Tapahtuman oletuskuva

Enemmän elämää - kohti luontopositiivista ammatillista koulutusta -hankkeen webinaarit ja verkkokurssit tukevat tavoitteellisen luontotyön ja luonnon monimuotoisuutta vaalivan pedagogiikan toteuttamista osana ammatillista koulutusta.

Webinaareissa ja verkkokursseilla saat konkreettisia tehtäviä luontotyön edistämiseksi oppilaitoksessa tai valmiita tuntikokonaisuuksia sovellettavaksi osana ammatillista koulutusta omien opiskelijoidesi kanssa.

Koulutukset ovat suunnattu ammatillisen koulutuksen koko ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, erityisesti ammatillisille opettajille, yto-, S2- ja erityisopettajille, opiskelijahuollolle sekä kaikille luontopositiivisesta pedagogiikasta kiinnostuneille.

Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia.

Teema 3. Luontopositiivisuus osana tulevaisuuden ammattitaitoa

Luontopositiivisuus osana tulevaisuuden ammattitaitoa teemassa pureudutaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen eri ammattialojen näkökulmista. Kokonaisuudessa opetellaan tunnistamaan luonnon monimuotoisuutta ja siihen vaikuttavia toimia erilaisissa ympäristöissä ja konkreettisten esimerkkien kautta.

Teema jakautuu viiteen alakokokonaisuuteen, joihin on mahdollista osallistua tulemalla 3h webinaareihin ja tekemällä niihin liittyvät soveltavat ennakko ja jälkitehtävät tai opiskelemalla webinaaria vastaavan verkkokurssin soveltavine tehtävineen. Voit suorittaa koko teeman tai osallistua vapaasti yksittäisiin alakokonaisuuksiin.

Luontopositiivisuus osana tulevaisuuden ammattitaitoa teeman suorittamisen jälkeen:

  • Olet tutustunut keskeisimpiin luontokadon ajureihin ja harjoitellut pohtimaan luontovaikutuksia eri ammattialojen näkökulmasta.
  • Tunnet käsitteet luontojalanjälki- ja kädenjälki ja olet kuullut lukuisia esimerkkejä niiden pienentämisestä tai kasvattamisesta eri aloilla.
  • Olet saanut konkreettisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden kautta voit käsitellä luontopositiivista siirtymää erialojen näkökulmasta.

Teemat voi suorittaa yksittäin 0,4 op/teema. Kaikki teemat ja verkkokurssientehtävät suorittaneet opiskelijat suorittavat 2 op kokonaisuuden. Kaikista suorituksista annetaan todistus.

Webinaarit:

1. Pienet luontoteot (pörriäishotellit, kouluniityt, vieraslajitalkoot) ympäristökasvatuksen välineenä pe 30.8. klo 9-12

Tutustut konkreettisiin luontotekoihin ja niiden merkitykseen ympäristökasvatuksen sekä luonnon monimuotoisuuden näkökulmista. Saat konkreettisia esimerkkejä tavoista lisätä luonnonmonimuotoisuutta lähiympäristössä ja luontotietoisuutta sekä tavoista kytkeä luontoteot osaksi eri ammattialojen koulutusta. Koulutusta suositellaan erityisesti seuraavilla aloilla toimiville (sekä kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille): luonto- ja ympäristöala, kiinteistönhoito, sosiaaliala, matkailuala, koulutus- ja kasvatusala.

2. Pellosta pöytään ja kompostista peltoon, ravinteiden kierrot ja maaperän monimuotoisuus ke 4.9. klo 13-16

Kokonaisuudessa tutustut maaperän monimuotoisuuteen, ravinteiden kiertoihin sekä ruuantuotannon merkitykseen luontokadon hillitsemisessä. Ruoka on välttämättömyys ja hyvinvointimme perusta. Minkälainen on planetaarinen ruokavalio ja miten se vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen? Koulutusta suositellaan erityisesti ruoka-, ruuantuotanto- ja luonnonvara-alalla toimiville sekä kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille.

