Tapahtuman oletuskuva

Luontopositiivinen ammatillinen pedagogiikka -verkkokurssi

Verkkokurssi

Enemmän elämää - kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta -hankkeen verkkokurssit tukevat tavoitteellisen luontotyön ja luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan toteuttamista osana ammatillista koulutusta. Verkkokursseilla saat konkreettisia tehtäviä luontotyön edistämiseksi oppilaitoksessa tai valmiita tuntikokonaisuuksia sovellettavaksi osana ammatillista koulutusta omien opiskelijoidesi kanssa.

Luontopositiivinen ammatillinen pedagogiikka -verkkokurssilla pureudutaan luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon ilmiöinä sekä inspiroidutaan luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan mahdollisuuksista osana ammatillista koulutusta. Saat konkreettisia menetelmiä ja materiaaleja sovellettavaksi omien opiskelijoidesi kanssa.

Kenelle?
Koulutukset ovat suunnattu ammatillisen koulutuksen koko henkilöstölle, erityisesti johdolle, keke-vastaaville ja kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille.

 

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen

Luontopositiivinen ammatillinen pedagogiikka -kokonaisuuden suorittamisen jälkeen:

  • Tunnet keskeisimmät luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon liittyvät käsitteet ja ilmiöt. 
  • Olet tutustunut luontopositiivisen ammatilliseen pedagogiikkan ominaispiireisiin.
  • Olet saanut konkreettisia menetelmiä ja opetusmateriaaleja lähiympäristön havainnoimiseen ja hyödyntämiseen opetuksen tukena.
  • Olet tutustunut ja testannut ammatilliseen koulutukseen soveltuvia opetusmenetelmiä neljän kestävyyskompetenssin, 1. Kestävyysarvojen ilmentäminen, 2. Kestävyysarvojen monitahoisuuden hallinta, 3. Kestävien tulevaisuuksien visiointi ja 4. Kestävyystoiminta, edistämiseksi.

Teemat voi suorittaa yksittäin 0,4 op/teema. Kaikki teemat ja verkkokurssien tehtävät suorittaneet opiskelijat suorittavat 2,4 op kokonaisuuden. Koko verkkokurssin tekemiseen arvioidaan menevän aikaa 18-25h. Kaikista suorituksista annetaan todistus.

Pedagogiikan teema jakautuu kuuteen alakokokonaisuuteen. Voit suorittaa koko luontopositiivisen ammatillisen pedagogiikan kokonaisuuden tai osallistua vapaasti yksittäisiin alakokonaisuuksiin.

 

2.1 Johdanto luontopositiiviseen pedagogiikkaan osana ammatillista koulutusta (kestävyyden monitahoisuuden hallinta)
Millainen pedagogiikka mahdollistaa luontopositiivisen siirtymän? Haluatko oppia perusteet luonnon monimuotoisuudesta sekä luonnon monimuotoisuutta vaalivasta pedagogiikasta osana ammatillista koulutusta. Vierailevana luennoitsijana webinaarissa on biodiversiteettikasvatuksen asiantuntia Arja Kaasinen Helsingin yliopistosta. Tule mukaan pohtimaan, mitä kaikkien ammattiin valmistuvien tulisi tietää luonnon monimuotoisuudesta. Saat mukaan myös konkreettisia tehtäviä ja menetelmiä testattavaksi omien opiskelijoidesi kanssa.

2.2. Systeemit selville, miten ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus liittyvät toisiinsa (systeeminen ymmärrys)
Systeeminen ymmärrys on tärkeä kestävyystaito, joka kasvaa harjoittelemalla. Luontokato ja ilmastonmuutos ovat tiukasti yhteen kytkeytyneitä monitahoisia ilmiöitä. Tule mukaan oppimaan keskeiset kytkökset luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen välillä. Harjoittelemme tarkastelemaan luontotietoa ja luontotoimia kriittisen ajattelun keinoin. Saat webinaarissa vinkkejä ja konkreettisia tehtäviä siihen, miten systeemistä ja kriittistä ajattelua voi harjoitella opiskelijoiden kanssa luontoteeman ympärillä.

