Tapahtuman oletuskuva

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen -webinaarit & verkkokurssi, kevät 2024

Verkkokoulutus

Enemmän elämää - kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta -hankkeen webinaarit ja verkkokurssit tukevat tavoitteellisen luontotyön ja luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan toteuttamista osana ammatillista koulutusta. Webinaareissa ja verkkokursseilla saat konkreettisia tehtäviä luontotyön edistämiseksi oppilaitoksessa tai valmiita tuntikokonaisuuksia sovellettavaksi osana ammatillista koulutusta omien opiskelijoidesi kanssa.

Koulutukset ovat suunnattu ammatillisen koulutuksen koko henkilöstölle, erityisesti johdolle, keke-vastaaville ja kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille.

 

TEEMA 1. Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen

Kokonaisuudessa pureudutaan luonnonmonimuotoisuuteen ja luontokatoon ilmiöinä sekä visioidaan luontopositiivisen toimintakulttuurin mahdollisuuksia osana ammatillista koulutusta. Pääset tutustumaan jo olemassa oleviin sekä kehitteillä oleviin esimerkkeihin ja työkaluihin luontopositiivisen kulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen osana ammatillista koulutusta.

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen -kokonaisuuden suorittamisen jälkeen

  • tunnet keskeisimmät luonnonmonimuotoisuutteen ja luontokatoon liittyvät käsitteet ja ilmiöt.
  • olet tutustunut luontokadon torjumiseen liittyviin toimiin ja säädöksiin.
  • olet saanut konkreettisia välineitä lähiympäristön havainnoimiseen ja hyödyntämiseen työssäjaksamisen tukena.
  • olet tutustunut luontohaittojen mittaamiseen ja ekologiseen kompensaatioon liittyviin käsitteisiin ja työkalujen kehitykseen.
  • olet pohtinut tavoitteellisen luontotyön mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen, oman työsi ja oman organisaatiosi näkökulmasta.

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtamisen teema jakautuu neljään alakokokonaisuuteen, joihin on mahdollista osallistua tulemalla 3h webinaareihin ja tekemällä niihin liittyvät soveltavat ennakko ja jälkitehtävät tai opiskelemalla webinaaria vastaavan verkkokurssin soveltavine tehtävineen. Voit suorittaa koko luontopositiivisen johtamisen teeman tai osallistua vapaasti yksittäisiin alakokonaisuuksiin. Alakokonaisuudet voi suorittaa yksittäin 0,4 op/alakokonaisuus. Kaikki kokonaisuudet ja verkkokurssientehtävät suorittaneet opiskelijat suorittavat 1,6 op Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtamisen teeman. Kaikista suorituksista annetaan todistus.


Webinaarit

 

1. Visiona luontopositiivinen ammatillinen koulutus 2030! 15.2.2024 klo 13-16

Ajantasaista tietoa ja käsitteitä luonnon monimuotoisuudesta, luontokadosta sekä luontokadon hillitsemisestä. Hahmotellaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia luontopositiivisessa siirtymässä, miten luontokato ja sen hillitseminen tulevat vaikuttamaan eri aloihin ja niiden koulutukseen, miten ammatillisen koulutus onnistuu pienentämään luontohaittojaan sekä kasvattamaan vihreää kädenjälkeään.

 

2. Luontovoimaa lähiympäristöstä -luonnon monimuotoisuus työhyvinvoinnin ja henkilökunnan luontosuhteen tukena 7.3.2024 klo 13-16

Osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on oppilaitoksen suurin resurssi. Tässä kokonaisuudessa syvennytään planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen ja merkitykseen ammatilliselle oppilaitokselle. Konkreettisten harjoitusten ja esimerkkien kautta ideoidaan, miten innostaa kollegat mukaan oppilaitoksen luontotyöhön sekä miten oppilaitoksen monimuotoinen lähiympäristö voi tukea henkilökunnan työhyvinvointia ja luontosuhdetta. Osa vinkeistä toimii sovellettavaksi myös osana etäpalavereita ja -työtä.