3. Miltä elonkirjon monimuotoisuus näyttää, tuntuu ja tuoksuu pihalla, puutarhassa tai pellolla, syyskuu to 26.9. klo 13-16

Kokonaisuudessa opitaan tunnistamaan luonnon monimuotoisuutta tukevia elementtejä lähiympäristössä ja osana ihmisen muokkaamia ympäristöjä. Tutustut kulttuurivaikutteisten ympäristöjen erityisesti kaupunkiympäristön ja perinnebiotooppien merkitykseen luonnonmonimuotoisuudelle.
Saat myös vinkkejä konkreettisista menetelmistä, joiden avulla ohjaat opiskelijat tai asiakkaat huomaamaan monimuotoisuuden merkityksen lähiympäristössä ja tukemaan sen lisääntymistä omien valintojen avulla. Koulutusta suositellaan erityisesti luonnonvara-, luonto- ja ympäristö-, kiinteistönhoito-, sosiaali-, matkailu sekä koulutus- ja kasvatusaloilla toimiville sekä kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille. 

4. Miltä luonnon monimuotoisuus näyttää, tuntuu ja tuoksuu metsässä tai puistossa? to 24.10. klo 13-16

Kokonaisuudessa opitaan tunnistamaan luonnon monimuotoisuutta tukevia elementtejä puustoisissa elinympäristöissä. Tutustut metsien ja puiden merkitykseen luonnonmonimuotoisuudelle. 
Saat myös vinkkejä konkreettisista menetelmistä, joiden avulla ohjaat opiskelijat tai asiakkaat havainnoimaan luonnon monimuotoisuutta metsissä ja puistoissa. Koulutusta suositellaan erityisesti metsä-, luonnonvara-, luonto- ja ympäristö-, kiinteistönhoito-, sosiaali-, matkailu- sekä koulutus- ja kasvatusaloilla toimiville sekä kaikille luontopositiivisesta siirtymästä kiinnostuneille

5. Mittasuhteet haltuun: miten kiertotalous ja resurssiviisaus vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ti 12.11. klo 13-16

Kiertotalous ja resurssiviisaus ovat osaltaan ratkaisu luonnonvarojen ylikäyttöön, joka on juurisyy luontokadon taustalla. Tule perehtymään kiertotalouden vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta ja suunnittelemaan vaikuttavia luontotekoja. Koulutusta suositellaan erityisesti kone- ja tuotantoteollisuus-, teollisen suunnittelun, tekstiilialoilla työskenteleville.

 

Verkkokurssi:

Luontopositiivisuus osana tulevaisuuden ammattitaitoa -teema on mahdollista suorittaa myös verkkokurssina 1/2025 lähtien, verkkokurssi sisältää webinaareihin verrattavat sisällöt.

1. Pienet luontoteot (pörriäishotellit, kouluniityt, vieraslajitalkoot) ympäristökasvatuksen välineenä
2. Pellosta pöytään ja kompostista peltoon, ravinteiden kierrot ja maaperän monimuotoisuus
3. Miltä elonkirjon monimuotoisuus näyttää, tuntuu ja tuoksuu pihalla, puutarhassa tai pellolla?
4. Miltä luonnon monimuotoisuus näyttää, tuntuu ja tuoksuu metsässä tai puistossa?
5. Mittasuhteet haltuun: miten kiertotalous ja resurssiviisaus vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen?

 

Kouluttajat

Elina Hinkkanen
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, ammatillinen koulutus, luonnon monimuotoisuus
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Anna Haukka
- Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, luonnon monimuotoisuus ja luonnon hyvinvointivaikutukset
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Satu Jovero 
Asiantuntija ja kouluttaja: Ympäristö- ja kestävyyskasvatus, luonnon monimuotoisuus ja museopedagogiikka
- FM, Helsingin yliopisto, opettajan pätevyys

Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Myynti päättyy
Määrä

Valitse haluamasi webinaarit & verkkokurssi ilmoittautumislomakkeella.

Myynti päättyy 31.5.2025 13:00

Määrä:


Tapahtumapaikka

Verkkokoulutus


Lisätiedot

Elina Hinkkanen

elina.hinkkanen@sykli.fi

enemman-elamaa-logo-rgb_sininen.png