2.3. Tulevaisuussilmälasit silmille, kuvitellaan luontopositiivien tulevaisuus (tulevaisuusorientaatio)
Luontopositiivinen tulevaisuus on vielä utopia, jonka toteutumiseksi tarvitaan paljon kyseenalaistamista, kuvittelua ja tutkivaa ajattelua. Niukkenevat resurssit ja tiukkeneva säätely tulevat vaatimaan sopeutumiskykyä meiltä kaikilta. Tule kartuttamaan tulevaisuusajattelun työkalupakkiasi luontoteemaisilla harjoitteilla. Saat mukaasi tehtäväpaketin sovellettavaksi omien opiskelijoidesi kanssa.

2.4. Luontopositiivisuus selkeästi (kestävyyden monitahoisuuden hallinta)
Ovatko luonnon monimuotoisuuteen liittyvät käsitteet liian vaikeita opiskelijoillesi? Mitä luontopositiivisuus oikeasti tarkoittaa? Tämä kokonaisuus tarjoaa selkeitä kuvia ja helposti avattavia käsitteitä opetuksesi tueksi. Esittelemme toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä luontoaiheiden konkretisoimiseksi ja sisäistämiseksi. Saat myös valmiin tuntipaketin testattavaksi omien opiskelijoidesi kanssa.

2.5. Keholliset ja taidelähtöiset menetelmät luontopositiivisuuden edistäjinä (kestävyysarvojen ilmentäminen ja tutkiva ajattelutapa)
Kokemuksellisuus on luonto-opetuksen voimavara, jota kannattaa hyödyntää. Kehollisten ja taidelähtöisten menetelmien kautta opetuksessa päästään käsittelemään luontoon ja ympäristönmuutokseen liittyviä tunteita ja arvoja. Lisäksi niiden avulla päästetään ihmislajin supervoima, mielikuvitus, valloilleen. Mielikuvitus ja luonnon arvon tunnistaminen ovat keskiössä uudenlaisen viisaamman kulttuurin rakentamisessa. Tule tutustumaan erilaisiin luontoteemaisiin harjoitteisiin, saat mukaasi tehtäväkokonaisuuden omien opiskelijoidesi kanssa sovellettavaksi.

2.6. Oppilaitoksen lähiympäristö opiskelijoiden luontosuhteen, hyvinvoinnin ja ryhmäytymisen tukena (kestävyysarvojen ilmentäminen)
Ulkona oppiminen tuo vaihtelua opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöön. Tiesitkö, että luonnon havainnointi ja opiskelijoiden luontosuhteen vahvistaminen on mahdollista myös oppilaitoksen lähiympäristössä. Lisäksi kaikkien aiheiden opetuksen voi viedä osittain ulos hyödyntäen soveltuvia toiminnallisia opetusmenetelmiä. Opi hyödyntämään oppilaitoksesi lähiympäristöä opetuksesi voimavarana. Saat kurssilla käytännöllisiä vinkkejä ja harjoituksia sovellettavaksi omien opiskelijoidesi kanssa. Osaa vinkeistä voit käyttää myös osana etäopetusta. Opit perusteet luonnon hyvinvointivaikutuksista, ulkona opettamisen hyödyistä sekä opiskelijoiden luontosuhteen vahvistamisesta luontoharjoitusten avulla.Kouluttajat

Elina Hinkkanen
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, ammatillinen koulutus, luonnon monimuotoisuus
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Tiina Taipale
- Asiantuntija ja kouluttaja: laatu- ja ympäristöjohtaminen, kestävä työelämä, ammatillinen koulutus
- VTM, Helsingin yliopisto, AmO, Haaga-Helia

Anna Haukka
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, luonnon monimuotoisuus ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Aura Piha
-Asiantuntija ja kouluttaja: vastuullisuus, ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus
- MMM, Helsingin yliopisto

Verkkokurssi on maksuton ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Enemmän elämää -hanketta.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Maksuton

Myynti päättyy 31.5.2025 23:00

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokurssi


Lisätiedot

Elina Hinkkanen

elina.hinkkanen@sykli.fi

enemman-elamaa-logo-rgb_sininen.png