 

3. Luontopositiivisuuden johtaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, minkälaisia välineitä meillä jo on ja mitä tarvitsemme lisää? 14.3. klo 13.00-16.00 

Kokonaisuus käsittelee elonkirjoa kunnioittavaa johtajuutta ammatillisissa oppilaitoksissa. Luontopositiivinen siirtymä on iso muutos, joka vaatii aktiivista toimijuutta ja johtamista toteutuakseen. Siirtymä pureutuu syvälle arvomaailmaan, ajattelutapoihin, toimintakulttuuriin ja jopa esteettisiin käsityksiin. Minkälainen johtaminen mahdollistaa siirtymän?

Osana webinaaria kuullaan johtamisen ja organisoinnin professorin sekä Biodiful –hankkeen asiantuntijan Satu Teerikankaan asiantuntijaluento, elonkirjoa kunnioittavasta johtajuudesta.

 

4. Johdatus luontohaittojen mittaamiseen ja ekologiseen kompensaatioon. Ilmoittautuminen aukeaa myöhemmin.

Tavoitteellinen luontotyö tarvitsee tuekseen konkreettisia mittareita. Kokonaisuudessa tutustumme luontohaittojen mittaaminen oppilaitoksissa, minkälaisia mittareita on jo olemassa ja miltä mittareiden kehittyminen näyttää. Mitä tarkoitetaan ekologisella kompensaatiolla ja minkälaisia mahdollisuuksia tämä antaa oppilaitosten luontotyölle?


Verkkokurssi

 

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen -teeman verkkokurssi on koostettu webinaarien pohjalta ja pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet:

  1. Visiona luontopositiivinen ammatillinen koulutus 2030!
  2. Luontovoimaa lähiympäristöstä -luonnon monimuotoisuus työhyvinvoinnin ja henkilökunnan luontosuhteen tukena
  3. Luontopositiivisuuden johtaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, minkälaisia välineitä meillä jo on ja mitä tarvitsemme lisää?
  4. Johdatus luontohaittojen mittaamiseen ja ekologiseen kompensaatioon

Verkkokurssi on mahdollista suorittaa 1.4.2024 alkaen. Voit kuitenkin jo ilmoittautua verkkokurssille.

Kouluttajat

 

Elina Hinkkanen
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, ammatillinen koulutus, luonnon monimuotoisuus
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Tiina Taipale
- Asiantuntija ja kouluttaja: laatu- ja ympäristöjohtaminen, kestävä työelämä, ammatillinen koulutus
- VTM, Helsingin yliopisto, AmO, Haaga-Helia

Anna Haukka
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, luonnon monimuotoisuus ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Aura Piha
-Asiantuntija ja kouluttaja: vastuullisuus, ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus
- MMM, Helsingin yliopisto

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Myynti päättyy 7.3.2024 16:00

Määrä:


Myynti päättyy 14.3.2024 16:00

Määrä:


Myynti päättyy 31.5.2024 23:00

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus


Lisätiedot

Elina Hinkkanen

elina.hinkkanen@sykli.fi

AIKATAULU


Webinaarit

15.2.2024
Visiona luontopositiivinen ammatillinen koulutus 2030! 

7.3.2024
Luontovoimaa lähiympäristöstä -luonnon monimuotoisuus työhyvinvoinnin ja henkilökunnan luontosuhteen tukena.

14.3.2024
Luontopositiivisuuden johtaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, minkälaisia välineitä meillä jo on ja mitä tarvitsemme lisää? 

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Johdatus luontohaittojen mittaamiseen ja ekologiseen kompensaatioon. 

 

Verkkokurssi
Verkkokurssi on mahdollista suorittaa 1.4. alkaen. Ilmoittautuminen on auki.

enemman-elamaa-logo-rgb_sininen.png