Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus ja Ulla Salmela, Museovirasto

Alueellinen näkökulma kulttuuriympäristötyöhön

Kohti kestävää arkkitehtuuria ja rakennuskulttuuria, Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö

10.20–10.30 Tauko 

10.30 Ohjeistus työpajaan 

Keskustelut pienryhmissä: Millainen on kulttuuriympäristön tavoitetila 2030? Mitä ja kenen pitää tehdä, jotta tähän päästään? Kuinka valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten kulttuuriympäristötoimijoiden yhteistyötä voisi entisestään lisätä ja työnjakoa koordinoida? Kuinka voimme varmistaa ja vahvistaa eri toimijoiden osallisuutta?Kuinka voimme lisätä kansalaisten ja muiden mahdollisuuksia kulttuuriympäristötiedon tuottamiseen?

11.20 Loppuhavainnot, Mikko Härö, Museovirasto

11.40 Tilaisuus päättyy

 

 

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.9.2021 09:30

Päättyy:  

30.9.2021 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Teams