Tapahtuman oletuskuva

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen -verkkokurssi

Verkkokurssi

Enemmän elämää - kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta -hankkeen verkkokurssit tukevat tavoitteellisen luontotyön ja luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan toteuttamista osana ammatillista koulutusta. Verkkokursseilla saat konkreettisia tehtäviä luontotyön edistämiseksi oppilaitoksessa tai valmiita tuntikokonaisuuksia sovellettavaksi osana ammatillista koulutusta omien opiskelijoidesi kanssa.

Kokonaisuudessa pureudutaan luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon ilmiöinä sekä visioidaan luontopositiivisen toimintakulttuurin mahdollisuuksia osana ammatillista koulutusta. Pääset tutustumaan jo olemassa oleviin sekä kehitteillä oleviin esimerkkeihin ja työkaluihin luontopositiivisen kulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen osana ammatillista koulutusta.

Kenelle?
Koulutukset ovat suunnattu ammatillisen koulutuksen koko henkilöstölle, erityisesti johdolle, keke-vastaaville ja kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille.

 

Koulutuksen sisältö ja suorittaminen

Luontopositiivisen toimintakulttuurin johtaminen -kokonaisuuden suorittamisen jälkeen:

  • tunnet keskeisimmät luonnonmonimuotoisuutteen ja luontokatoon liittyvät käsitteet ja ilmiöt.
  • olet tutustunut luontokadon torjumiseen liittyviin toimiin ja säädöksiin.
  • olet saanut konkreettisia välineitä lähiympäristön havainnoimiseen ja hyödyntämiseen työssäjaksamisen tukena.
  • olet tutustunut luontohaittojen mittaamiseen ja ekologiseen kompensaatioon liittyviin käsitteisiin ja työkalujen kehitykseen.
  • olet pohtinut tavoitteellisen luontotyön mahdollisuuksia ammatillisen koulutuksen, oman työsi ja oman organisaatiosi näkökulmasta.

Johtamisen teema jakautuu kolmeen alakokokonaisuuteen. Voit suorittaa koko luontopositiivisen johtamisen teeman tai osallistua vapaasti yksittäisiin alakokonaisuuksiin.

1.1 Visiona luontopositiivinen ammatillinen koulutus 2030!
Ajantasaista tietoa ja käsitteitä luonnon monimuotoisuudesta, luontokadosta sekä luontokadon hillitsemisestä. Hahmotellaan ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia luontopositiivisessa siirtymässä, miten luontokato ja sen hillitseminen tulevat vaikuttamaan eri aloihin ja niiden koulutukseen, miten ammatillisen koulutus onnistuu pienentämään luontohaittojaan sekä kasvattamaan vihreää kädenjälkeään.

1.2 Luontovoimaa lähiympäristöstä -luonnon monimuotoisuus työhyvinvoinnin ja henkilökunnan luontosuhteen tukena
Osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö on oppilaitoksen suurin resurssi. Tässä kokonaisuudessa syvennytään planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen ja merkitykseen ammatilliselle oppilaitokselle. Konkreettisten harjoitusten ja esimerkkien kautta ideoidaan, miten innostaa kollegat mukaan oppilaitoksen luontotyöhön sekä miten oppilaitoksen monimuotoinen lähiympäristö voi tukea henkilökunnan työhyvinvointia ja luontosuhdetta. Osa vinkeistä toimii sovellettavaksi myös osana etäpalavereita ja -työtä.

1.3 Luontopositiivisuuden johtaminen ammatillisessa oppilaitoksessa, minkälaisia välineitä meillä jo on ja mitä tarvitsemme lisää?

Kokonaisuus pureutuu elonkirjoa kunnioittavaan johtajuuteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Luontopositiivinen siirtymä on iso muutos, joka vaatii aktiivista toimijuutta ja johtamista toteutuakseen. Kurssi sisältää Turun yliopiston professorin ja Biodiful-hankkeen asiantuntija Satu Teerikankaan luennon elonkirjoa kunnioittavasta johtamisesta. Siirtymä pureutuu syvälle arvomaailmaan, ajattelutapoihin, toimintakulttuuriin ja jopa esteettisiin käsityksiin. Minkälainen johtaminen mahdollistaa siirtymän?Kouluttajat

Elina Hinkkanen
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, ammatillinen koulutus, luonnon monimuotoisuus
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Tiina Taipale
- Asiantuntija ja kouluttaja: laatu- ja ympäristöjohtaminen, kestävä työelämä, ammatillinen koulutus
- VTM, Helsingin yliopisto, AmO, Haaga-Helia

Anna Haukka
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, luonnon monimuotoisuus ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Aura Piha
-Asiantuntija ja kouluttaja: vastuullisuus, ilmastonmuutos, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus
- MMM, Helsingin yliopisto


Verkkokurssi on maksuton ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Enemmän elämää -hanketta.

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Maksuton

Myynti päättyy 31.5.2025 23:00

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokurssi


Lisätiedot

Elina Hinkkanen

elina.hinkkanen@sykli.fi

enemman-elamaa-logo-rgb_sininen.png